nieuws

Veiligheid begint met inspirerend leiderschap

Warehousing 1737

Veiligheid begint met inspirerend leiderschap
Prof. René de Koster

In Nederland komen we overal magazijnen van wereldklasse tegen. Dat vindt prof. René de Koster (Erasmus). Maar als juryvoorzitter van de prijs Het Veiligste Magazijn ziet hij nog volop verbeterpunten – zeker op veiligheidsgebied.

De afgelopen edities van de prijs ‘Het Veiligste Magazijn van Nederland’ hebben we het steeds weer opnieuw gezien: magazijnen die hoog scoren op veiligheid, scoren ook hoog op kwaliteit, efficiëntie en werknemerstevredenheid. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ook het ziekteverzuim en het personeelsverloop zijn lager in een goed presterend magazijn.

Meer dan een veiligheidsposter

Bedrijven die aan de slag willen met de veiligheid in het magazijn, kunnen dat daarom beter onderdeel maken van een bredere aanpak. Een aanpak die gericht is op continue verbetering van de dagelijkse processen in het warehouse. Dat levert een boodschap op die gemakkelijker is over te brengen op de medewerkers en meer draagvlak krijgt op de magazijnvloer. Met alleen een veiligheidsposter ophangen of enkele voorschriften op papier zetten komen we er niet. Pas als mensen zich elke dag daarmee bezighouden, gaan ze zich daadwerkelijk anders gedragen.

Vijf principes voor leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een doorslaggevende rol in bovenstaand proces. Goede leiders handelen volgens de vijf onderstaande principes:

  1. Geef het goede voorbeeld – leidinggevenden dienen zich beter te gedragen dan de rest
  2. Motiveer en inspireer – ze moeten medewerkers overtuigen van het belang van veiligheid
  3. Luister naar de vloer – signalen over onveilige situaties moeten worden opgepakt
  4. Geef ruimte – timmer niet alles dicht met strakke procedures, maar geef vertrouwen
  5. Beloon goed gedrag – niet noodzakelijk met geld, maar vooral met waardering en aandacht

Daarbij maken we onderscheid tussen twee soorten managers. Promotie-georiënteerde managers hebben een visie, formuleren doelen en werken daarnaartoe. Preventieve managers zijn bij het behalen van doelstellingen meer gericht op het voorkomen van problemen. Uit onderzoek blijkt dat die tweede categorie managers effectiever is en beter presteert op het gebied van veiligheid. Dat zijn de managers die elke dag opnieuw kleine stapjes vooruit zetten in het verbeteren van processen.

‘Onze magazijnen zijn van wereldklasse’

Als juryvoorzitter van de Prijs Veiligste Magazijn van Nederland zie ik samen met mijn collega-juryleden alleen de top van de Nederlandse magazijnen. Die scoren ongelooflijk goed, zeker als we dat vergelijken met magazijnen in het buitenland. In Nederland hebben we magazijnen van wereldklasse. Maar daarnaast is er een grote groep magazijnen, waarin op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Die kunnen en moeten wij vooruit helpen. Dat kan als deze bedrijven zich inschrijven voor de Prijs Veiligste Magazijn.

Meedoen is belangrijker dan winnen

De afgelopen twaalf edities heeft geleerd dat de veiligheid in magazijnen door deelname aan de prijs een extra impuls kreeg. Net als bij de Olympische Spelen geldt ook hier: deelnemen is belangrijker dan winnen. Ik verwijs graag naar de winnaars van voorgaande jaren. De meeste magazijnen hebben niet meteen goud of zilver gewonnen. Vrijwel allemaal hebben ze vaker meegedaan. Het verbeteren van de veiligheid is een proces dat tijd vergt. Inschrijven voor de Prijs Veiligste Magazijn kan een belangrijke eerste stap zijn. Ook voor kleinere magazijnen.

Lees ook: Aantal arbeidsongevallen blijft stijgen

Reageer op dit artikel