Provinciale Statenverkiezingen (3) - Wat wil Tiel-Geldermalsen?

Provinciale Statenverkiezingen (3) - Wat wil Tiel-Geldermalsen?
Rieni van der Hoeven, logistiek manager IGEPA Nederland

De groei van de economie heeft ook zijn schaduwkant voor de logistieke hotspotregio Tiel-Geldermalsen zoals een toenemende verkeerscongestie en een tekort schietend elektriciteitsnetwerk. Daar zijn echter oplossingen voor, betoogt Rieni van der Hoeven van IGEPA Nederland. Vijf vragen (en antwoorden) waarin Van der Hoeven een beroep doet op de provincie Gelderland om vooral flexibel mee te denken en samen oplossingen te realiseren.

Van der Hoeven is logistiek manager bij IGEPA Nederland in Tiel, leverancier van grafisch papier, karton, verpakkingen en middelen voor visuele communicatie. Dagelijks merkt hij enerzijds de gevolgen van de toenemende files in de Gelderse logistieke hotspotregio Rivierenland, waar Tiel deel van uitmaakt, en anderzijds het groeiende tekortschieten van het elektriciteitsnetwerk.

1) Om met het laatste te beginnen: wat merk je hier precies van?

Van der Hoeven: "Laat ik helder zijn: in Nederland is een zeer goed elektriciteitsnetwerk aangelegd. Betrouwbaar en fijnmazig. Maar het kan de huidige en vooral de toekomstige elektriciteitsbehoefte niet aan. Er worden hier op bedrijventerrein Medel in Tiel momenteel kavels uitgegeven zonder aansluiting op het stroomnet, simpelweg omdat de netbeheerder die extra vraag niet aan kan. Begrijpelijk vanuit hun positie gezien, maar voor de economische groei onverkwikkelijk."

2) Wordt daar iets aan gedaan?

Van der Hoeven: "Er zijn hier gesprekken gaande om een decentraal energienetwerk op te zetten, zoals dat ook al in Culemborg draait. Sluis-Ewijk is er ook mee bezig. In Duitsland is men al verder hierin; daar zijn op diverse bedrijventerreinen deze oplossingen al operationeel.

Er zijn hier gesprekken gaande om een decentraal energienetwerk op te zetten”

Met een decentraal energienetwerk wek je als collectief van bedrijven zelf stroom op – met een combinatie van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens - zodat je een veel stabieler opwekking van stroom realiseert. Met als voordeel dat je als bedrijf in je eigen behoefte kunt voorzien. Ook ’s nachts, om je elektrische trucks op te laden. Dat kan op dit moment gewoonweg niet."

3) Wat zou de rol van de provincie hierin moeten zijn?

Van der Hoeven: "De provincie zou een helpende hand kunnen bieden door hierin flexibel of flexibeler met vergunningen om te gaan. Decentrale energienetwerken bouw je in pakweg twee jaar, dat is slechts een kwart van de tijd die uitbreiding van het liggende elektriciteitsnetwerk vergt. En dat moet ook doorgaan, begrijp me goed: ik denk dat we veel meer naar verschillende oplossingen toe moeten. Zowel het netwerk van de netbeheerder als door ondernemers bedachte oplossingen."

4) Gelderland is zo onderhand een 'filehotspot', wat kan hieraan gedaan worden?

Van der Hoeven: "In mijn visie zou de provincie Gelderland een regierol moeten nemen en verruiming van venstertijden in de gemeenten moeten ondersteunen. De venstertijden zijn nu dermate krap dat deze tijden niet alleen een file veroorzaken de stad in, maar ook op de snelweg er naartoe. Verder zouden beleidsmakers ook wat ruimer moeten omgaan met de milieuzones in de steden.

We zijn iets doorgeschoten in ons streven naar duurzaamheid”

De toekomstige zero-emissie zones hebben als consequentie dat je bij stadsdistributie moet overladen op kleine elektrische wagens, maar dat is in feite niet rendabel. Het kost tijd en geld. Terwijl een LNG-vrachtwagen al bijzonder schoon is, die stoot slechts 10 procent uit van wat een dieseltruck doet – en dan heb ik het over de al heel schone Euro-6 truck. We zijn iets doorgeschoten in ons streven naar duurzaamheid en daarmee schieten we onszelf in de voet. Ietsje die strenge normen verruimen dus, dat maakt opeens veel mogelijk."

5) Geldt dat ook voor de politiek beladen verdozingsdiscussie?

Van der Hoeven: "Ik vrees van wel. Het sentiment is inmiddels tegen, terwijl de concentratie logistiek vastgoed op bedrijventerreinen al zeer klein is. Die dozen, zijn een doorn in het oog geworden. Distributiecentra zou je overigens volgens de multilayer-aanpakook kunnen combineren met wonen of winkels erboven.

Die dozen zijn een doorn in het oog geworden”

Dan sla je ook meerdere vliegen in één klap. En je zou stadshubs ook kunnen gebruiken voor de tweede belevering aan huis, als mensen niet thuis zijn. Nu rijdt hetzelfde busje voor de tweede keer door jouw straat, omdat je de eerste keer niet thuis was. Kortom: met een beetje logisch nadenken kun je veel van deze congestieproblemen oplossen. Als provincies daarin een regierol kunnen nemen om het de gemeenten eenvoudiger te maken, kunnen we samen snel en realistisch grote stappen maken."

Frank Thooft

Frank Thooft

Freelance redacteur