nieuws

‘Regio Groot Rijnmond heeft het beste logistieke ecosysteem’

Warehousing 838

De regio Groot Rijnmond beschikt over het meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem van Nederland, gevolgd door West-Brabant en Midden-Brabant. Tot deze conclusie komt Buck Consultants International op basis van een uitgebreide data-analyse van 40 regio’s in Nederland.

‘Regio Groot Rijnmond heeft het beste logistieke ecosysteem’

De regio Rotterdam-Rijnmond neemt de eerste plaats in op de logistieke ecosysteem ranking van Buck Consultants (lees ook kader: De 4 pijlers onder het logistieke ecosysteem) vanwege de goede combinatie van zeehavenlogistiek en nationale/versdistributie.

Bovendien kent de regio de één-na-grootste urbane agglomeratie in Nederland, met een daarbij behorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Rotterdam-Rijnmond -zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn volgens het onderzoek van Buck, dat met steun van logistiek vastgoed ontwikkelaar WDP tot stand kwam, aantrekkelijk blijven voor specifieke distributiecentra, bijvoorbeeld gekoppeld aan een relatief grote afvoer via feeder en shortsea over zee.

De 4 pijlers onder het logistieke ecosysteem

Op basis van 4 pijlers stelde Buck Consultants International de ranking samen van regio’s met de beste logistieke ecosystemen:

 1. voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties;
 2. aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;
 3. ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;
 4. hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Per pijler zijn door Buck 4 hoofdfactoren benoemd en die in totaal 16 hoofdactoren zijn vervolgens geoperationaliseerd in totaal 52 indicatoren. Al deze data zijn verzameld en geanalyseerd voor alle 40 regio’s in Nederland.

Buck stelt verder vast dat het opmerkelijk is dat Rotterdam-Rijnmond ook op het thema arbeidsmarkt goed scoort. De redenen zijn het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen.

Logistieke hotspots in top-5

De plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst van regionale logistieke ecosystemen van Buck zijn voor de logistieke hotspots West-Brabant, Midden-Brabant (de winnaar van de Logistieke Hotspot verkiezing van dit Jaar. red.) en Noord-Limburg. Hierbij scoren de eerste twee Brabantse logistieke hotspots iets beter doordat deze regio’s centraler in Nederland liggen en dus aantrekkelijker zijn voor nationale distributie.

Zuidelijke hotspots scoren als EDC locatie

Deze conclusie kan worden getrokken uit de lagere score van Noord-Limburg op thema markt en business development. Als locatie voor Europese Distributiecentra (EDC’s) doen de regio’s niet veel voor elkaar onder. Deze drie regio’s zijn ook voor e-commerce operaties erg interessant, ook omdat er veel ‘feeling’ met logistiek onder de beroepsbevolking is.

Ruimtegebrek in Groot-Amsterdam

Interesse in het logistieke ecosysteem onderzoek?

Interesse in het logistieke ecosysteem onderzoek?

Zuidoost Brabant scoort in de ranking van Buck iets beter dan nummer 6 Groot-Amsterdam als regionaal logistiek ecosysteem. Beide regio’s hebben een goede uitgangspositie als ecosysteem, maar in Zuidoost Brabant speelt de maakindustrie als speerpunt in de regio een sterke rol en staat logistiek minder op de voorgrond; in Groot-Amsterdam is er ruimtegebrek voor de ontwikkeling van XXL distributiecentra. Beide regio’s zijn volgens het ecosysteem onderzoek van Buck echter wel aantrekkelijke vestigingsplaatsregio’s voor individuele warehouses.

 

Lees ook:

Locatiekeuze logistiek: 5 belangrijke veranderingen voor beslissers

 

Toekomstige kracht van vestigingsbeleid

In een toelichting op de onderzoeksresultaten zegt Kees Verweij (partner bij Buck Consultants) dat bij de analyse van de logistieke ecosystemen van de 40 onderzochte regio’s niet alleen is gekeken naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van deze regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra. “Regio’s zijn het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting op juist dat geografische niveau onderscheidend zijn.”

Regionaal Logistiek Ecosystemen op de kaart

‘Geen alternatieve logistieke hotspot ranking’

Verweij, een van de sprekers tijdens de afgelopen Summit Logistieke Hotspots in Weert, benadrukt dat het onderzoek van Buck niet beschouwd moet worden als een alternatieve ranking van de Logistieke Hotspot van het Jaar verkiezing van Logistiek.nl. “Die vergelijking gaat mank want beide onderzoeken kennen een sterk verschillende aanpak en invalshoek. Onze aanpak is gebaseerd op kwantitatieve data-analyse het hotspot onderzoek is gebaseerd op kwalitatief onderzoek op basis van expertise van kenners uit de markt, Daarnaast weegt dit onderzoek alle logistieke activiteiten mee zoals zeehaven- en luchtvaartgebonden logistiek.”

De top-10 van regio’s met meest krachtige en veelzijdige Logistieke Ecosysteem is als volgt:

 1. Groot-Rijnmond
 2. West Noord-Brabant
 3. Midden Noord-Brabant
 4. Noord-Limburg
 5. Zuidoost Noord-Brabant
 6. Groot-Amsterdam
 7. Arnhem-Nijmegen
 8. Noordoost Noord-Brabant
 9. Utrecht
 10. Zuidwest-Gelderland

Lees ook: Logistieke Hotspot van het Jaar: de langverwachte zege van Tilburg-Waalwijk

 

Reageer op dit artikel