Sponsored content

Samen toewerken naar emissieloos transport

Wie uitstoot wil reduceren, zal eerst een efficiënte, betrouwbare en algemeen geaccepteerde manier moeten vinden om die te berekenen. Dat kan met...

6 tips om offertes beter te beoordelen

De kwaliteit van een offerte moet consequent en consistent kunnen worden beoordeeld. Daarbij moeten zo veel mogelijk worden voorkomen dat ruis...