nieuws

‘Gebrek aan visie en regie bij bouw distributiecentra’

Warehousing 3891

Nederland wordt in rap tempo volgebouwd met distributiecentra, maar het ontbreekt aan visie met als gevolg een groeiend maatschappelijk verzet tegen de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. Volgens Michael Hesp, werkzaam bij ’s werelds grootste vastgoedinvesteerder CBRE Global Investors, komt dit doordat de spreiding van dc’s niet goed is en bovendien zijn er helemaal niet zoveel nodig.

‘Gebrek aan visie en regie bij bouw distributiecentra’

“De groei is zo enorm, dat nu overal wordt gebouwd”, zegt Hesp vandaag in een interview met BNR nieuwsradio. Probleem daarbij is volgens hem enerzijds dat er distributiecentra gebouwd worden op plekken ,waarbij je je kunt afvragen of de vraag toekomstbestendig is. Anderzijds worden moeilijker te ontwikkelen locaties, zoals verouderde bedrijventerreinen, nog niet herontwikkeld en geïntensiveerd. Het probleem is volgens vastgoedbeleggingsspecialist een gebrek aan toekomstvisie en regie.

Kijk naar impact logistieke innovaties

De vastgoedbeleggingsexpert vraagt zich af of bij de huidige uitgifte van gronden voor de bouw van distributiecentra rekening wordt gehouden met logistiek innovaties als autonome voertuigen, 3D-printing en circulaire economie. “Ik zou graag zien dat bij de uitgifte vanuit die toekomstvisie plekken worden ontwikkeld die blijvend hun waarde behouden en een minimale ruimte-impact hebben.”

Rondetafelgesprek over verdozing

Tijdens de komende vastgoedbeurs Provada (RAI Amsterdam) houdt Vastgoedmarkt samen met Buck Consultants International op dinsdagmiddag 4 juni om 15.45 uur op de stand van Vastgoedmarkt/Transformatieplein een rondetafelgesprek over de verdozing van het landschap en het afkalvende maatschappelijk draagvlak voor de bouw van nieuwe (XXL)-distributiecentra. Landschapsarchitect Berno Strootman, lid van het College van Rijksadviseurs, zal aanschuiven bij het rondetafelgesprek evenals Richard Elich, business development manager DHG en René Buck, ceo Buck Consultants International  Gespreksleider is Erik Wiegerinck, senior redacteur Vastgoedmarkt.

Concentreer op logistieke corridors

Ook Ruud van Heugten, directeur van Greenport Venlo, bevestigt tegenover BNR vanochtend dat de groei van distributiecentra heel hard gaat, maar, zegt hij, met de huidige ontwikkelingen is er ook veel meer ruimte nodig. Van Heugten ziet wél een – zij het beperkte – visie, maar hij ziet ook dat veel gemeenten en provincies de neiging hebben om allerlei gaatjes en hoekjes op te vullen met mooie, nieuwe distributiecentra. Het is aan het Rijk om de spreiding beter te coördineren, zegt Van Heugten die daaraan toevoegt dat dit in Venlo wel het geval is. “Het Rijk zou logistieke activiteiten meer moeten concentreren op belangrijke logistieke corridors in Nederland. Als we de logistiek de ruimte willen geven laten we dat dan doen op plaatsen langs die grote corridors, waar goede infrastructuur aanwezig is zoals wegen, water en spoor. Provincies moeten gemeenten meer beteugelen op het moment dat zij opnieuw weilanden aansnijden voor vestgiging van nieuwe logistieke bedrijven terwijl eigenlijk de infrastructuur en de toelevering van de broodnodige kennis onvoldoende is.”

Onderzoek naar gevolgen verdozing

De verdozing discussieaangezwengeld door onder meer landschapsarchitect Adriaan Geuze – heeft er inmiddels toe geleid dat het College van Rijksadviseurs een onderzoek is gestart naar de ruimtelijke impact. Het orgaan onder aanvoering van Rijksbouwmeester Floris Alkemade signaleert dat de snelle groei van XXL-distributiecentra het meest zichtbaar is in Noord-Brabant, waar logistieke hotspot nummer 1 van Nederland, Tilburg-Waalwijk, de nationale koploper is. Begin 2017 telde Nederland maar liefst 28 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. En die groei zet door blijkt ook uit recent verschenen rapporten over de logistieke vastgoedmarkt. Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met twintig procent gestegen, mede onder invloed van de groeiende populariteit van het online shoppen.

Lees ook: Bouwer breekt lans voor realisatie meer circulaire distributiecentra

 

Reageer op dit artikel