nieuws

Plus zet streep door nieuw distributiecentrum in Tiel

Warehousing 9282

Het nieuwe distributiecentrum van Plus in Tiel gaat niet door. Problemen met vergunningen zetten een streep door het plan. Plus wil nu het dc in Oss bouwen.

Plus zet streep door nieuw distributiecentrum in Tiel

Van uitstel komt afstel. Die gezegde is zeker van toepassing op het nieuwe dc van Plus in Tiel. Na maanden soebatten over vergunningen, is Plus het zat. De supermarktketen wil het nieuwe dc nu in Oss gaan bouwen.

Onderzoeken naar dit plan lopen momenteel. Plus laat in een verklaring weten:  “Na een beroepsprocedure is het bestemmingsplan dat de realisatie van het nieuwe vergaand gemechaniseerde distributiecentrum in Tiel mogelijk moet maken geschorst. Dit houdt in dat de gemeente Tiel Plus op dit moment geen bouwvergunning kan verstrekken.”

 Programma Aanpak Stikstof

De forse vertraging van wel negen maanden kwam eind 2018 al aan het licht. Toen werd de bouw stilgelegd om onduidelijkheid over het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS).  Plus gaat daar naar eigen zeggen niet op wachten. “Omdat hierdoor forse vertraging in de planning wordt opgelopen, heeft Plus uitvoerig onderzoek gedaan naar verschillende alternatieven. Plus is op dit moment met de gemeente Oss aan het onderzoeken of daar het nieuwe distributiecentrum realiseerbaar is.”

Geautomatiseerd distributiecentrum naar Oss?

Plus wilde op logistiek bedrijvenpark Medel in Tiel een landelijk geautomatiseerd distributiecentrum bouwen. In dit hypermoderne dc, ingericht door Witron, moesten vanaf 2020 alle houdbare producten worden opgeslagen en gedistribueerd naar de 262 winkels in Nederland.

Plus wilde in 2020 zijn nieuwe dc operationeel hebben. Dat lijkt nu onhaalbaar. Plus laat in een reactie op vragen van Logistiek weten ‘in gesprek te zijn met gemeente Oss. De beoogde locatie ligt op  bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Een planning wanneer het dc er moet komen doet Plus geen uitspraak.

Gevolgen nieuwe kavel voor dc

Mocht de locatie in Oss doorgaan dan zal het originele plan van het distributiecentrum veranderen omdat de kavel anders is. “De kavel heeft een andere vorm en formaat dan de kavel in Tiel. Daarom zijn er een aantal aanpassingen nodig, maar in grote lijnen –met name op het gebied van de mechanisatie-  blijft het oorspronkelijke plan dan intact”, laat perswoordvoerder Rianne van Beek van Plus weten.

Personele bezetting

Hoewel Plus zijn medewerkers in 2017 al heeft ingelicht over de personele gevolgen van het nieuwe dc, (De winst voor Plus zit hem in minder mensen (250 ft’e in plaats van 435 in 2017 )heeft de supermarktketen nog geen last van leegloop. Van Beek: “Wij vinden het belangrijk onze medewerkers goed op te hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We merken dat de betrokkenheid bij Plus en dan met name bij de ondernemers en hun winkels erg groot is. Natuurlijk brengt deze situatie onzekerheid met zich mee, maar het zijn sterke teams die zich nog steeds inzetten om de klant elke dag te voorzien van volle schappen. Van een leegloop is dan ook zeker geen sprake.”

Reageer op dit artikel