nieuws

Vraag naar logistiek vastgoed in 2018 groter dan ooit

Warehousing 1285

De vraag naar logistiek vastgoed in Nederland was niet eerder zo hoog als in het afgelopen. De vraag concentreerde zich vooral op XXL-distributiecentra en grootschalige opslagruimten door zowel logistiek dienstverleners, verladers retailers en producenten als door beleggers.

Vraag naar logistiek vastgoed in 2018 groter dan ooit

Dit is een van de conclusies in de zesde editie van de jaarlijkse NVM Business publicatie: Logistiek vastgoed in cijfers. Vorig jaar is volgens de opsteller van deze publicatie in totaal 3,1 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed afgezet. Daarbij ging het overigens niet alleen om ruimten die op de vrije markt werden verhuurd en verkocht, maar ook om distributiecentra die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. Opvallend was dat van de in het afgelopen jaar gerealiseerde panden bijna 2,2 miljoen vierkante meter betrekking had op nieuwbouw, wat in vergelijking met het jaar ervoor een duidelijke verbetering betekende.

Aandeel huursector boven 75 procent

Behalve een grotere vraag naar nieuwbouw, werd de markt ook gekenmerkt door een toename van het aantal gehuurde distributieruimten, met als gevolg dat het aandeel van de huursector in de totale opname boven de 75 procent lag. De logistieke hotspots in het zuiden van het land namen – net als in voorgaande jaren – het grootste deel van de vraag naar logistiek vastgoed voor hun rekening. Dat komt vooral op het conto van de provincie Noord-Brabant, waar volgens de cijfers van de makelaarsorganisatie meer dan 800.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed in gebruik werd genomen.

 

 

Lees ook: 

Logistiek vastgoed breekt opnieuw record; zorgen nemen ook toe

 

 

Weinig meters beschikbaar in Brabant

Ondanks de grote vraag naar logistiek vastgoed ging in 2018 het direct beschikbare aanbod van distributiecentra en grootschalige opslagruimten nauwelijks omlaag. Dat het aanbod vrijwel onveranderd bleef, kwam doordat er door beleggers en projectontwikkelaars meer distributiecentra in aanbouw werden genomen, dat wil zeggen zonder de zekerheid van voorverhuur. Eind vorig jaar stond volgens de makelaarsorganisatie ongeveer 2,33 miljoen vierkante meter te huur en te koop. Daarvan bestond 725.000 vierkante meter uit nieuwbouw. Het structurele of langdurige aanbod is het afgelopen jaar verder gedaald, namelijk met 35 procent. Wel vertoonde de aanbodsituatie grote regionale verschillen. Terwijl bijvoorbeeld Noord-Holland werd geconfronteerd met een sterke toename van leegstaande distributiecentra, was in Noord-Brabant sprake van een flinke daling van het aantal beschikbare meters.

Huurprijzen blijven stabiel

De ontwikkeling van vraag en aanbod had echter weinig effect op de gerealiseerde huurprijzen; die bleven namelijk over het geheel genomen stabiel. Alleen in de regio’s Rotterdam en Eindhoven ging het gemiddeld huurprijsniveau iets omhoog.

Recordbeleggingen in logistiek vastgoed

Logistiek Vastgoed in Cijfers

Logistiek Vastgoed in Cijfers

Hoewel de huurprijzen dus volgens NVM nauwelijks van hun plaats kwamen, gingen de aanvangsrendementen die beleggers bereid waren te betalen wel omlaag, wat tot een stijging van de prijzen leidde. Voor eersteklas logistiek vastgoed daalde het netto-aanvangsrendement tot iets onder de 4,6 procent. In 2008 was dat nog 7 procent. Er werd vorig jaar ook flink in distributiecentra belegd. Volgens NVM Business ging het om 2,3 miljard euro, een absoluut record. Daarvan had 70 procent betrekking op distributiecentra met een omvang van 30.000 vierkante meer en meer. De forse groei van het aantal distributiecentra in Nederland zorgt ook voor een groeiend maatschappelijk verzet; het Nederlandse landschap is razendsnel aan het verdozen stellen critici. Voor het College van Rijksadviseurs aanleiding om een recent een onderzoek op te starten naar de consequenties van de verdozing van Nederland.

Lees ook: Locatiekeuze logistiek: 5 belangrijke veranderingen voor beslissers

Reageer op dit artikel