nieuws

College van Rijksadviseurs start onderzoek naar ‘verdozing’ landschap

Warehousing 2195

De ongebreidelde groei van het aantal XXL-distributiecentra in met name Noord-Brabant en Tilburg Waalwijk is voor het College van Rijksadviseurs aanleiding om nader onderzoek naar de gevolgen voor het natuurlandschap. In dit onderzoekstraject wil het college nagaan wat nu concreet de ruimtelijke impact is van deze ‘verdozing’.

College van Rijksadviseurs start onderzoek naar ‘verdozing’ landschap

Het college stelt vast dat het aantal distributiecentra evenals datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met name de super oversized distributiecentra, ook wel XXL-dc’s, zijn populair. “Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw. Het College van Rijksadviseurs stelt in een persbericht afgelopen dinsdag dat deze ontwikkeling alle reden is voor nader onderzoek.

 

‘Verdozing van het landschap’

Het orgaan onder aanvoering van Rijksbouwmeester Floris Alkemade signaleert dat de snelle groei van XXL-distributiecentra het meest zichtbaar is in Noord-Brabant, waar logistieke hotspot nummer 1 van Nederland, Tilburg-Waalwijk, de nationale koploper is. Begin 2017 telde Nederland maar liefst 28 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. En die groei zet door blijkt ook uit recent verschenen rapporten over de logistieke vastgoedmarkt. Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met twintig procent gestegen, mede onder invloed van de groeiende populariteit van het online shoppen. Naast distributiecentra groeien volgens het college ook mega-kassencomplexen en datacenters, zoals het Google datacenter in de Eemshaven. Door de groei van online dataverkeer zal naar verwachting ook het oppervlakte aan datacenters verdubbelen in de komende jaren.

 

 

Lees ook:

Logistiek vastgoed breekt opnieuw record; zorgen nemen ook toe

 

Coördinatie ontbreekt

Die opmars baart het college zorgen. Afgelopen jaar werd deze trend steeds vaker in de media gesignaleerd. Het woord ‘verdozing’ is al eens tot woord van de dag gekozen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade uitte recent ook zijn zorgen in een interview in Trouw: “Prachtige uitzichten staan onder druk. Wij zien dit als een bedreiging van het Nederlandse landschap, zeker omdat er vaak geen coördinatie is geweest voordat zo’n doos wordt neergezet.”

‘Chinese toestanden’

Ook verwijst het college in het persbericht afgelopen dinsdag naar landschapsarchitect Adriaan Geuze die recent in een uitzending van Nieuwsuur aangaf in paniek te raken door de snelle uitbreiding van bedrijventerreinen vol hallen: “Chinese toestanden… En het houdt niet op!”

 

 

Lees ook:

Het circulaire distributiecentrum gaat er echt komen

 

Verkenning en ontwerpend onderzoek

Om meer zicht te krijgen op wat er nu precies gebeurt, wat er nog in de pijplijn zit, wat de trends zijn, wat precies de ruimtelijke impact is van de ‘verdozing’, welke sturingsmechanismen er zijn en wat er gedaan kan worden om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, is het College van Rijksadviseurs een onderzoekstraject gestart. Na een expert-meeting, waarin experts vanuit diverse disciplines de ontwikkelingen belichtten, heeft het College van Rijksadviseurs, Stec Groep uit Arnhem, gevraagd om een trendverkenning uit te voeren. Deze verkenning vormt de input van een ontwerpend onderzoek. Na de zomer worden de uitkomsten gepresenteerd.

Lees ook: Bouwer breekt lans voor realisatie meer circulaire distributiecentra

Reageer op dit artikel