nieuws

Hoger loon en brandstof zetten winst transportsector onder druk

Warehousing 1999

Hoger loon en brandstof zetten winst transportsector onder druk

Het volume in de transport en logsitieksector neemt dit jaar met 3,5 procent toe. Een stevige groei maar minder rooskleurig dan het lijkt want de winst van de sector staat flink onder druk door hogere lonen en de oplopende brandstofprijs.

De toename in het volume dit jaar voor de bedrijven in de transport- en logistieksector wordt mede gestuwd door groeiende vraag vanuit opdrachtgevers in zowel buiten- als binnenland. Toch is dit jaar niet per definitie succesvol, concludeert het vandaag verschenen onderzoek nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Groei dankzij bouw en detailhandel

Volgens de economen van de bank hebben bedrijven – ondanks de drukte – moeite om de hogere salarissen en brandstofkosten door te berekenen aan hun klanten. Succes hangt af van productiviteitsgroei en scherp sturen in kosten en de winstgevendheid van klantrelaties, constateren de opstellers van de publicatie. Laat onverlet dat het volume bij vervoerders na een sterk 2017 ook dit jaar blijft groeien met gemiddeld 3,5 procent. In het binnenland komt deze groei vooral vanuit de bouw, detailhandel en de horeca.

 

Lees ook:

Prijzen stijgen, winst blijft achter

 

Risico’s door groeiende handelsoorlog

Volgens de bankeconomen profiteren vooral logistiek dienstverleners van de groeiende Europese economie die positief doorwerkt bij opdrachtgevers in de industrie en de groothandel. Wel nemen hier de risico’s door een dreigende handelsoorlog toe. De scheepvaart is hier het meest gevoelig voor, maar ook logistieke bedrijven in onder andere de havens kunnen dit merken.

 

Lees ook:

Logistieke sector: meer omzet en winst minder brutomarge

 

Logistieke dienstverlening groeit het hardst

Gestimuleerd door groei in consumentenmarkten groeit de logistieke dienstverlening dit jaar met 4 procent net iets sterker dan het wegtransport. De scheepvaart ziet de vraag ook groeien, maar heeft ook last van het dalende kolenvervoer als gevolg van de energietransitie. Dat geldt ook voor het spoorvervoer. De groei van het luchtvervoer valt door de grenzen van Schiphol terug tot 2 procent, aldus de opstellers van het ING-onderzoek.

ING: ‘E-commerce verandert speelveld logistieke dienstverlening’

ING stelt in de vandaag verschenen sectorprognose dat Nederland – en dan met name de zuidelijke helft – nog altijd sterk in trek is als vestigingsplaats voor nieuwe warehousecapaciteit. Retailers als Albert Heijn en Lidl besteden meer uit, maar de voortdurend groeiende e-commerce zorgt ook voor herschikking en weglek van omzet naar pakketvervoerders en grote online-retailers als Coolblue, Zalando en Amazon, stellen de bankeconomen. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor een nieuw ICT-intensief specialisme in contractlogistiek. Door het cruciale belang van snelheid en betrouwbaarheid krijgt logistiek hier steeds meer (strategische) prioriteit, waarbij ook distributiecentra dicht bij stedelijke gebieden hun intrede doen.

De omzet in transport- en logistieksector in zijn geheel stijgt met gemiddeld 5 procent. Dit percentage is volgens de economen van ING ‘stevig maar minder rooskleurig dan het lijkt’. Er wordt meer gefactureerd, maar de al eerder genoemde hogere lonen en duurdere brandstof zorgen naar verwachting gemiddeld ook voor 4 tot 5 procent hogere kosten.

 

Lees ook:

Omzet en personeelstekort groeien in transportsector

 

ING: ‘Dit wordt een uitdagend jaar’

Uit de tegenvallende omzetten van begin dit jaar blijkt dat bedrijven moeite hebben om de sterke kostenstijging door te berekenen. Dit lukt slechts deels. Sectoreconoom Rico Luman van het ING Economisch Bureau: “Vooral wegtransporteurs zien de kosten oplopen. Ondanks de goed gevulde orderportefeuille wordt dit jaar financieel na jaren van verbetering toch een uitdagend jaar.” Luman refereert hierbij aan het feit dat transport en logistiek voor veel verladers nog altijd vooral een kostenpost is. Daarbij komt dat het niet nieuw is dat bedrijven moeite hebben om hogere kosten door te berekenen. De sterke stijging maakt dit thema tot extra aandachtspunt dit jaar.

Kostenbeheersing cruciaal

De rentabiliteit (EBIT) lag voor grote logistiek dienstverleners als DHL, DSV en Kuehne en Nagel in 2017 tussen 1,5 procent en 4 procent, maar dit is bovengemiddeld volgens ING. Grote verschillen in professionaliteit en specialisme leiden dit jaar naar verwachting tot grotere uitslagen in de resultaten. Kostenbeheersing en productiviteitsverbetering zijn cruciaal om er niet bij in te schieten.

Reageer op dit artikel