nieuws

Robots aanschaffen? reken goed, niet rijk

Warehousing 2303

Robots aanschaffen? reken goed, niet rijk

Robots rukken op. Wanneer stapt u in? Zo ja: hoe en wanneer? Goed rekenen en voorbereiden is het devies. Deze roadmap kan daarbij zeker helpen.

Robotica kan de logistieke processen kwalitatief verbeteren, efficiënter en goedkoper maken in vergelijking met handmatig processen. Toch is het maar de vraag of robotica zinvol is om te overwegen en te evalueren. Het zijn niet alleen kostentechnische aspecten, die een rol spelen bij het bepalen of robotica een zinvolle bijdrage kan leveren aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Breng logistieke omgeving goed in kaart

Robots kunnen namelijk ook een belemmering vormen, indien de gekozen oplossing niet in staat is om met de bedrijfsontwikkelingen mee te bewegen. Om de logistieke omgeving van het magazijn goed in kaart te brengen, maar ook om te bepalen aan welke eisen de robotica moet voldoen, is het goed om jezelf te verdiepen.

 

 

robots

 

 

Belangrijke stappen voor robotisering

Een goed strategische scenario analyse kan behulpzaam zijn bij de afweging of robotisering van logistieke processen wel of niet van toegevoegde waarde is voor het bedrijf. Stappen die doorlopen kunnen worden zijn:

Belangrijk stappen vooraf
1. Welke trends, innovaties en ontwikkelingen zijn relevant voor het bedrijf ?
2. Wat is de marktdynamiek en het concurrentieveld?
3. Wat zijn de strategische bedrijfskeuzes op lange termijn en wat is de impact hiervan op de waardepropositie
4. Welke scenarios zijn er mogelijk en wat is hiervan impact op bedrijfsvoering?

 

Het in kaart brengen van al deze elementen en analyseren van de impact hiervan op de bedrijfsvoering helpt bij het maken van de juiste keuzes voor de logistieke strategie. Het is essentieel om de randvoorwaarden te bepalen op logistieke kosten, werkkapitaal, speed to market, assortment keuzes en service levels performance vooraf goed in kaart te hebben voordat een roadmap voor robotics wordt uitgewerkt.

 

Enkele aandachtspunten

Toekomstige ontwikkelingen en groei

ROI richtlijnen

Complexiteit en diversiteit assortiment

Variabiliteit assortiment

Order complexiteit

Organisatorische aspecten

 

Robotisering kan wel duurder zijn dan een manuele oplossing, maar als de medewerkers niet beschikbaar zijn, dan houdt het al snel op. Dit is met name zo als er ook in de nacht en in het weekend gewerkt en uitgeleverd zal moeten worden, zoals in de e-commerce omgevingen.

Enkele algemene aandachtspunten hierbij zijn:
Arbeidskosten
Beschikbaarheid arbeid
Kwaliteit arbeid

Reageer op dit artikel