nieuws

Hotspot West-Brabant denkt aan ondergronds buizensysteem als volgende logistieke stap

Warehousing 2039

Hotspot West-Brabant denkt aan ondergronds buizensysteem als volgende logistieke stap
Johan Visser tijdens de Mariadal meeting 2018 in Roosendaal. Foto: Peter van Trijen.

Wat doe je als je als logistieke hotspot de nummer één positie hebt bereikt én vastgehouden? Dan organiseer je een event over ‘the next step’ in logistiek; de Marialdal meeting 2018. Ondergrondse goederentunnels, robotisering en de urgentie om binnen West-Brabant samen te werken stonden centraal tijdens het event.

West-Brabant heeft de ambitie om de huidige positie van logistieke hotspot nummer één te versterken en uit te bouwen. Tijdens de Mariadal meeting in Roosendaal, de vijfde bijeenkomst tot nu toe, deed een aantal sprekers uit de doeken op welke manier de regio dit doel wil bereiken. Centraal daarbij staan innovatie, samenwerking en actie. Overigens valt het uitroepen van Roosendaal als onderdeel van de logistieke hotspot samen met het 750-jarig bestaan van de stad die ooit rijk werd door de logistiek van turf en zout. Burgemeester Jacques Niederer over de ambitie van West-Brabant: “We willen een logistieke hotspot zijn van Europees formaat, iets wat we willen bereiken door intensieve samenwerking tussen alle ketenpartijen. Het is tijd voor een actieplan waarin we ‘the next step’ definiëren.”

Vervoersontwikkelingen

Ingrediënten voor de volgend stap die West-Brabant moet zetten werden onder andere aangereikt door Johan Visser, Jan Willem Klinkenberg en Bart Vannieuwenhuyse. Visser, werkzaam voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsoplossingen (KiM) gaf inzage in de verwachte groei van de logistieke sector. Wereldwijd ligt die hoger dan voor Europa, maar ook met een groeifactor van bijna twee tot aan 2030 is die groei enorm voor Nederland. “Tot 2050 is de groei zelfs nog sterker, mede door de opkomst van webwinkelhandel.” Er zijn volgens Visser nu drie vervoersontwikkelingen: synchromodaal, fysiek internet en autonoom goederentransport. Als kansrijk initiatief bestempelt Visser ook een project waarbij een ondergronds buizensysteem zorgt voor de verplaatsing van goederen. “In Zwitserland ontwikkelen ze nu iets vergelijkbaars onder de naam Swiss Cargo Sous Terrain. In Singapore denken ze erover na. Misschien is dit ook iets voor West-Brabant, of in elk geval het gebied tussen de Rotterdamse haven, Roosendaal en de Antwerpse haven.”

Orderpickrobots in logistiek West-Brabant

Bij het inspelen op de toekomstige groei in de logistieke sector moeten bedrijven, liefst in samenwerkingsverbanden, de diverse opties uitwerken. Dat is de boodschap die Jan Willem Klinkenberg van logistieke automatiseerder TGW wil meegeven aan de aanwezigen. “Logistieke bedrijven moeten gaan nadenken over de interactie tussen mensen en automatiseringsoplossingen zoals robots in het magazijn. Ze moeten zich gaan verdiepen in de mogelijkheden van orderpickrobots.” Innovaties, zoals met mensen samenwerkende robots, zogenaamde cobots, zijn wat Klinkenberg geen gevaar voor de werkgelegenheid, maar juist een welkome aanvulling. “Er zijn straks nog veel meer handen dan nu nodig, maar magazijnpersoneel is nu al schaars. Pickrobots zijn inzetbaar voor sterk herhalend werk of zelfs voor wat ‘slimmere’ werkzaamheden op voor gewone mensen minder aantrekkelijke tijdstippen. De uitdaging voor ondernemers om aan voldoende personeel te komen is heel groot, dus robots kunnen daarbij absoluut een uitkomst zijn.”

Modaliteit onder de grond: buizensysteem

Waar Visser van KiM het ondergrondse transportsysteem al aanstipte, gaat Bart Vannieuwenhuyse van Tri-Vizor in op de kernvraag voor dit soort initiatieven: “Is het noodzakelijk of is het slechts een leuk project?” Vannieuwenhuyse noemt duurzaamheid, verstedelijking, home deliveries en IT-platformen de grootste uitdagingen voor de logistieke sector. Hij stelt ook dat er nog heel veel efficiencykansen liggen, al was het maar omdat 24 procent van de trucks momenteel leegrijdt, een volle oplegger slechts voor 57 procent gevuld is en de effectieve vrachtcapaciteit 43 procent is. “We werken toe naar een capaciteitsparadox, waarbij meer vraag naar transport leidt tot minder efficiency. Willen we toe naar chaos of anticiperen we op de toekomst? Wat mij betreft starten we met de discussie over modaliteit onder de grond. Goedkoop is zo’n systeem zeker niet, maar wie alle economische en sociale aspecten meetelt, kan niet anders dan concluderen dat het een serieuze optie is.”

Foto's

Reageer op dit artikel