CO2-uitstoot transport reduceren: zo behaal je winst

CO2-uitstoot transport reduceren: zo behaal je winst

Veel bedrijven worstelen met het meten van CO₂-uitstoot uit hun transportactiviteiten. "De uitdaging zit zowel in de complexiteit als het indirecte karakter ervan", zegt Leon de Koning van IDS. Softwareoplossingen zoals een CO₂- rekentool, een transportmanagementsysteem, een dashboard en een connectivity-platform bieden uitkomst.

De signalen uit de markt zijn duidelijk. Duurzaamheid is als thema voorbij de marketingafdeling en voor een steeds grotere groep consumenten een factor van belang bij zowel merkloyaliteit als aankoopbeslissingen. Tegelijkertijd hebben organisaties te maken met toenemende druk van bovenaf met nieuwe wet- en regelgeving, en of dat nog niet genoeg is zitten concurrenten ook niet stil. Hoe navigeer je in dit krachtenveld de door jouw gewenste duurzame koers voor je transportactiviteiten? 

Dat we stappen moeten maken is een gegeven. Gelukkig hoeven organisaties niet alles meteen en tegelijk te doen en is hulp dichtbij”

“De uitdaging voor veel organisaties voor het meten van CO2-uitstoot uit transport, zit zowel in de complexiteit als het indirecte karakter ervan. Veel organisaties besteden het transport uit en maken daarbij gebruik van verschillende vervoerders en meerdere modaliteiten. Hierdoor kan het zelf meten en bijhouden, laat staan het proactief reduceren, ingewikkeld zijn”,  aldus Leon de Koning, managing director bij IDS. Met die wetenschap is het bedrijf dat zich transportregisseur noemt aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van tooling en een aanpak die bedrijven moet helpen de juiste koers te vinden. De Koning: “Dat we stappen moeten maken is een gegeven. Gelukkig hoeven organisaties niet alles meteen en tegelijk te doen en is hulp dichtbij.” 

Duurzaamheid vroeg in de spotlight 

IDS is geen nieuwe speler in dit veld. Als transportregisseur geeft de organisatie al ruim 10 jaar verladers inzicht en advies in de CO2-uitstoot op zendingniveau. De Koning: “We waren er vroeg bij. Dat was destijds vrij uniek”. Het bedrijf bundelt daarvoor verschillende softwareoplossingen zoals een CO2- rekentool, een transportmanagementsysteem, een dashboard en een connectivity-platform.  

Samenwerken als sleutel tot succes 

Samenwerking en transparantie in data delen, zien meer en meer organisaties als de sleutel. Het samen opstellen van prioriteiten en doelen waarop resultaten beoordeeld worden helpt daarbij. Dit lijkt eenvoudig, echter voor veel organisaties vergt het delen van informatie nog een groei in vertrouwen. Het meten en rapporteren van scope 3-emissies gaat langzaam over in een verplichting voor steeds meer organisaties. 

Het meten en rapporteren van scope 3-emissies gaat langzaam over in een verplichting voor steeds meer organisaties”

De Koning: “Dit is waar een non-asset transportregisseur als onafhankelijke schakel tussen verladers en vervoerders precies dat verschil maakt.” 

Starten met een nulmeting 

Per 1 januari 2024 is de EU richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) in werking getreden en moet een bepaalde groep organisaties al verplicht rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast is er nog zoiets als klantvraag. Om in te spelen op de veranderende klantvraag is het vanuit het oogpunt van merkreputatie en concurrentiepositie verstandig een start te maken met meten. Toekomstgerichte organisaties starten met een nulmeting, die antwoord geeft op de situatie van vandaag. En voor wie daarmee aan de slag gaat ligt de weg open richting interessant besparingspotentieel. 

Nog even een stukje theorie

Wat is het Greenhouse Gas Protocol (GHG)? Het GHG-Protocol, dat in 1998 werd gelanceerd, is de internationale standaard voor het meten en beheren van broeikasgasemissies (GHG) door bedrijven. Het Protocol is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het World Resources Institute en de World Business Council voor duurzame ontwikkeling.  

Sindsdien heeft het GHG-protocol diverse richtlijnen en instrumenten gecreëerd om bedrijven te helpen bij het registreren en rapporteren van klimaatopwarmende emissies. Bovendien biedt het richtlijnen en vereisten voor bedrijven waar ook de berekening van de Corporate Carbon Footprint onder valt.  

De Corporate Carbon Footprint beschrijft de totale hoeveelheid broeikasgasemissies (inclusief de CO2-uitstoot) die afkomstig is van alle bedrijfsactiviteiten, inclusief directe en indirecte emissies. Het GHG maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas (zie kader). 

Data voor je laten werken

Data verzamelen leidt tot inzicht en dat is het startpunt waarop het managen en beïnvloeden van de performance kan beginnen. “De allereerste stap daarbij is zorgen dat de data voor je werkt. Bedrijven zitten vaak op meer bruikbare data dan ze zelf weten, en de achterliggende periode helpt hierbij.” Historische data blijkt een prima startpunt voor het doen van een nulmeting en zo inzicht te krijgen in de situatie nu. Vervolgens leent historische data zich ook prima voor het doen van simulaties waarbij middels het veranderen van variabelen gekeken kan worden wat de impact op de CO2-uitstoot zou zijn geweest in die achterliggende periode.  

Data verzamelen in de organisatie vormt het startpunt.
Data verzamelen in de organisatie vormt het startpunt.

Een onafhankelijk transportregisseur zonder eigen assets kan dit vervoerderoverstijgend en neutraal in kaart brengen, aldus De Koning. "Het zelf in beeld brengen van de scope 3 CO2-emissies vraagt van veel organisaties een nieuwe koers om te navigeren. Door wet- en regelgeving, klantengedrag en merkreputatie staat duurzaamheid vol in de spotlights en dus wordt het steeds belangrijker om samen in kleine stappen richting het doel te bewegen. Het doen van een nulmeting is zo’n eerste stap waarbij op basis van historische data over alle vervoerders en modaliteiten heen, inzicht verkregen wordt in de CO2 uitstoot nu. De CO2Trackr van IDS is een instrument dat hierbij helpt."   

Klein beginnen is goed beginnen

“Met een paar dagen liggen de resultaten uit zo’n nulmeting op tafel, en dan kunnen we aan de slag”. Via simulaties kan (theoretisch) verandering aangebracht in dat historische zending profiel. Voorbeelden van simulaties zijn diverse consolidatie mogelijkheden, of het maken van andere keuzes in modaliteit tot en met andere CO2-uitstoot besparende maatregelen toe te passen.  
 Dit vindt allemaal plaats in de ‘lab-opstelling. Oftewel het verleden en de daarbij behorende CO2-uitstoot is bekend vanuit de nulmeting, vervolgens gaan simulaties het verleden veranderen. Lukt dat, dan heeft een organisatie het eerste actieplan voor de toekomst in beeld." 

Dit artikel is gesponsord door IDS – Transportregisseurs