blog

Het dak repareren nu de zon schijnt

Supply chain 689

Het einde van het jaar is een goed moment voor reflectie. Hoe staat de Logistiek er voor? En hoe past dit in de lange termijnontwikkelingen? Als er één ding is dat voor dit jaar gold, dan is het wel dat het feit dat we economisch gezien de wind vol in de rug hebben. Dit is dus het moment waarop we weer spek op de botten zouden moeten krijgen voor als het straks onvermijdelijk weer slechter gaat.

Het dak repareren nu de zon schijnt

Populair gezegd: als een bedrijf nu geen hoge winsten boekt, dan moet het zich gaan afvragen waar het mee bezig is. En laat dat nu precies voor de logistieke sector gelden. De teneur lijkt toch te zijn dat er weliswaar heel veel werk is, maar dat de marges desondanks heel dun blijven.

Verandering van tijdperk

Transitiehoogleraar Jan Rotmans vat het huidige tijdsgewricht kernachtig samen met het volgende citaat. “We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk”. En dat betekent dat het binnen de logistiek populaire adagium “We doen hetzelfde maar dan iets beter” geen passend antwoord meer kan zijn. Dit is de tijd om de nodige fundamentele veranderingen door te voeren – immers, als de zon schijnt dan moeten we het dak repareren. Maar, zoals vele stuurlui al hebben opgemerkt, de realiteit is dat de logistiek gemiddeld gesproken te langzaam en te behoudend reageert op de stormachtige veranderingen.

 

Lees alle columns van Jack van der Veen

 

Jack van der Veen schreef meer columns in 2018. Onder meer over het einde van supply chain management, blockchain  en Trumps protectionisme.

Bekijk alle columns >>>

 

 

De ontwikkelingen in de buitenwereld zijn al talloze malen opgemerkt, denk aan de toenemende eisen aan sociale en ecologische duurzaamheid, de toenemende volatiliteit, onvoorspelbaarheid en complexiteit, de servitization (bezit is uit, gebruik is in), de war-for-talent en de ronduit spectaculaire ontwikkelingen in de IT. De grote vraag is hoe we – gegeven deze ontwikkelingen – met nieuwe businessmodellen nieuwe klantwaarde gaan genereren. Bekend voorbeeld is CoolBlue  met hun serviceconcept – gebouwd op technologie maar met focus op klantwaarde via een excellentie in de voortbrengingsketen.

Ketensamenwerking heel moeizaam

Een beroemde uitspraak van Jack Welch luidt: “If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is in sight”. Kortom, de logistiek moet juist nu de bakens gaan verzetten. Dat dit niet meevalt, blijkt bijvoorbeeld uit de nog steeds uiterst moeizame implementatie van ketensamenwerking. Er is geen zinnig mens die de meerwaarde daarvan niet inziet. Maar zelfs anno 2018 komen de initiatieven daartoe uiterst moeizaam van de grond met als treurig dieptepunt het stoppen van Synple.

Gelukkig is het eind van het jaar is ook het moment voor goede voornemens. Dat kan er eigenlijk maar één zijn: laten we vanaf nu de daad bij het woord voegen en de Logistiek opnieuw gaan uitvinden.

Reageer op dit artikel