Summit Logistieke Hotspots 2022: 6 redenen om van de partij te zijn - VIDEO

Summit Logistieke Hotspots 2022: 6 redenen om van de partij te zijn - VIDEO

Corona zette de afgelopen twee jaar een dikke streep door de Summit Logistieke Hotspots. Dit jaar staat de summit gelukkig weer op agenda en wel op 11 oktober aanstaande. XL Businesspark in Almelo is dit jaar het decor voor het evenement dat voor de vijfde keer plaatsvindt. Als opwarmertje alvast 6 redenen - met video van gastheer Port of Twente - waarom deelname aan deze summit meer dan de moeite waard is.

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden: de laatste editie van de Summit Logistieke Hotspots in 2019 in Weert. De volgende summit stond voor het jaar erop al gepland in Twente en wel in Almelo. Corona gooide roet in het eten en gastheer Port of Twente moest noodgedwongen twee jaar wachten voor de 'herkansing' van het evenement dat in oktober neerstrijkt in op XL Businesspark, een nieuw bedrijventerrein waar het - na een moeizame start - nu bruist van de bouwactiviteiten.

Bereikbaarheid verbeterd

Gastheer Port of Twente staat te popelen om de summit-deelnemers volgende maand, kennis te laten maken met de laatste ontwikkelingen op dit volop in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein en de grote investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in de logistieke infrastructuur (weg en water) om de bereikbaarheid van deze logistieke hotspotregio, met ambities, te verbeteren.

De Summit Logistieke Hotspots is hiervoor bij uitstek geschikt, maar wat staat er nog meer op het programma waardoor het meer dan de moeite waard is om dinsdag 11 oktober aanstaande af te reizen naar Almelo? Het zijn er 6.

1. De locatie(s)

De afgelopen vier edities van de Summit Logistieke Hotspots vonden allemaal plaats in een magazijnomgeving volgens een inmiddels een succesvol concept. Aftrap met een plenaire discussie gevolgd door rondetafelsessies verdeeld over twee rondes. Die formule blijft ongewijzigd, maar de locatie is dit keer niet een magazijnvloer van een distributiecentrum, maar een rondvaartboot. Rondvaartboot 'Eureka' (foto) meert aan bij de laad- en loskade van de containerhaven Combi Terminal Twente (CTT) die is gevestigd aan een zijtak van het Twentekanaal op XL Businesspark.

Zowel de plenaire discussie (zie punt 2) als de aansluitende rondetafelsessies (punt 3) én de bekendmaking van de logistieke hotspot van het jaar (punt 6) vinden plaats tijdens de rondvaart over het Twentekanaal die weer eindigt bij CTT. Aansluitend vindt er nog een rondleiding plaats in het eerste aantoonbare circulaire distributiecentrum dat VDR Bouwgroep bouwt voor logistiek dienstverlener Bleckmann op XL Businesspark (zie ook punt 5).

