nieuws

‘Inclusief denken’ moet Inditex 400 magazijnmedewerkers opleveren (video)

Warehousing 3917

‘Inclusief denken’ moet Inditex 400 magazijnmedewerkers opleveren (video)

De regio Lelystad-Almere moet vol aan de bak om er voor te zorgen dat honderden mensen die nu nog in de bijstand zitten aan slag gaan in het mega-distributiecentrum van de Spaanse modegigant Inditex. “We hebben in deze regio ruim voldoende arbeidspotentieel voorhanden en dat moeten we gezamenlijk gaan activeren door ‘inclusief te denken’”, stelde Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Vermooten ging tijdens de goed bezochte Summit Logistieke Hotspots in Lelystad tijdens een paneldiscussie uitvoering in op wijze waarop de regio Almere-Lelystad langdurig werklozen en mensen in een uitkeringssituatie wil werven voor een baan in het gigantische distributiecentrum van Inditex, dat nu nog in aanbouw is.

6.000 mensen in de bijstand

Een flinke opgave voor Vermooten die alle vertrouwen heeft dat deze missie onder zijn leiding gaat slagen, want de Flevolandse regio heeft ten opzichte van tal van andere logistieke hotspotregio’s een ‘ontspannen arbeidsmarkt’. “In Lelystad hebben we 2.300 mensen met een bijstandsuitkering. Als we dat combineren met Almere dan groeit dat met een factor en dan komen we uit op ruim 6.000 mensen die langer dan twee jaar zonder werk zitten. Er is dus voldoende potentieel. Dat er in deze regio een ontspannen arbeidsmarkt is, ligt in het succesvolle samenspel tussen de gemeentes, gemeentes en meer specifiek de samenwerking met Lelystad Airport Businesspark (LAB).”

Mismatch vraag en aanbod oplossen

Volgens Vermooten wordt Werkbedrijf Lelystad – populair gezegd een geprivatiseerde sociale dienst – door deze instanties al in een vroeg stadium wordt betrokken in de personeelswerving als nieuwe bedrijven – zoals Inditex – zich gaan vestigen in ‘de logistieke hotspot in wording’. “Wij kunnen daardoor een bijdrage leveren om bedrijven die zich hier willen vestigen uiteindelijk over de streep te trekken.” Laat onverlet dat er nog altijd een mismatch is tussen vraag en aanbod. “Om dit op te lossen proberen we in Lelystad het werkzoekenden bestand te activeren, mensen arbeidsfit te maken en mensen werkervaring op te laten doen. Dat gaat best goed maar daarmee zijn we er nog niet. It takes two to tango: hier wil ik mee zeggen dat we ondernemers nodig die helpen door wat ik noem – inclusief te denken – met andere woorden denk met ons mee hoe we mensen die nog geen werk hebben aan een baan kunnen helpen.”

“We hebben elkaar hard nodig in Lelystad”

Een werkgever die echt inclusief denkt, is een werkgever volgens Vermooten die niet alleen uitgaat van wat hij nodig heeft aan personeel aan de hand van zijn vacature eisen. “Hij kijkt juist naar wat hem wordt aangeboden en wat kan ik daar mee en gaat vervolgens het gesprek aan met de gemeente, UWV en particuliere bemiddelaars en probeer dan die match te maken. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig zeker hier in Lelystad. Een van de belangrijkste redenen van Inditex om zich hier te vestigen, is dat de gemeente wil investeren in de ondersteuning van het opleiden van nieuw personeel. Denk daarbij ook in de support van mensen bij ontwikkelen van hun technische capaciteiten die straks hard nodige zijn in het geautomatiseerde dc van Inditex.”

Regio heeft voldoende arbeidspotentieel

Mocht Vermooten er niet in slagen om voldoende mensen aan de slag te helpen in het Inditex dc dan is het een stuk eenvoudiger om te kiezen voor ‘goedkope’ Polen of andere Oost-Europeanen. “We hebben de afgelopen jaren enorm veel Polen hier naar toe gehaald met name vanwege hun niet aflatende arbeidsethos. Nu is echter de trend dat steeds minder Polen hier naar toe komen omdat in hun eigen land de vraag naar arbeid ook fors toeneemt. Bovendien worden ook zij duurder. Ondernemers die terugvallen op Bulgaren of Hongaren moeten dat vooral doen maar waar het mij om gaat is dat we in deze regio in voldoende mate arbeidspotentieel voorhanden hebben en die moeten we juist veel meer benutten.”

Materialen paspoort voor duurzame dc’s

In de paneldiscussie ging Stefan van Uffelen (directeur van Madaster) in wat voor een materialenpaspoort kan hebben bij de realisatie van duurzame of nog beter circulaire distributiecentra. Madaster is een online platform dat als database fungeert waarin alle gebruikte materialen in een nieuwbouwproject in kunnen worden opgeslagen. “Het is een soort van gebouwdossier waarin de gebruikte materialen van een project in kunnen worden opgeslagen en bovendien kan worden gecheckt wat de kwaliteit ervan is.” Om dc’s zo duurzaam mogelijk te maken voor de toekomst is ontwerpen in 3D-een belangrijke vereiste volgens Van Uffelen. “Dat doen de meeste al want als je dat nog niet doet dan ben je echt clownesk. Upload het ontwerp vervolgens in Madaster en dan heb je gelijk ook de beschikking over een materialenpaspoort.”

