Werken aan de optimale relatie met je leverancier

Werken aan de optimale relatie met je leverancier

In deze whitepaper de eerste stap die vaak al tot veel nieuwe inzichten leidt: de relatie met je leverancier.

Werken aan de optimale relatie met je leverancier
Engineer using tablet check and control automation robot arms machine in intelligent factory industrial on monitoring system software. Welding robotics and digital manufacturing operation.

Lege schappen omdat je toeleverancier niet op tijd kon leveren? Overtollige voorraad omdat je bij je leverancier alleen in bulk kon inkopen?

Over supply chain Collaboration wordt vaak makkelijk gepraat: ketenpartners hoeven slechts informatie met elkaar te delen en slimme software zorgt voor de rest. Goede ketensamenwerking vergt echter een hoog commitment van alle betrokken partijen en kent vele praktische uitdagingen.

Deze paper geeft inzichten in:

✅ Hoe belangrijk ben je voor je leverancier?;
✅ Produceert je leverancier op order of op voorraad?;
✅ Hoe betrouwbaar is je leverancier?;
✅ Welke seriegroottes eist je leverancier?