nieuws

Logistiek vastgoed breekt opnieuw record; zorgen nemen ook toe

Warehousing 2381

Logistiek vastgoed blijft records breken. Nog nooit is de opname van logistiek vastgoed zoveel geweest als in 2018. Zorgen zijn er ook; mismatch tussen de kwalitatieve vraag en het beschikbare aanbod vormt een belemmering voor de toekomstige groei.

Logistiek vastgoed breekt opnieuw record; zorgen nemen ook toe

In 2018 is 2,5 miljoen vierkante meter logistieke ruimte verhuurd of verkocht. Daarmee is het opnamerecord uit 2017 met een achtste overtroffen. Dat blijkt uit een rapport van Dynamis. Het vastgoedbedrijf heeft de cijfers van logistiek vastgoed in Nederland en de logistieke hotspots in 2018 in kaart gebracht.

Het groeiende opnamevolume komt voort uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve vraag. Enerzijds stellen gebruikers steeds hogere eisen aan de panden, als gevolg van efficiëntieslagen in de sector. De panden moeten voldoen aan hogere eisen op het gebied van vrije hoogte en vloerdraagkracht. Toename van het aantal te vervoeren producten vereist een grotere ruimtevraag. Logistieke partijen willen als gevolg van schaalvergroting panden met grotere metrages aanhuren of aankopen. Bijna de helft van de gebruikers heeft in 2018 gekozen voor een nieuwbouwpand, omdat het bestaande vastgoed meestal niet toereikend is. Verdergaande schaalvergroting en automatisering in de logistieke sector hebben geleid tot verscherpte eisen aan de panden.

Logistieke hotspots

De  logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West- Brabant domineren de logistieke vastgoedmarkt. In 2018 is in elk van deze hotspots meer dan 300.000 m² logistieke ruimte opgenomen.

Brexit zorgt voor sterke groei Rotterdam

In aanloop naar de Brexit maakt de logistieke markt van Rotterdam een stormachtige groei door. Het totale opnamevolume is ten opzichte van het voorgaande jaar ruim verviervoudigd in 2018. Partijen die met Groot-Brittannië handelen slaan in grote hoeveelheden hun goederen op in gebouwen in de regio Rotterdam, voor een aanzienlijk deel betreffen dit logistieke panden. Aangezien de huidige groei vooral een anticipatie-effect betreft, zal de groei in Rotterdam gedurende 2019 afvlakken.

 

logistiek-vastgoed

 

Tilburg Waalwijk

In de regio Tilburg-Waalwijk is het aantal opgenomen meters logistieke ruimte meer dan verdubbeld. Retailer Bol.com breidt in Waalwijk uit met 50.000 m² logistieke ruimte en in Tilburg heeft Nokia Solutions and Networks ruim 48.000 m² in gebruik genomen.

 

 

Zie ook
Logistiek vastgoedmarkt breekt records, toenemende zorg over ‘verdozing’

 

West Brabant

In West-Brabant is de opnamedynamiek met een derde toegenomen, sterk gedreven door supermarktketen Lidl die ruim 58.000 vierkante meter gaat gebruiken voor distributie in Breda.

Venlo

In Venlo-Venray is er sprake van enige krimp, maar alsnog bevindt de markt zich op een uitzonderlijk hoog niveau. De daling in deze regio vindt plaats ondanks de realisatie van een build-to-suit ontwikkeling aan de Greenport Lane in Venlo van meer dan 70.000 m² voor Arrow Electronics. Ook buiten de gebruikelijke logistieke hotspots is een toename van de dynamiek zichtbaar. Zo betrekt Sligro 23.000 vierkante meter in Deventer en neemt Wehkamp 25.000 vierkante meter logistieke ruimte in Zwolle in gebruik.

Logistiek aanbod krimpt aanzienlijk

Het beschikbare aanbod van logistieke ruimte is gedurende 2018 fors afgenomen, vergeleken met een jaar eerder wordt er per 1 januari 2019 bijna 5% minder vierkante meters op de vrije markt aangeboden. Per 1 januari 2019 staat er in de gezamenlijke logistieke hotspots ruim 2,2 miljoen vierkante meter te koop of te huur.

Gevolgen aanboddaling

De aanboddaling komt enerzijds voort uit een afzwakking van de nieuwbouwactiviteiten in het afgelopen jaar, en anderzijds uit de aanhoudende gebruikersvraag naar logistiek vastgoed. Als deze daling de komende jaren aanhoudt, gaat er op verschillende locaties in Nederland sprake zijn van schaarse marktomstandigheden. Met name de panden in het kwalitatieve segment zullen relatief snel worden opgenomen, waarna gebruikers problemen zullen ondervinden om geschikte panden van hoge kwaliteit te vinden.

Personeelstekort

Ander groot probleem is het tekort aan personeel in de logistiek. Ten opzichte van begin 2016 is het aantal vacatures in de vervoer en opslag sector in het vierde kwartaal van 2018 meer dan verdubbeld. Eind 2018 staan ruim 13.000 vacatures voor logistiek personeel open. Om het personeel in distributiecentra op peil te houden, biedt de instroom van buitenlandse arbeidskrachten op korte termijn een oplossing, concluderen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel