nieuws

e-Fulfilment Hub presenteert actieprogramma

Warehousing 1939

Het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de regio Venlo, verenigt in de e-fulfilment hub, heeft een concreet actieprogramma samengesteld. Hierin staat hoe Limburg haar internationale koppositie op het gebied van (pan-Europese) e-fulfilment kan behouden en verder kan uitbouwen. Het actieprogramma wordt onder de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’ op donderdag 28 juni aanstaande tijdens een seminar gepresenteerd.

e-Fulfilment Hub presenteert actieprogramma

Limburg is in 2017 verkozen tot de hotspot waar het gaat om vestiging van crossborder e-fulfilment activiteiten. De strategische geografische ligging, hoeveelheid aan Europese distributiecentra en logistiek dienstverleners en multimodale infrastructuur bezorgen de provincie een voorsprong in vergelijking met andere logistieke regio’s. Niet alleen logistieke competenties, ook  veranderend arbeidsmarktbeleid en ICT-toepassingen, zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, zijn hierin cruciaal. Deze en andere competenties zullen ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden om de concurrentie voor te blijven en de koppositie te behouden. Met het oprichten van e-Fulfilment Hub in 2016 wordt getracht regionale organisaties te verenigen en kennis te delen. Een concrete uitkomst van deze samenwerking tussen Limburgse logistieke, ICT en e-fulfilment partijen betreft het visiedocument met bijbehorend actieprogramma, welke als doel heeft het e-fulfilment domein duurzaam in te bedden in de regio.

 

 

Trends en belangrijke acties

Tijdens een interactieve co-creatiesessie zijn de belangrijkste, meest disruptieve trends geïdentificeerd die de toekomst van e-fulfilment – en de positie van Limburg als logistieke hotspot – gaan bepalen. Hieruit kwamen de opkomst van cross-border (grensoverschrijdende) e-commerce, het belang van digitalisering (AI, blockchain en Internet of Things) en het groeiende tekort aan logistieke arbeidskrachten als meest bepalende trends naar voren. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gingen vervolgens met elkaar in gesprek om te bepalen hoe zij hier op in moeten spelen om de toekomst van Limburg als e-fulfilment hotspot veilig te stellen. Het volledige actieprogramma dat richting geeft aan de noodzakelijke acties is zeer breed en veelomvattend. Samenwerking tussen diverse competenties, branding van de sector, het opstellen van een digitale agenda en een betere aansluiting met (middelbaar) onderwijs zijn slechts enkele belangrijke acties.

Limburg: Fulfil your Future

Op donderdag 28 juni aanstaande presenteren de Limburgse koplopers het actieprogramma onder de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’ tijdens een inspirerend seminar. Bij het door e-Fulfilment Hub georganiseerde seminar in Kasteel de Keverberg komen alle organisaties die innovatie binnen e-fulfilment essentieel vinden samen en worden kennis en ideeën uitgewisseld om de logistieke kracht van Limburg verder te ontwikkelen. Organisaties die interesse hebben zich hierbij aan te sluiten en mee willen co-creëren zijn van harte welkom.

Reageer op dit artikel