nieuws

Robots? Zo kies je de juiste voor jouw bedrijf

Warehousing 1559

Robots? Zo kies je de juiste voor jouw bedrijf

Robots worden steeds aantrekkelijker en breder toepasbaar in de logistiek. Maar hoe kies je de juiste voor jouw operatie? Kennis en goed rekenen is het devies.

De keuze voor robotisering is geen sinecure. Een goed strategische scenario analyse kan behulpzaam zijn bij de afweging of robotisering van logistieke processen wel of niet van toegevoegde waarde is voor het bedrijf.

Breng situatie in kaart

Als uiteindelijk het licht op groen staat, dient de vraag zich aan: welke robotoplossing is geschikt voor mijn operatie? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden moeten logistieke stromen moeten voor de huidige situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens moeten deze worden geëxtrapoleerd naar de toekomst om de toekomstige eisen te bepalen.

 

 

 

 

Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Hoeveel SKUs (unieke artikelen) moeten worden opgeslagen en wat zijn de
    karakteristieken van deze goederen
  • Hoeveel stuks en volume moet er per artikel worden opgeslagen
  • Wat zijn de karakteristieken van deze goederen
  • Hoeveel goederen moeten er per tijdseenheid worden ingeslagen
  • Vergaar de juiste kennis over robotisering

 

Kennis en kunde vergaren

Om tot een overzicht te komen van mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen van iedere oplossing, zal informatie verzameld moeten worden van de markt, van leveranciers. De meeste aandacht gaat hierbij in het algemeen uit naar wat de robots allemaal kunnen. Bij de inventarisatie gaat het er met name ook om wat de randvoorwaarden zijn en wat de beperkingen zijn van de betreffende oplossingen.

 

robots

 

Goed rekenen

De alternatieve logistieke oplossingen die zijn ontworpen, zullen gekwantificeerd en doorgerekend moeten worden. De rekenkundige toetsing van de alternatieven resulteert in een overzicht met voor alle alternatieven de benodigde ruimte, investeringen, operationele kosten, aantal medewerkers enzovoorts.

 

 

Lees ook
Robots in de logistiek: dit is er, dit kunnen ze

 

 

Alle alternatieven moeten hierbij voldoen aan de gevraagde opslag- en doorzetcapaciteit; als dit niet zo is zal de fysieke capaciteit verruimd moeten worden om het alternatief alsnog haalbaar te maken. Nadat de rekenkundige toetsing heeft plaatsgevonden, zal een gevoeligheidsanalyse plaats moeten vinden.

Reageer op dit artikel