nieuws

Iedere supply chain presteert beter met blockchain

Warehousing 4618

Iedere supply chain presteert beter met blockchain
Louis de Bruin

Eigenlijk is blockchain waar internet ooit voor is bedoeld, het onbeperkt beschikbaar stellen van data. Binnen supply chains gebeurt dat gecontroleerd en versleuteld. Met reusachtige gevolgen.

Louis de Bruin maakt onderdeel uit van een team binnen IBM, dat in Europa de blockchain ideologie uitdraagt en zorgt voor de praktische uitwerking. Hij spreekt ook veel met supply chain professionals. Want blockchain gaat niet alleen de financiële wereld op zijn kop zetten, maar zeker ook de logistieke bedrijfsvoering van verladers en logistiek dienstverleners. De talrijke transacties waarmee supply chains te maken hebben gaan sneller, geautomatiseerd en veel minder fout- en fraudegevoelig verlopen dankzij blockchain. Blockchain voorkomt veel onnodige vertraging en opent op die manier nieuwe business modellen. Nu hebben bedrijven in Nederland de kans om voorop te lopen met blockchain, straks worden ze links en rechts ingehaald.

Drie TED talks tijdens de WMS-dag

Tijdens de WMS-dag op 21 maart in Den Bosch is De Bruin één van de drie openingssprekers, die een TED talk verzorgen. In de video hieronder leggen ze alle drie uit waar ze zich hard voor maken. Voor De Bruin bestaat er geen twijfel als het gaat om blockchain en hoopt dat ketenpartners snel om de tafel gaan om de kansen op dit gebied te inventariseren.
“Blockchain brengt iedere supply chain naar een hoger niveau – ga er vandaag nog mee aan de slag.”

 

Louis de Bruin: snel tot afstemming komen

“Logistieke ketens zijn uitermate gebaat bij de toepassing van blockchain. Ik bedoel niet de technologie achter de bitcoin, zoals velen die kennen, maar de zogenaamde permissioned blockchain techniek. Want anders dan bij bitcoin weten ketenpartners met wie ze te maken hebben in de keten, zodat veel sneller en eenvoudiger tot afstemming kunt komen. Dat is waar blockchain om draait: afstemming onderling over data die staat in diverse databases bij de verschillende partijen, maar die actueel beschikbaar komt en ook niet meer kan worden gewijzigd.”

Iedereen blijft zelf eigenaar van de data

“Blockchain is een ledger – een grootboek – waarin partijen samen vast leggen hoe transacties plaats vinden. Niet een afzonderlijke database waar enorme hoeveelheden data in terecht komen. Het is ook geen ERP 2.0 of zoiets. Iedereen blijft eigenaar van zijn eigen data. Met smart contracts geef je aan hoe anderen van die data gebruik mogen maken. De data is versleuteld, concurrenten die wellicht in dezelfde keten actief zijn kunnen elkaars data niet krijgen zonder daar specifieke toestemming voor te krijgen. Bij elkaar vragen partijen de sleutel op om de data te kunnen ontvangen. Daarmee kun je het hele aanleveringsproces in een keten achterhalen, wat is er allemaal gebeurt onderweg met een bepaalde zending, wat zijn de elementen die daar bij horen – actuele informatie en betrouwbaar.”

blockchain

Iedere transactie is direct zichtbaar

“Maar blockchain is meer dan een veredeld track and trace systeem. Ook administratieve processen kun je hier mee koppelen en financiële afhandeling, wie heeft wanneer welke factuur betaald. Het grote voordeel van blockchain is dat het aantal transacties rondom een order drastisch afneemt. Niet langer praten partijen één op één met elkaar. Anderen ontvangen – waar nodig – die informatie tegelijkertijd. En het gebeurt bovendien allemaal op één platform. Nu zie je nog veel verschillende communicatievormen zoals e-mail, EDI-verkeer of via database exchange en vaak ook nog per telefoon of fax. Dan ligt verwarring op de loer. Niet iedereen interpreteert de data op dezelfde manier. Het risico van fraude is aanwezig, van verkeerde aannames. Iedereen deelt dezelfde data op hetzelfde moment met elkaar. De transactie is direct zichtbaar overal in de supply chain.”

Papierwinkel even duur als vracht bloemen

“Net zoals internet ons allemaal heeft gebracht op een hoger niveau van informatievoorziening gaat blockchain dat ook doen voor supply chains. Voorbeeld daarvan is bloementransport van Kenia naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Niet zelden is de hele papierwinkel die er bij komt kijken net zo duur als de waarde van bloemen zelf waar het om gaat. Bovendien gaat het allemaal een stuk sneller en efficiënter. Smart contracts voorkomen dat douaneautoriteiten en havenmedewerkers alle documenten moeten doornemen en goedkeuren. De afhandeling verloopt geheel automatisch, alleen bij afwijkingen en uitzonderingen is menselijke interventie noodzakelijk.”

Wel over de benodigde systemen beschikken

“Voorwaarde om mee te kunnen doen met blockchain is dat je als supply chain overeenstemming bereikt over de processen en stappen daarin. Hoe sluit je aan en ook hoe kun je er desgewenst weer uit stappen. Wat ook niet vergeten moet worden is dat je zelf als organisatie ook over de systemen moet beschikken die eenvoudig en real time de benodigde data genereren. Dat betreft software, maar bijvoorbeeld ook scanning of automatische material handling systemen. Blockchain is bedoeld voor miljoenen transacties. Dat gaat niet lukken in een grotendeels handmatig proces. Niet in volume en niet kwaliteit van de data.”

Hou het initiatief in eigen hand

“Iedere supply chain is gebaat bij blockchain, omdat overal transacties plaats vinden die moeten worden vastgelegd. Hoe eerder ketenpartners besluiten om met elkaar te verkennen wat een goede aanpak zou zijn hoe beter het is. Ga niet wachten tot anderen het initiatief naar zich toe trekken. Begin vandaag met te inventariseren waar de mogelijkheden van blockchain liggen in de supply chain.”

Reageer op dit artikel