blog

Basistips voor efficiënt inplannen van transport

Distributie

Basistips voor efficiënt inplannen van transport

Bij een effectieve ritplanning, die in de praktijk ook echt goed functioneert, komt een groot aantal zaken kijken. Bedrijven moeten kritisch zijn bij de keuze van een leverancier van ritplanningsoftware. Jops Robroeks van EVO-it zet hier zijn top tien met basistips op een rij voor bedrijven die transport niet als kerntaak hebben.

Voor veel organisaties is het vervoeren van goederen een noodzakelijk kwaad voor hun onderneming. In groot- en detailhandel en ook in de wereld van producenten, land- en tuinbouw wordt op grote schaal gebruik gemaakt van vervoer om de eigen goederen iedere dag weer op tijd op de juiste bestemming te krijgen. En bij veel organisaties groeit het besef dat een investering in software voor efficiënte ritplanning een grote kostenbesparing kan betekenen, ook als transport niet hun kernactiviteit is.

 1. Beschikbaarheid van transportcapaciteit

  Veel organisaties hebben een redelijke diversiteit aan vervoermiddelen tot hun beschikking. Het kan voor een goed rittenplan van groot belang zijn dat de juiste vrachtwagen op de juiste activiteit wordt ingezet. Het is zonde om uw grootste wagen op een kleine levering in te zetten en ook zonde om 3 kleinere wagens te laten rijden naar bestemmingen die door 1 grotere wagen ook kunnen worden bediend. Een goede ritplanningsoftware kan hiermee rekening houden
 2. Het leveringsmoment: wensen van klanten en beschikbare tijdvensters

  Zowel klanten als winkelcentra / gemeenten waarin winkelcentra of depots gevestigd zijn, hebben eisen omtrent de tijdstippen waarop bevoorrading mag plaatsvinden. Het is van belang om deze tijdvensters te kennen en om in een planningsomgeving hiermee rekening te kunnen houden bij het inplannen, doorrekenen en aanpassen van ritplannen.
 3. Toegankelijkheid van bestemmingen

  Lang niet iedere bestemming kan met ieder voertuigtype worden bereikt. Steeds vaker ontdekt de markt dat bij de ontwikkeling van nieuwe winkel- en industriële gebieden onvoldoende is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor grotere voertuigen http://tinyurl.com/cakvkm8. Dat betekent dat uw ritplanningsmethodiek flexibel genoeg moet zijn om hiermee rekening te houden. Optimaal is alleen optimaal als het in de praktijk ook uitvoerbaar is.
 4. Welke voorzieningen vereist de klant

  Veel klanten hebben specifieke wensen over levering. Zo zal bijvoorbeeld de ene klant pallets kunnen aannemen op de leverlocatie omdat hij een vorkheftruck tot zijn beschikking heeft en de andere niet. Indien het noodzakelijk is dat de eigen vrachtwagen specifiek is uitgerust voor dit type bestemmingen, wordt dat een variabele waarmee rekening moet worden gehouden in de ritplanning.
 5. Hoe rendabel is het om deze klant te beleveren
  Soms is de combinatie van eisen en voorwaarden die worden gesteld aan het rittenplan om 1 klant te kunnen bedienen zodanig dat deze klant verliesgevend is. Dan is het goed om een middel te hebben waarmee alle mogelijke leverroutes kunnen worden bekeken zodat duidelijk wordt of de verliesgevendheid kan worden verholpen met een beter rittenplan of dat wellicht toch afscheid moet worden genomen van deze klant.
 6. Welke impact heeft een nieuwe grote klant op mijn rittenplan en vervoerscapaciteit

