nieuws

Grote kamermeerderheid neemt motie tegen verdozing aan

Warehousing 1758

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid unaniem een motie aangenomen om de toename van het aantal XXL-distributiecentra in Nederland aan banden te leggen. Alleen de PVV stemde tegen de motie van de Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie).

Grote kamermeerderheid neemt motie tegen verdozing aan

Beide Kamerleden willen dat het ministerie van Economische Zaken de in hun ogen ongewenste verdozing van het Nederlandse landschap afremt. Hierbij moet het ministerie niet in haar eentje optreden, maar in samenspraak met provincies en gemeenten.

Motie volgt na advies Rijksadviseurs

De motie volgde kort nadat het College van Rijksadviseurs (CRa) eind oktober in een advies het Rijk en regio opriep veel strengere eisen te stellen aan de bouw van XXL-distributiecentra. Dit om wildgroei te voorkomen.

Ongewenste effecten verdozing

“Deze motie is een belangrijk signaal van de Tweede Kamer dat er wat moet gebeuren en dat keuzes moeten worden gemaakt”, zegt kamerlid Amhaouch tegen de regionale omroep L1. In de motie wordt wel erkend dat distributiecentra zorgen voor werkgelegenheid. Maar op sommige plaatsen treden ongewenste effecten op. Daarbij gaat het niet alleen om verdozing van het landschap maar ook om aantasting van de leefbaarheid en verdringing van andere. lokale MKB-bedrijven, zo schrijven Amhaouch en Bruins in hun motie die afgelopen dinsdag in grote meerderheid werd aangenomen door de kamer. Door het aannemen van de motie roept de Tweede Kamer het ministerie op om met een reactie te komen op dit advies.

Provincies trappen op de rem

Vooruitlopende op de motie van Amhaouch en Bruins kondigde de provincie Gelderland half november aan dat de bouw van XXL-distributiecentra wordt toegestaan in slechts drie logistieke hotspots in de provincie te weten; Tiel, Nijmegen en tussen Zevenaar en vlak over de grens in het Duitse Emmerich. Eerder kwam BrabantAdvies al met de dringende oproep dat gemeenten in de provincie Noord-Brabant moeten voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan XXL-distributiecentra. “Er moeten meer eisen worden gesteld aan de vestiging van deze ‘dozen’ want anders dreigt onze provincie de rafelrand van de Randstad te worden”, aldus het adviesorgaan dat regionale en lokale beleidsmakers dan ook oproept op om meer te kijken naar economische toegevoegde waarde, omgevingskwaliteit van het logistiek vastgoed, het clusteren van de verschillende distributiecentra en om soms ook ‘nee’ te zeggen.

‘Ogen niet sluiten voor discussie’

Ook Mark Verheijen, voorzitter van logistieke belangenvereniging ELC Limburg, deed vorige week tijdens de Logistieke Dag van Limburg Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een duit in het zakje door te stellen dat de verdozing discussie niet ten onrechte wordt gevoerd. “De kritiek komt vaak voort uit onbegrip omdat mensen vaak niet weten wat er in die distributiecentra in onze provinie allemaal. Het aantal logistieke centra in Limburg verminderen, is in mijn ogen niet de oplossing. We moeten wel kijken hoe we ze beter kunnen inpassen in het landschap. Maar ook de communicatie kan beter”, aldus het voormalig VVD-kamerlid. “Dichte dozen, daar houden mensen niet van. We moeten laten zien wat we doen. Dat is belangrijk om draagvlak te houden als sector.”

Lees ook: Logistiek vastgoedmarkt breekt records, toenemende zorg over ‘verdozing’

Reageer op dit artikel