nieuws

Merendeel logistiek dienstverleners zoekt nieuwe vestigingslocatie

Warehousing 2201

Veertig procent van de grote logistieke bedrijven in Nederland wil uitbreiden, groeien of verplaatsen. Wat zoveel inhoudt dat zij in principe op zoek zijn naar nieuwe vestigingslocaties, maar dan wel het liefst binnen de eigen regio. Bij de logistiek dienstverleners geldt dit zelfs voor zeventig procent.

Merendeel logistiek dienstverleners zoekt nieuwe vestigingslocatie

De belangrijkste redenen voor deze dynamiek zijn groei van de onderneming als geheel of van de klantportefeuille en modernisering van het vastgoed, constateert Stec Groep in het vandaag verschenen onderzoek ‘Logistiek in Beeld’.

Belang arbeid groter dan voorheen

Voor dit grootscheepse onderzoek sprak het onderzoeksbureau uit Arnhem 450 grote verladers, retailers en logistiek dienstverleners. Daarin komt vooral naar voren dat bedrijven in hun keuze voor een nieuwe locatie met name gedreven worden door de kosten en beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid via de weg. Het belang van arbeid bij de afweging van regio’s en locaties is nog groter ten opzichte van de vorige meting die Stec Groep in 2015 uitvoerde.

Tevredenheid over huidige vestigingslocatie

Driekwart van de door Stec ondervraagde logistieke bedrijven geven hun huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,6. De grote dynamiek komt dus niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door groei en uitbreiding van hun netwerk.

Stec: ‘Meer regie over XXL-kavels’

Volgens de opstellers van het onderzoek zoeken bedrijven op korte termijn hoofdzakelijk XXL-kavels. Voor de langere termijn lijkt ook een kleiner kavel in stedelijke omgeving aantrekkelijk. Het kunnen aanbieden van XXL-kavels is een pré, omdat deze schaars zijn. In het verlengde van deze trend stelt het onderzoeksbureau dat binnen het debat over de ‘verdozing’ van het landschap dat er meer regie op versterking van logistieke XXL-nieuwbouwontwikkeling nodig is om wildgroei te voorkomen.

Logistiek in Beeld 2019

Logistiek in Beeld 2019

Bedrijven blijven liefst binnen eigen regio

Ruim zeventig procent van de logistieke bedrijven geeft verder aan een sterke voorkeur te hebben voor de eigen regio bij een investeringsbeslissing. Redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van bestaand personeel, de ligging ten opzichte van afzetmarkt en leveranciers.

Voorkeur voor centrale as in Nederland

Overwegingen om buiten de eigen regio te zoeken zijn de (betere) beschikbaarheid van geschikte kavels, de mogelijkheid om dichter op de afzetmarkt te zitten en een betere arbeidsmarkt. Veel van de bedrijven in het onderzoek hebben een voorkeur voor de centrale as in Nederland. Met name Noord-Brabant en Utrecht zijn favoriet.

Arbeidsmarkt dominant bij locatiebeslissing

In de bestuurskamers van de logistieke bedrijven gaat het bij locatiebeslissingen vooral over het al dan niet beschikbaar zijn van personeel en tegen welke kosten. Diverse bedrijven overwegen daardoor een investering op andere plekken dan in eerste instantie beoogd. Het gaat vooral om bedrijven met een sterke personeelsvraag, bijvoorbeeld logistiek dienstverleners of e-commerce bedrijven. Stec Groep verwacht dan ook dat de dominantie van de arbeidsmarkt bij locatiebeslissingen in de top 3 van factoren blijft en mogelijk nog sterker wordt.

Stec: Circulariteit wordt steeds belangrijker

Daarnaast verwacht het onderzoeksbureau dat in toekomstige beslissingen circulariteit een belangrijke rol zal gaan spelen want een volledig circulaire economie, die in 2050 gerealiseerd moet zijn, biedt grote kansen voor de logistieke sector. Het onderzoek van Stec is opgesteld en uitgevoerd samen met Greenport Venlo, Port of Zwolle, A12-zone en de gemeenten Deventer, Lelystad, Nieuwegein, Waalwijk en Weert.

Lees ook: Inrichten distributienetwerk? Hou rekening met deze factoren

Reageer op dit artikel