nieuws

Meerdere overtredingen palletbedrijven in Moerdijk

Warehousing 1570

Meerdere overtredingen palletbedrijven in Moerdijk

Acht palletbedrijven in de gemeente Moerdijk zijn dinsdag onaangekondigd gecontroleerd. De controles richtten zich onder meer op brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en het naleven van vergunningen.

In totaal zijn acht bedrijven onaangekondigd bezocht. Dit leverde de volgende voorlopige resultaten op. Bij een aantal bedrijven is geconstateerd dat niet voldaan werd aan de verplichting tot tijdregistratie conform de Arbeidstijdenwet.

Twee machines stilgelegd

In twee gevallen werden gasflessen onveilig opgeslagen. Verder bleek dat bij één bedrijf werknemers te weinig uitbetaald krijgen en dus de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet wordt nageleefd. Op enkele plaatsen was sprake van een arbeidsonveilige situatie omdat werd gewerkt met ongekeurde middelen, ook zijn twee machines stilgelegd, meldt de gemeente Moerdijk dinsdag.

Nader administratief onderzoek volgt

Tot slot waren bij één bedrijf twee mensen met een uitkering aan het werk, dit wordt nader onderzocht. Bij meerdere palletbedrijven volgt nader administratief onderzoek in verband met de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

‘Controle werkt preventief’

Burgemeester Klijs van Moerdijk is tevreden over de integrale aanpak van de controle. “De integrale controle levert niet alleen een actueel inzicht op maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen we het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid bovendien efficiënter en effectiever. Ook voor de betrokken bedrijven kost het minder tijd.”

Grote brand bij Palletcentrale

De controle is uitgevoerd door de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de gemeente Moerdijk. De politie, Koninklijke Marechaussee, UWV en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant waren aanwezig ter ondersteuning. Twee jaar geleden was er een grote brand bij de Palletcentrale op industrieterrein Moerdijk.

 

Reageer op dit artikel