artikel

Top 100 Logistiek Dienstverleners – dit is de nieuwe opzet

Logistieke dienstverlening 10832

De Top 100 Logistiek Dienstverleners komt er weer aan. De opzet is in 2018 omgegooid. Dit jaar wordt deze aanpak verder aangescherpt. Vooral duurzaamheid telt zwaarder mee.

Top 100 Logistiek Dienstverleners – dit is de nieuwe opzet

De Top 100 Logistiek Dienstverleners bestaat al sinds 2001. De lijst die in postervorm sindsdien menig kantoormuur heeft gesierd, is door de jaren heen uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend kwantitatief en kwalitatief onderzoek waar logistiek Nederland reikhalzend naar uitkijkt. In het onderzoek wordt gekeken naar de belangrijkste zaken die spelen in de logistieke markt. De lijst geeft een beeld van wie de toonaangevende logistieke partijen in Nederland zijn en hoe ze het doen ten opzichte van elkaar. Samen met Kees Verweij van Buck Consultants International en een expertgroep is in 2018  toegewerkt naar een volledig nieuwe opzet voor het samenstellen van de lijst. Ook vindt er een brede marktconsultatie plaats via een enquête waaraan alle logistiek dienstverleners in Nederland mee kunnen doen. Voor de inventarisatie voor een plekje op de lijst wordt uitsluitend een voorselectie aan logistiek dienstverleners persoonlijk uitgenodigd voor een gegevenscheck.

 

Hoe komst de lijst tot stand?

Logistiek dienstverleners die in aanmerking komen voor een plekje op de lijst worden persoonlijke uitgenodigd om de gegevens die wij uit vooronderzoek hebben vastgesteld uit gegevens van de Kamer van Koophandel en beschikbare databases, te checken.

 

 

Lees ook
Onderscheiden als logistiek dienstverlener – zo doe je dat!

 

 

Welke criteria tellen mee?

In 2018 is de wijze waarop de ranglijst wordt samengesteld flink veranderd en hier bouwen we op voort voor de aankomende editie. Er wordt gewerkt met een index waarin vier criteria meetellen. Niet alleen aantal vaste werknemers, netto jaaromzet, aantal m2 distributieruimte meetellen, maar ook de mate van duurzaamheid wordt meegenomen. Er is in samenspraak met de expertgroep ervoor gekozen om het criterium ‘duurzaamheid’  in 2019 zwaarder mee te tellen in de indexscore dan in 2018. Bij duurzaamheid worden er punten toegekend aan drie subcriteria, te weten:

1) Deelname Lean & Green programma,

2) BREAAM certificering en

3) Vrachtvoertuigen op alternatieve brandstoffen.

Op deze manier stellen wij op een evenwichtige manier en met oog voor de belangrijkste componenten die in de hedendaagse logistieke dienstverlening zijn vereist, de jaarlijkse lijst van toonaangevende logistiek dienstverleners in Nederland samen. De informatie is vanwege de gebruikte bronnen beter verifieerbaar en objectief.

Wat is de rol van de expertgroep?

De vastgestelde index en werkwijze is mede tot stand gekomen door raadpleging van een expertgroep met deskundigen uit de markt. Zitting in deze expertgroep hebben Bart Banning (sector banker Transport & Logistiek – ABN Amro), Dirk ’t Hooft (senior adviseur bij Argusi, lid techplatform ALICE en daarvoor directeur van Nederland Distributieland), Michiel Maassen (eigenaar YouGrow en daarvoor HR-directeur bij XPO Logistics Nederland), Serge Claesen (directeur bij Heiwegen Consultancy en daarvoor directeur bij Raben Nederland), Christiaan van Luik (adviseur bij Buck Consultants en daarvoor werkzaam bij Team Innovatie & Digitalisering bij TLN) en Dick van Damme (lector logistiek aan Hogeschool van Amsterdam). De onderzoeksresultaten worden ook met de expertgroep naderhand besproken. Zij geven mede duiding aan de trends die we signaleren.

Wanneer wordt de lijst bekend gemaakt?

Voor logistiek dienstverleners die in aanmerking komen voor een plekje op de lijst wordt de data voor de index-criteria door Buck Consultants verzameld (KvK en uit databases). De komende weken worden deze bedrijven persoonlijk benadert om deze data te checken en waar nodig aan te vullen. De Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 wordt op donderdag 20 juni a.s. bekend gemaakt.

Download whitepaper + poster

Lees meer over de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 in de whitepaper met daarin:

  • Alles over de totstandkoming van de jaarlijkse lijst
  • De analyse van de belangrijkste veranderingen
  • Een infographic van de resultaten van het marktonderzoek
  • De Top 25 uitgelicht: Waarom zijn deze 25 bedrijven de grootste?
  • Als bijlage de online download van de poster met de mogelijkheid om een papieren exemplaar aan te vragen

 

 

Reageer op dit artikel