nieuws

A12 Corridor: ‘concurreren met gevestigde logistieke hotspots’

Warehousing 2103

A12 Corridor: ‘concurreren met gevestigde logistieke hotspots’

De provincie Zuid-Holland, werkgeversorganisatie VNO-NCW West en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen en Zoetermeer willen een beter vestigingsklimaat realiseren voor bedrijven die zich willen vestigen langs ‘de logistieke hotspot A12’. Hiervoor is maandag een bestuursovereenkomst getekend.

De betrokken gemeenten en de provincie hebben in deze overeenkomst onder meer afgesproken welk type bedrijven waar moeten komen en dat er gezamenlijke marketing en acquisitieactiviteiten worden ontplooid. Ook komt er onderzoek naar verduurzaming van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg A12.

Einde maken aan overcapaciteit

De bestuursovereenkomst moet vooral een einde maken aan een (dreigende) overcapaciteit aan bedrijventerreinen langs de snelweg A12. Ook staat in de overeenkomst in welk tempo bepaalde terreinen kunnen worden ontwikkeld met een bepaald type logistieke bedrijven. Daarnaast wordt er gewerkt aan de realisatie van één loket, waar bedrijven terecht kunnen. Daarnaast komt er gezamenlijk onderzoek naar verduurzaming van de bedrijventerreinen en het beter afhandelen van vervoersstromen.

Bleizo: 30 voetbalvelden voor logistiek vastgoed

De aanpassing van plannen gelden voor bedrijventerrein Bleizo (gemeente Lansingerland). De verwachting is dat dit gebied uiteindelijk met circa 15 tot 20 hectare (ongeveer 30 voetbalvelden) logistiek vastgoed wordt ingevuld.

A12 aantrekkelijk voor logistiek

De al bestaande logistieke bedrijvenparken Prisma (gemeente Lansingerland), Logistiek Park A12 (gemeente Waddinxveen) en het Veilingterrein (gemeente Lansingerland) zijn de andere bedrijventerreinen waarover in de overeenkomst afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt. Zo ontstaat langs de A12 een aantrekkelijke portefeuille van logistieke vestigingsmogelijkheden.

Concurreren met andere logistieke hotspots

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra moeten de gemaakte afspraken er voor zorgen dat de A12-corridor zich kan doorontwikkelen tot een van de ‘belangrijkste logistieke hotspots van Nederland’. “Het is vanwege de ligging en al gevestigde bedrijven een gebied met een enorme potentie. Deze acties leiden tot een sterke en aantrekkelijke A12-corridor die kan concurreren met andere logistieke hotspots in Nederland.”

Economische kansen beter benutten

Bert Mooren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW West, is blij dat de gemeenten en de provincie er (eindelijk) in geslaagd zijn om afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak. “Samen kom je verder dan alleen. Met 8 miljoen consumenten die vanuit de A12 binnen een uur bereikbaar zijn, zijn er geweldige economische kansen.”

Aantrekken nieuwe logistieke bedrijvigheid

Marc Houweling, ondernemer in Bleiswijk, zegt in een reactie dat hij blij is dat er niet meer op postzegelniveau wordt geacteerd. “We gaan nu gezamenlijk optrekken om te komen tot een internationaal vestigingsklimaat wat er voor moet zorgen dat nieuwe logistieke bedrijven zich gaan vestigen in de corridor.”

Reageer op dit artikel