Van den Bosch vs. FNV: de tussenstand na negen jaar procederen

Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak gedaan in de kwestie tussen Van den Bosch (en gelieerde ondernemingen) tegen FNV Bondgenoten. In deze zaak gaat het onder andere om de vraag of de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op internationale transporten, en zo ja, wanneer er in het licht van deze richtlijn wel of niet sprake is van detachering. Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, niet voor juristen, maar zeker niet voor transportbedrijven en werknemers. Niet voor niets wordt er in deze kwestie tussen Van den Bosch en FNV al negen jaar lang geprocedeerd, tot de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie aan toe. Michelle Vrolijk, advocaat-partner bij Vallenduuk Transport Advocaten, legt uit hoe dit proces tot nu toe is verlopen, wat er in al die procedures allemaal is beslist en wat de laatste uitspraak van de Hoge Raad betekent en tot gevolg heeft.