Vos Transport doet ervaring op met waterstof - LOGISTIEK EN INNOVATIE [12]

Vos Transport doet ervaring op met waterstof - LOGISTIEK EN INNOVATIE [12]

Koploper in duurzaam transport, dat is een kwalificatie waar veel logistiek dienstverleners van vinden dat ze zich die mogen toe-eigenen. Het is fijn als daar ook wat bewijsvoering voor kan worden overhandigd. Vos Transport heeft inmiddels een naam hoog te houden op dit gebied en daar is inmiddels een volgende concrete stap in waterstoftechnologie aan toegevoegd.

Vijfenzeventig jaar bestaat de middelgrote logistiek dienstverlener Vos Transport Group uit Deventer. De laatste twaalf jaar onder leiding van algemeen directeur Jules Menheere en operationeel directeur Jerome Vos en in die tijd uitgegroeid tot een kleurrijke en snel stijgende onderneming in de Top 100 Logistiek Dienstverleners. De missie is duurzaam transport en dat vertaalt zich onder andere in een derde ster Lean & Green, wat waar weinig transportbedrijven hebben weten te bereiken. Het duurzaamheidsstreven heeft weer een volgend hoofdstuk bereikt door samen met de BCTN Group deel te nemen aan het ambitieuze waterstofproject onder de beloftevolle titel DREAMH2AUL. Dat project omvat twee 44-tons waterstof-elektrische vrachtwagens en een waterstofvulpunt nabij Deventer. Menheere verwacht over een jaar of twee de wagens te kunnen inzetten.

LOGISTIEK EN INNOVATIE - hier zijn bedrijven supertrots op

Voor de jaarlijkse Top 100 Logistiek Dienstverleners geldt innovatie in toenemende mate als onderscheidend element.
Maar wat doen bedrijven op dit gebied? In deze serie artikelen vertellen 'innovatieve koplopers' hun verhaal.

Meer artikelen in deze serie >>>

Wat was de aanleiding om in dit project te stappen?

“Wij willen koploper in duurzaamheid zijn. Duurzaamheid is al veel langer ons leitmotif, en dit project paste daar uitstekend in. Wij hebben een vloot van iets meer dan 400 vrachtwagens. De afgelopen jaren zin we betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelen we zelf ook veel. Op dit moment rijden we al voor een deel op HVO. We hebben ook ingezet op LNG, maar daar zijn we op teruggekomen. Die businesscase is niet meer rendabel te krijgen, vinden we. Wij denken dat waterstof echt de brandstof van de toekomst is. Zeker als je die helemaal groen kunt fabriceren.”

Heb je vertrouwen in de uitkomsten?

“Sterk punt bij dit waterstofproject is de deelnemers. Ik noem dan met name Total Energies en TNO. Het is echt goed voorbereid en doorgerekend. Dat heeft mij vertrouwen gegeven. En ja, waterstof is in het begin zeker wel duurder dan diesel, HVO of LNG, maar we proberen er door dit project aan bij te dragen dat het op termijn goedkoper wordt. Je brengt de CO2-uitstoot er ook aanzienlijk mee terug, dus dat draagt bij een schonere wereld en aan een beter imago van de transportwereld.”

Wat is precies het doel van dit waterstofproject?

“Naast de focus op technologische innovatie en duurzaamheid maakt het ook dat je naar de langere termijn leert kijken. Dit is niet iets voor de komende paar jaren, dit is voor de middellange en langere termijn. Ik merk ook dat je als deelnemer een voorbeeldfunctie krijgt. Collega-transportbedrijven kloppen al regelmatig aan en vragen hoe de voortgang is; ze zijn nieuwsgierig. En voor het tankstation geldt, dat het uitsluitend groene waterstof gaat leveren. Dat wordt momenteel voorbereid door Total Energies. De waterstof-aandrijflijn wordt door Zepp.solutions in twee N3 trekkers ingebouwd.”

Dit concludeert de expert

Dirk van der Lee, programmamanager Lean & Green, is als expert betrokken bij de samenstelling van de Top 100 Logistiek Dienstverleners

Anderen kunnen je een koploper noemen, je kan jezelf een koploper noemen, maar het zijn je acties die laten zien of je die rol ook daadwerkelijk vervult. Vos Transport is bereid als een grote transporteur in Nederland verantwoordelijkheid te nemen om de markt in zijn geheel verder te brengen. Niet in de laatste plaats als onderdeel van de eigen positionering, maar ook met een duidelijk gevoel voor het maatschappelijk belang. Het project DREAMH2AUL laat heel duidelijk het belang van samenwerking zien. Juist door het gezamenlijk oppakken, met de juiste partners en medekoplopers zoals BCTN, wordt een dergelijk innovatietraject mogelijk. De bereidheid om de geleerde lessen en overwonnen uitdagingen te delen draagt bij aan de transitie van hele transportsector. De schouders onder de uitdagingen van deze tijd zetten laat in mijn ogen zien dat je een echte koploper bent. Of zoals Jules Menheere het zelf zegt: "Pak duurzaamheid gewoonweg aan!"

Hoe verloopt het project tot nu toe?

“We zijn een paar maanden bezig. Naar verwachting gaan we in 2024 rijden met de waterstoftruck. Dan zal het waterstofvulpunt in Deventer op het A1 bedrijvenpark ook klaar zijn. Maar ik kan wel zeggen, dat we er meer op gaan inzetten als dit zo goed bevalt als nu de verwachting op dit moment is. Het is sowieso mooi en leerzaam om met deze partners aan dit project te kunnen deelnemen en vooraan bij deze innovatieve ontwikkeling te staan.”

Is de beoogde actieradius - 600 kilometer - wel voldoende?

“Jazeker, want als er in Rotterdam ook een waterstoftankstation komt kun je al heen en weer. En voor ons regionale transport is het op dit moment meer dan voldoende. Daarnaast denk ik dat de actieradius wel groter wordt naarmate de technologie verder verbeterd wordt. Ook dat is een kwestie van langere termijn en toekomstgericht ondernemen.”

Misschien is een combinatie van verschillende brandstoffen beter

“Ik begrijp die overweging, maar het is sterk afhankelijk van wat voor klanten je hebt en wat voor ritten je maakt. Wij deden nog niets in stadsdistributie dus hebben we nog geen investering in elektrisch rijden gedaan, maar daar kan natuurlijk wel snel verandering in komen.”

Nog een gouden tip op duurzaamheidsgebied?

“Pak duurzaamheid gewoonweg aan, je kunt niet echt iets verkeerd doen. Ga in gesprek, onderzoek de markt, analyseer de mogelijkheden. Wees wel flexibel, wees bereid je koers te verleggen als dat moet. Want niets staat vast. Andersom, als je niet investeert in duurzaamheid, loop je de kans achter te blijven.”

Frank Thooft

Frank Thooft

Freelance redacteur