2. Het centrale thema

Het thema van deze Summit Logistieke Hotspots luidt:de hype voorbij: circulair bouwen en innovatief ondernemen in de praktijk. Hele mond vol maar concreet betekent dit dat tijdens de plenaire discussie het circulaire distributiecentrum van Bleckmann centraal staat. Mark van Onna, General Manager Real Estate bij Bleckmann, zal tijdens deze discussie onder aanvoering van dagvoorzitter Annemarie Brüning de summit deelnemers ervaringen en uitdagingen die om de hoek kwamen kijken bij de realisatie van dit distributiecentrum en wat de beweegredenen zijn om als logistiek dienstverlener bij de bouw van dit pand te kiezen voor uitsluitend circulaire bouwmaterialen.
Onafhankelijk expert circulaire bouweconomie Hans Korbee zal daarnaast zijn visie geven op dit bouwproject en ingaan op de kansen die er volop zijn bij de bouw van distributiecentra met circulaire bouwmaterialen.
In een column op de website Duurzaam Gebouwd stelde Korbee eerder dit jaar dat die saaie dozen langs de snelweg gouden mogelijkheden herbergen waar het gaat om circulariteit, vooral ook omdat ze 'zo groot en lelijk zijn'. Ook zal de circulair bouwexpert ingaan op de vraag wat zijn precies circulaire gebouwen en - heel belangrijk - hoe meet je dat?
In aansluiting op de circulaire visie van Van Onna en Korbee gaat Joost van Gilse, directeur architect bij Denc, in op een whitepaper die het architectenbureau eerder dit jaar met Stec Groep presenteerde en waarin een antwoord wordt gegeven op de grote ruimtevraag van XXL-distributiecentra. Uit dit onderzoek blijkt dat de logistiek juist door de schaalgrootte van de gebouwen zichzelf ‘onzichtbaar’ kan maken en oplossingen kan bieden voor de ruimtenood in Nederland. Door slimme landschappelijke inpassing en door functiestapeling en -menging op haar enorme daken en langs haar lange wanden te faciliteren levert de logistiek een cruciale bijdrage aan het oplossen van ruimtenood. "Ruimtenood, schaarste en de klimaatopgave dwingen tot een duurzaam gebouwontwerp en inpassing in het landschap. Functiestapeling en -menging worden op dit moment zowel op gebouw- als gebiedsniveau nog maar beperkt toegepast bij distributiecentra en logistieke bedrijvenpark", stelde van Gilse eerder dit jaar vast.

3. De rondetafelsessies

Na de plenaire discussie begint het 'echte werk' voor de summit-deelnemers met de rondetafelsessies. Verdeeld over twee rondes wordt er onder leiding van gespreksleider gediscussieerd over een (actuele) uitdaging, waarbij niet alleen het circulaire distributiecentrum van Bleckmann een belangrijke leidraad vormt, maar ook actuele onderwerpen en problemen die er spelen binnen het logistiek vastgoed en in de logistieke hotspots. Denk aan onderwerpen als circulariteit en Breeam, greenfields versus brownfields, de arbeidsmarkt, grondschaarste en -prijzen, stijgende bouwkosten en uitdagingen bij de energietransitie en heel belangrijk er is.

4. Wat levert het op?

De Summit Logistieke Hotspots is het ideale podium voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen professionals werkzaam bij verladers, logistiek dienstverleners, bouwbedrijven, logistiek vastgoedontwikkelaars en makelaars en regionale overheden over hun uitdagingen, waar het gaat om het duurzaam of circulair bouwen van een gepland distributiecentrum of de locatiekeuze van een nieuw DC. De ervaring en kennis van de sprekers tijdens de plenaire discussie en de rondetafelsessies geven de deelnemers een schat aan inspiratie mee die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

5. De rondleiding

Waar het gaat om inspiratie opdoen is, deelname aan de rondleiding door het nog in aanbouw zijnde circulaire distributiecentrum van Bleckmann een absolute aanrader. Na afloop van het inhoudelijke deel op de Eureka vormt de rondleiding door dit DC, aangeboden door VDR Bouwgroep, het sluitstuk van de summit. Bijzonder aan dit pand is dat voor alle toegepaste materialen een eindoplossing moet zijn. "Geen ‘waste’ dus. Met andere woorden: alles wat er uitkomt, moet op z’n minst hernieuwbaar zijn", stelde VDR Bouwgroep-directeur Luc Baltus in een interview met Logistiek.nl eerder dit jaar.

6. Uitslag Logistieke Hotspot verkiezing

Geen Summit Logistieke Hotspots zonder de bekendmaking van de Logistieke Hotspot van het Jaar. Ook dit jaar is de bekendmaking van de uitslag van deze verkiezing onderdeel van het event. Gaat Tilburg-Waalwijk voor de vierde keer aan de haal met de nummer 1 positie of volgt er een complete verrassing. We gaan het meemaken dinsdag 11 oktober in logistieke hotspot Twente.

Bas Dijkhuizen

Bas Dijkhuizen

Senior-redacteur