  Iedereen heeft wel eens het moment meegemaakt dat er net een grote klant heeft getekend en er nu moet worden bedacht hoe die gaat worden beleverd. Is het huidige wagenpark groot genoeg om dit aan te kunnen, heb ik depots nodig en staan mijn huidige depots op de meest efficiënte plek voor de nieuwe situatie? Dan is het van het grootste belang om snel en slagvaardig de nieuwe situatie te kunnen doorrekenen, zodat de afspraken met de nieuwe klant kunnen worden waargemaakt zonder dat je investeringen hiervoor doet die achteraf niet nodig waren geweest.
 7. Bij mij gebeurt er altijd iets op het laatste moment dat de planning in het honderd gooit

  Een veel voorkomende klacht. Echter, veel organisaties zijn er in geslaagd het daadwerkelijke moment van plannen zo ver in de tijd naar achteren te schuiven dat orders die vroeger als spoed werden gezien, nu regulier kunnen worden gepland. Zij zijn hierin geslaagd door een herziening van het planning- en orderproces, wat mede mogelijk wordt gemaakt door het feit dat ze gebruikmaken van software die ritplannen zeer snel kunnen aanpassen en her berekenen. Idealiter zou uw proces erop moeten zijn ingericht dat zelfs de avond voor levering nog een optimaal plan kan worden geproduceerd.
 8. Effectief communiceren met de klant

  Het succes van uw onderneming is vaak afhankelijk van het kunnen maken van onderscheidende afspraken met uw klant. Dan is het noodzakelijk dat u niet alleen die afspraken kunt nakomen maar dat u ook efficiënt communiceert met uw klant in het geval dat er zich een onvoorziene vertraging voordoet. Een goede ritplanning software levert de juiste informatie die u in uw eigen communicatie omgeving kunt gebruiken en staat toe dat vertraagde leveringen in een nieuwe planning alsnog worden opgenomen.
 9. Grip op ritplanning

  Goed plannen betekent beheersing van een voorspelbaar proces. Dat begint bij inzicht in hoe dit proces verloopt, te allen tijde en transparant. U mag van uw ritplanningleverancier vragen dat hij een transparante en eenvoudig te begrijpen rapportagevorm levert waar alle voor u cruciale KPI’s helder worden uiteengezet, zodat u kunt managen, rapporteren en bijsturen voordat zaken een probleem worden.
 10. Realtime plannen of optimaliseren

  Vaak heeft u de keuze tussen realtime aanpassingen in een ritplan als de situatie daarom vraagt of het optimaliseren van de inzet van uw wagenpark. Vraag uzelf vooraf af welke behoefte u heeft. Vaak zijn ad hoc aanpassingen zinvol als u van vervoer uw beroep heeft gemaakt en ieder vrij moment van de dag een extra lading wilt kunnen ophalen. Ad-hoc is echter per definitie het tegenovergestelde van optimaliseren. Als er een regelmaat zit in de belevering of u te maken heeft met punten waarop repeterend goederen moeten worden bezorgd, dan is in 9 van de 10 gevallen realtime ritplanning software voor u minder geschikt.


Goede ritplanningsoftware kan met al deze voorwaarden en criteria rekening houden en toch een ritplan leveren dat optimaal is en tijd, kosten en CO2-uitstoot bespaart. Veel bedrijven hebben in een eerste fase een planningsaanpak die is gebaseerd op de expertise van de planner.

Vaak zijn bestaande ritplannen historisch gegroeid en uitgebouwd. Dit soort plannen kunnen uitermate complex en feitelijk verbazend efficiënt zijn, een bewijs van de veelzijdigheid van het menselijk brein. Niettemin is ritplanning-software bijna altijd in staat tussen de 15 en 20 procent efficiëntievoordelen te vinden. Dat komt vooral doordat het gebruik maakt van complexe optimalisatieroutines die met de hand niet door te rekenen zijn en die scenario’s weten te identificeren waar zelfs u als ervaren planner nog niet aan had gedacht.

Daarnaast dwingt het gebruik van deze software de gebruiker tot het aanbrengen van structuur in de werkwijze, wat de transparantie en voorspelbaarheid voor u en uw klant ten goede komt.

Reageer op dit artikel