nieuws

VNCW start project voor bouw brandveilig logistiek vastgoed

Warehousing 575

De branchevereniging voor chemische logistiek, VNCW, start een project om de kennis op het gebied van brandveiligheid bij logistiek vastgoed te verbeteren. Volgens de organisatie is zo’n project hard nodig omdat directie en management van veel PGS15- en BRZO-bedrijven nauwelijks tot geen kennis hebben van brandveilige oplossingen.

VNCW start project voor bouw brandveilig logistiek vastgoed

Tijden het project genaamd ‘Bouwen aan brandveilige logistiek’ wordt door de VNCW het gebrek aan kennis op het gebied van brandveiligheid in kaart gebracht en vastgelegd in een SWOT-analyse. Die zal vervolgens worden omgezet in een digitale cursus.

Veel belangen worden gediend

“Er wordt de laatste jaren weer veel gebouwd in de logistiek. Het zijn met de toegenomen vraag naar logistiek vastgoed goede tijden voor investeerders, projectontwikkelaars, adviseurs, bouwbedrijven, architecten en andere dienstverleners. Er moeten veel belangen gediend worden: die van investeerders, overheden, opdrachtgevers. En daarbij hebben ook andere partijen nog hun eigen inbreng en visie”, legt woordvoerster Sanne de Vries van VNCW uit.

Meer inzicht in brandveiligheid

In dat tumult van belangen, verlangen en adviezen moet de uiteindelijke opdrachtgever en gebruiker de juiste beslissingen nemen over brandveilige keuzes bij nieuwbouw en overname bestaand logistiek vastgoed. “Om hieraan tegemoet te komen, houden we de kennismeeting, waar ondernemers en managers meer kennis en inzicht krijgen over constructies, materiaalsoorten en brandveiligheid in het algemeen”, zegt De Vries.

Brede kennis noodzakelijk

Het ontwerp van een nieuwe opslaglocatie verlangt eveneens een brede kennis van brandveiligheid. Dat geldt ook bij overnames van logistiek vastgoed. De Vries: “Hoewel bij het ontwerp van een nieuw gebouw of overname van een bestaand pand adviseurs betrokken worden, spelen commerciële belangen van de adviseurs mee in hun adviezen. Daarnaast worden de uiteindelijke keuzes en beslissingen teruggelegd bij het management van de onderneming.”

Brandveiligheid en strategische beslissingen

Ze vervolgt: ‘Er moeten keuzes gemaakt worden over de locatie, constructies en materialen. Keuzes zoals beton of staalbouw, zijn dakluiken toegestaan of niet, is steenwol brandwerend of niet? Daarnaast moeten toepassingen van brandveilige oplossingen afgestemd worden op strategische beslissingen. Gaat men een gebouw voor vijf jaar neerzetten of voor de lange duur?” Op het gebied van brandveilige oplossingen hebben directie en management van PGS15 en BRZO-bedrijven volgens De Vries nauwelijks tot geen kennis.

E-learning cursus

De meeting, waar de datum nog van bekend moet worden gemaakt, is landelijk. Deze bijeenkomst staat volgens VNCW niet alleen open voor bedrijven binnen de logistiek en andere branches, maar ook overheden en andere geïnteresseerden kunnen aansluiten. Na de landelijke sessies zal de kennismeeting omgezet worden in een E-learning cursus om behoud van kennis op de lange duur veilig te stellen.

Reageer op dit artikel