nieuws

Weer vertraging voor Logistiek Park Moerdijk

Warehousing 2651

Weer vertraging voor Logistiek Park Moerdijk

Het wil maar niet vlotten met het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Een poging van de provincie Noord-Brabant om de realisatie van het logistieke bedrijvenpark te versnellen is mislukt. Wat is het geval? Raad van State wil pas een uitspraak doen als de onduidelijkheden rondom de nieuwe wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn weggenomen. Gevolg is dat het nog één tot twee jaar gaat duren voordat er een oordeel is geveld over LPM.

De nieuwe tegenslag voor het logistieke bedrijvenpark, dat duizenden banen moet opleveren in de logistieke hotspotregio West-Brabant, is deze week door gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) gemeld aan Provinciale Staten. Hij hoopt het Haagse rechtscollege via een brief nog op andere gedachten te kunnen brengen. “We wagen zeker nog een poging. Want er bestaat grote behoefte aan ruimte voor logistieke bedrijven”, zegt provinciewoordvoerder Eline Philips tegen BN De Stem afgelopen donderdag.

Twee jaar nodig voor meer duidelijkheid

Het LPM is een van de zaken waar de Raad van State voorlopig geen uitspraak over doet, omdat er onduidelijk is over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze nieuwe Nederlandse wet om uitstoot van stikstof te verminderen staat op gespannen voet met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De Raad van State is daarom naar het Europese Hof gestapt voor advies. Maar hier gaat veel tijd overheen: het kan nog wel twee jaar duren voor er duidelijkheid is.

Raad van State: wachten op Europese advies

Daarom heeft de provincie geprobeerd een uitspraak bij de Raad van State te versnellen door de PAS-wetgeving in het provinciale inpassingsplan (PIP) voor het LPM links te laten liggen. Volgens de provincie kunnen de eventuele effecten die het logistieke bedrijvenpark voor natuurwaarden heeft, ook met andere maatregelen worden opgelost. De Raad van State wil hier niet in meegaan en wacht op het Europese advies. Dit betekent dat er op korte termijn geen oordeel wordt over het bezwaar dat door Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) is ingediend tegen het LPM is ingediend.

Raad wees eerdere bezwaren tegen LPM af

Het logistieke bedrijvenpark, waar al jaren veel verzet tegen is van omwonenden en milieuorganisaties, moet worden gerealiseerd in de oksel van de A16/A17. De Raad van State wees eerder alle inhoudelijke bezwaren af, maar haalde er vanwege een vormfout toch een streep door. In de nieuwe procedure ontstonden de problemen rond PAS.

Ook realisatie Plus dc Tiel in gevaar

De onduidelijkheden rondom deze wet zetten vertragen waarschijnlijk ook de bouw van het nieuwe geautomatiseerde distributiecentrum van supermarktketen Plus op bedrijventerrein Medel in Tiel. Vorig jaar oktober protesteerden milieuclubs tegen het gebruik van dit programma. De bezwaren werden in eerste instantie door de gemeente Tiel, maar ook in dit geval vraag de Raad van State zich inmiddels echter af of de PAS-procedure over het algemeen wel gebruikt mag worden.

Reageer op dit artikel