Geen wetenschappelijk onderzoek naar locatiekeuzes

Prof. Lóri Tavasszy (TU Delft) ging tijdens paneldiscussie in de Catalina Hangaar op Lelystad Airport dieper in op de wijze waarop locatiebeslissingen tot stand en dat er opmerkelijk genoeg nog steeds geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. “Er zijn bibliotheken vol geschreven over hoe het zou moeten wiskundig gezien met allerlei zwaartekracht analyses. In de praktijk verloop zo’n keuze heel anders en op de vraag hoe dan en waarom is nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het laatste onderzoek dat we hebben gevonden, dateert van 1987. Toen hadden we een heel andere wereld dan nu.”Op de vraag van dagvoorzitter Piras of de overheid de regie moet nemen om te voorkomen dat Nederland als pakhuis van West-Europa uit zijn voegen barst was Tavasszy heel stellig. “Laat de markt vooral zijn werk blijven doen. Gemeentes op hun beurt kunnen door beter te samenwerken met de overheid er voor zorgen dat een grote multinational wordt aangetrokken in plaats van elkaar weg te concurreren. Ook kunnen gemeentes door meer samen te werken voorkomen dat er een verrommeling ontstaat van het Nederlandse landschap.”

West-Brabant: Europese logistieke hotspot

Hebbend over een snel veranderende wereld die van de Logistieke Hotspot van het Jaar verkiezing is aan weinig veranderingen onderhevig. De top-3 van de verkiezing wordt dit jaar weer gedomineerd door de grote drie zuidelijke logistieke hotspots. West-Brabant, Tilburg-Waalwijk en Venlo-Venray. Laat onverlet dat de winnaar van de verkiezing – West-Brabant- wederom uitermate trots is op de prolongatie van de titel: Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Dat werd duidelijk gemaakt door Jacques Niederer – burgemeester van Roosendaal – die samen met Rob Neutelings (voorzitter van ROC West-Brabant) en Arn van der Vorst (directeur van Mepavex Logistics) de prijs voor deze eretitel in ontvangst nam. “Voor ons is het zaak om door te pakken nu we twee keer achter elkaar zijn uitgeroepen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Daarom gaan we ons als regio nog meer profileren als Europese logistieke hotspot, waarbij we ons vooral richten op het laten zien van welke geweldige logistieke innovaties in deze regio worden bedacht.”

Venlo-Venray: ‘ijzersterke logistieke hotspot’

Venlo-Venray dat in het verleden de verkiezing maar liefst zeven keer won, moet net als vorig jaar ‘genoegen’ nemen met de titel van crossborder e-fulfilment hotspot van het jaar. Desalniettemin een eer stelde Winand van Kooij, beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente Venray. “We hebben dan wel niet gewonnen dit jaar maar deze regio is en blijft nog altijd een ijzersterke logistieke hotspot is, waar ongekend veel bedrijven hun distributiecentrum of EDC vestigen.”

Trendsetter in cross border e-fulfilment

Ook voor de krappe arbeidsmarkt – waardoor Venlo-Venray dit jaar afzakte naar plaats 3 in de logistieke hotspot ranking – worden volgens Van Kooij volop initiatieven ondernomen om die vlot te trekken. “We hebben als provincie vorig jaar een aanvalsplan gelanceerd waarin ook prominent staat dat we van tal van initiatieven gaan ondernemen om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Joris Tenhagen – voorzitter bouwsteen Innovatie bij SMART LCV  – stelde op zijn beurt dat Venlo-Venray een trendsetter is met de prolongatie van de crossborder e-fulfilment prijs. “Wij laten met deze prijs zien dat we als regio voorop lopen met het aantrekken van internationaal opererende e-commerce bedrijven en de daarbij behorende sorteercentra. Bovendien wordt op dit relatief nieuwe gebied ook volop geïnvesteerd door het onderwijs.”

Nieuwegein: uitbreiding Het Klooster

Spekkoper dit jaar is Regio Utrecht (Lage Weide)-Nieuwegein-Vianen dat als eerste eindigde in de categorie nationale distributie hotspot en nationale e-fulfilment hotspot. Voor Johan Gadella,  wethouder economische zaken van Nieuwegein, zijn beide titels vooral aanleiding om te zoeken naar verdere uitbreiding van bedrijventerrein Het Klooster. “Twee jaar geleden toen wij gastheer van de Summit waren was het op dit bedrijventerrein nog relatief rustig met bedrijvigheid. Sindsdien heeft Het Klooster een enorme vlucht gemaakt en we zijn daarom nu volop bezig om een tweede fase te ontwikkelen zodat we nog meer bedrijven de ruimte kunnen geven om zich te vestigen in dit centrale deel van het land.”

Reageer op dit artikel