nieuws

Distripark Dordrecht moet zorgen voor veel nieuwe banen

Warehousing 1434

De lat ligt hoog in Dordrecht want een nieuw logistieke bedrijvenpark moet voor de regio Drechtsteden rond de 3.000 nieuwe (logistieke) banen opleveren. Afgelopen week werd het startsein gegeven voor realisatie van het 67 hectare grote Distripark Dordrecht dat in drie fases wordt gerealiseerd. De markt ziet wel wat in dit nieuwe energie neutrale bedrijventerrein vooral waar het gaat om de bereikbaarheid.

Distripark Dordrecht moet zorgen voor veel nieuwe banen

De acquisiteurs van Distripark Dordrecht zijn nog in gesprek met potentieel geïnteresseerden maar, zo werd afgelopen donderdag duidelijk, het zal niet lang meer duren voordat de eerste overeenkomst met een eindgebruiker wordt gesloten. “Binnen nu en een jaar gaan we de eerste overeenkomsten sluiten. In het tweede kwartaal van 2021 verwachten we dat het eerste bedrijf hier open zal gaan en dan wordt ook de oplevering verwacht van de volledige infrastructuur”, verwacht Bert ten Veen, acquisiteur van Distripark Dordrecht.

Nieuwe op- en afrit A16

Het bedrijventerrein wil met name nieuwe vestigers lokken door te wijzen op de goede bereikbaarheid. Zo wordt onder andere een nieuwe op- en afrit aan de snelweg A16 – die ook nog eens wordt verbreed – gerealiseerd. Potentieel geïnteresseerden beschouwen deze aanpassing aan de infrastructuur als meest positieve punt van dit nieuwe bedrijventerrein.

Ontspannen arbeidsmarkt

Ook de strategische ligging van het straks ‘gasloze’ bedrijventerrein tussen mainport Rotterdam, Moerdijk en de haven van Antwerpen moet zorgen voor nieuwe vestigers. De bereikbaarheid, de gunstige ligging en het aantal beschikbare arbeidskrachten in de regio worden dan ook in Dordrecht – dit jaar eindigend op plaats 16 in de Logistieke Hotspot van het Jaar Verkiezing -als onderscheidend gezien ten opzichte van veel andere logistieke hotspots waar – zoals bekend – het personeelstekort steeds nijpender begint te worden.
De kansen voor dit bedrijventerrein, waarvan de aanleg van de infrastructuur inmiddels in volle gang is, werden volop aangestipt tijdens een business event over Distripark Dordrecht donderdag dat gerealiseerd wordt op een greenfield locatie.

Veel interesse in kavels

Tijdens de bijeenkomst, waar ongeveer 40 partijen uit de logistiek vastgoedsector op af kwamen, werd duidelijk dat er inmiddels veel interesse is in het bedrijventerrein. Zo gaf 76 procent van de deelnemers met hulp van de mobiele telefoon aan concrete interesse te hebben in een kavel of een partij te kennen die mogelijk interesse heeft in een stuk grond variërend in uitgifte grootte van 1,5 tot maximaal 7 hectare.

Voldoende doorstroom personeel

Arbeidsmarktspecialist Peter Smit, partner bij MD&D concepts, liet zijn licht schijnen op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden. “In de regio West-Brabant is een enorme arbeidskrapte in alle beroepsvelden en alle leeftijdsgroepen. Dat is in de regio Drechtsteden en de zuidkant van Rotterdam heel anders. Daar is nu voldoende doorstroom tussen sectoren, beroepen en ook nieuwe mensen die op de arbeidsmarkt komen. Over tien jaar is dat in deze regio compleet anders omdat er nu heel veel vervangingsvraag is, mensen die met pensioen gaan, parttime willen werken of toch eerder stoppen.”

Meer inzetten op zij-instromers

Volgens Smit moeten bedrijven zich niet alleen richten op het aantrekken jongeren. “Dat is in deze regio de kleinste groep waar je je als bedrijf op moet focussen bij het werven. De allergrootste groep zijn de mensen die al een baan hebben en die eigenlijk wat anders willen. Dat zijn bijvoorbeeld mbo’ers die niet zo gelukkig zijn met hun huidige baan en zij-instromers. Met deze laatste groep hebben we onder andere goede ervaringen mee hebben opgedaan in het beroepsgoederenvervoer in Nederland. De 7.500 vrachtwagenchauffeurs die nodig zijn worden veelal ingevuld door deze categorie mensen. Voor Drechtsteden is het dus een uitdaging om mensen die een baan hebben uit te dagen voor een functie in een andere sector.”

Strategische personeelsplanning

In dat kader zijn het onderwijs en diverse sectoren, waaronder de transport en logistiek, in de Drechtsteden het project Baas over je eigen toekomst gestart. Smit zegt hierover: “Dit project is er op gericht om werkgevers veel bewuster van te maken dat zij bij de werving van personeel zich veel meer richten op strategische personeelsplanning, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en opleidingen. En daarnaast is het streven dat jongeren veel betere keuzes maken. Dat jongeren opleidingen kiezen waar hun talenten liggen en ook een baangarantie.”

Distripark Dordrecht: 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen

Maarten Burggraaf, wethouder Economie, Financiën en Evenementen van de gemeente Dordrecht, benadrukte het belang van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein voor de werkgelegenheid in Dordrecht en de Drechtsteden. Distripark moet zorgen voor minimaal 2.000 extra banen, waarmee de ambitie om 4.000 extra banen in de regio Dordrecht te creëren voor een groot deel wordt gerealiseerd. “Als criterium houden we aan 30 arbeidsplaatsen per hectare. Dat betekent grosso modo dat er uiteindelijk 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen komen op Distripark Dordrecht.”

Kritisch op ‘verdozing’

De gemeente Dordrecht gaat kritisch volgens Burggraaf om met het thema verdozing waar op dit moment zoveel om te doen is. “Aan de voorkant zijn we kritisch geweest op het beeld- kwaliteitsplan van dit bedrijventerrein. Er ligt een degelijk plan aan ten grondslag en van meet af aan hebben we gezegd dat er aan dit bedrijventerrein de hoogste BREEAM certificering aan ten grondslag moet liggen.”
Volgens de VVD-wethouder heeft Dordrecht alles in zich om te stijgen in de logistieke hotspot ranking. “Als het gaat om de bereikbaarheid hebben we alle assets in handen. Daarnaast is er voldoende potentieel aan arbeidskrachten in deze regio beschikbaar die geschikt is voor inzet in de logistiek. Daarnaast zijn er voldoende MBO’ers beschikbaar voor de maintenance en onderhoud aan de installaties die de gebruikt worden in distributiecentra.”

Lees ook: Locatiekeuze logistiek: 5 belangrijke veranderingen voor beslissers

Reageer op dit artikel