nieuws

WMS-dag 2018: er kan zoveel meer met data

Warehousing 2437

“Data gaat al onze problemen oplossen.” Als dat al zo is, hoe slagen logistiek professionals er dan in om optimaal met data om te gaan? Het antwoord kwam – enigszins – op de WMS-dag.

WMS-dag 2018: er kan zoveel meer met data

‘Doe meer met data’ was het thema van de WMS-dag 2018 in Den Bosch. Dat thema kwam op tal van manieren terug gedurende het evenement. Diverse WMS leveranciers toonden hun oplossingen en bespraken die in de verschillende parallelsessies. Vooraf lieten drie experts hun licht schijnen over hun aanpak en hun visie om data te verrijken en toe te passen in logistieke processen.

Niet de planner maar het systeem wint

Wat moet er gebeuren om supply chain planners zover te krijgen, dat ze de uitkomsten van planningssystemen niet gaan corrigeren, maar echt gaan gebruiken? Freek Aertsen van EyeOn houdt bedrijven regelmatig een spiegel voor. Wat gebeurt er tijdens een S&OP overleg? Krijgt de ‘Hippo’ (The Highest Paid Professional) zijn zin? Of heeft het bedrijf echt een data driven cultuur?

WMS-dag

Freek Aertsen

“Zorg er voor dat je een hoge kwaliteit analisten in huis haalt. Het helpt niet om een BI (Business Intelligence) afdeling voortaan Data Science te noemen als daar dezelfde mensen blijven zitten. Dat kun je het beste centraal organiseren, zodat ze voldoende uitdaging hebben. Want de analisten zijn nauwelijks te krijgen.”
Ander punt dat Aertsen noemt is de verankering in processen. Hij gaf het voorbeeld van en koptelefoonfabrikant, die de verkoop enorm ziet toenemen als er goede reviews komen op een model. Op basis van die data kan de fabrikant heel goed voorspellen hoe de omzet zich zal ontwikkelen. Wat verder helpt is het clusteren van historische data en daar slimme algoritmes op los laten. “Maar dan moet je als bedrijf wel wekelijks om tafel zitten om de forecast op basis van die data te bespreken.”
Binnen een jaar of vijf is de onderliggende techniek van de planningssystemen zo ver verbeterd, dat de rol van planners steeds meer op de achtergrond verschuift. Aertsen zegt dat systemen nu al in theorie de planner verslaan, maar de acceptatie vormt nog een barrière. “Data is best wel eng, dat zie je nu weer met de discussie rond de zogenaamde sleepwet. Onder druk van tekort aan goede mensen en ook omdat de snelheid waarmee beslissingen genomen moeten worden alsmaar toeneemt, gaan bedrijven steeds meer vertrouwen op data.”

‘Meeste standaard WMS is  niet geschikt voor ons’

Voor een bedrijf als Picnic geldt dat grip op de supply chain, grip op de logistieke operatie, de last mile distributie en op de data (waaronder WMS) cruciaal is in de bedrijfsvoering. Daniel Gebler is CTO van Picnic. Zijn betoog trok veel belangstelling tijdens de WMS-dag.

WMS-dag

Daniel Gebler

De eisen die de e-retailer aan zichzelf stelt zijn hoog. De uitlevering van een online order moet gemiddeld 99 procent compleet zijn. Dat klinkt niet heel hoog, maar het gaat wel vaak om tientallen verschillende producten, zodat op artikelniveau de uitlevering dicht tegen 100 procent moet zijn.
“De meeste softwaresystemen in de markt – zeker ook WMS – zijn ongeschikt voor wat wij willen. De generieke pakketten doen de basisfuncties maar niet meer dan dat. Ze vereisen een enorme hoeveelheid maatwerk om onze doelstellingen te bereiken. Daarom zouden de traditionele WMS pakketten opnieuw moeten worden uitgevonden op basis van een nieuwe set uitgangspunten.”

 

Eén daarvan is de mogelijkheid om backwards te plannen, dus met een uitlevermoment als vast gegeven, in plaats van vooraf plannen welke activiteiten vandaag moeten gebeuren. En dat in real-time, zodat op ieder moment aanpassingen worden doorgevoerd.
“Begin met een veel omvattende visie, maar hou het wel klein”, was het advies wat Gebler mee gaf vooral aan startup bedrijven die drijven op nieuwe technologie. “Zorg dat je beschikt over een systeem, dat het mogelijk maakt om snel tot een launch te komen, om daarna direct te kunnen opschalen. Maak je niet druk als je slechts kunt beschikken over een klein team. De beste ideeën komen voort uit de inspanning van een klein team, maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot miljardenbedrijven in de online wereld.”

Met ketenpartners om tafel over blockchain

Blockchain gaat supply chains tot grote hoogte opstuwen. Daarover bestaat bij Louis de Bruin van IBM geen twijfel. Hij verwijst naar de opkomst van bitcoin in 2009. “Zonder tussenkomst van een bank kunnen particulieren en bedrijven een betrouwbaar systeem ontwikkelen om financiële transacties tot stand te brengen. Bitcoin heeft bewezen dat blockchain werkt. Voor de supply chain hebben we nu andere blockchain technologie beschikbaar, die heel goed in staat is om transacties in de supply chain te ondersteunen. Anders dan met bitcoin hebben we in de supply chain te maken met partijen, die we kennen en vertrouwen als ketenpartner. Alleen willen we niet dat iedereen kan zien wat er precies gebeurt zoals bij bitcoin het geval is. Iedereen blijft eigenaar van zijn eigen data, die in versleutelde vorm beschikbaar is voor alle partners. Bedrijven en organisaties geven elkaar op het moment dat zij dat willen de sleutel om de data tot zich te nemen.”

WMS-dag

Louis de Bruin

Wat levert dat op? Veel volgens De Bruin. Bijvoorbeeld volstrekte openheid en traceerbaarheid in de hele keten en niet alleen voor een paar grote spelers, die zich dat kunnen veroorloven. Ook voorkomt blockchain frauduleus handelen, simpelweg omdat iedereen kan meekijken wat er gebeurt. Bovendien is met blockchain veel frictie tussen partijen verleden tijd; frictie die ontstaat omdat de afstemming rond een transactie niet optimaal verloopt.
De Bruin gaf een uitgebreid voorbeeld van een project met de RDW en verzekeraars om diefstal van fietsen op te lossen en af te handelen. Direct na de ontdekking zijn alle partijen geïnformeerd en gaan ze actie ondernemen. Daar kunnen bedrijven in de logistiek volgens De Bruin van leren en hij daagde de WMS-dag deelnemers uit om snel zelf met ketenpartners om tafel te gaan en te zien welke supply chain uitdagingen met blockchain aangepakt kunnen worden. “Doe het nu en niet straks als anderen in de keten het initiatief hebben opgepakt en je als bedrijf veroordeeld bent om te volgen.”
WMS-dag

Reageer op dit artikel