Blogs en opinie

Deze zeven fiscale aspecten zijn belangrijk in de logistieke sector

Deze zeven fiscale aspecten zijn belangrijk in de logistieke sector

Logistieke organisaties hebben er allemaal mee te maken: belastingen, heffingen en andere fiscale verplichtingen. Het kan soms lastig zijn om het...

Chauffeur zijn is iets voor werknemer, niet voor zelfstandige

Chauffeur zijn is iets voor werknemer, niet voor zelfstandige

Op arbeidsrechtelijk gebied is 2023 het jaar van de doorbraak van 'de arbeidsovereenkomst versus de opdrachtovereenkomst'. De minister wil graag een...

Zwaar jaar voor containermarkt en dat wordt niet beter

Zwaar jaar voor containermarkt en dat wordt niet beter

Dit jaar was zeker niet een jaar als andere in de containerwereld. Een aantal ontwikkelingen wijst op een structuurverandering. Meer capaciteit,...

Denken in ecosystemen zal de sector drastisch veranderen

Denken in ecosystemen zal de sector drastisch veranderen

De transport- en logistieke sector staat voor aanzienlijke uitdagingen vanwege sterk stijgende kosten. Dat vraagt om tactisch vooruitkijken op basis...

Met samenwerking valt veel te winnen in toepassing van AI

Met samenwerking valt veel te winnen in toepassing van AI

De hernieuwde belangstelling in AI leidt tot een enorme versnelling van technologische innovatie. Ondanks de zorgen die er ook zijn. Jammer dat de...

Logistieke praktijk mist ketenbrede visie op duurzaamheid

Logistieke praktijk mist ketenbrede visie op duurzaamheid

In het bijna afgelopen jaar werden CSRD en CSDDD met een donderslag voelbaar in logistieke ketens. En het is het jaar waarin duidelijk werd dat we op...

Logistiek heeft goud in handen met de circulaire transitie

Logistiek heeft goud in handen met de circulaire transitie

Ook in 2023 lag een sterke focus op digitalisering en automatisering in projecten met vaak een gezonde terugverdientijd. En ze zijn strategisch, want...

Koplopers in zero emissie verdienen onze steun en respect

Koplopers in zero emissie verdienen onze steun en respect

Bijna tien jaar geleden werd zero-emissiestadslogistiek al een serieuze aangelegenheid. Maar anders dan in 2015 worden nu het ongemak, de...

Zo tackel je de uitdagingen van elektrificatie

Zo tackel je de uitdagingen van elektrificatie

De elektrificatie van bestelwagens is nodig om wegtransport klimaatvriendelijker te maken. Maar dan moet het elektriciteitsnet de extra energievraag...

Ketenaansprakelijkheid zit in een klein hoekje

Ketenaansprakelijkheid zit in een klein hoekje

Regelmatig worden transportopdrachten uitbesteed. Als opdrachtgever heb je dan meer verantwoordelijkheden dan je misschien in eerste instantie...