nieuws

Efficiënt en veilig werken gaan juist heel goed samen

Warehousing 1651

Magazijnen die best-in-class zijn op het gebied van veiligheid laten ook een bovengemiddelde prestatie zien waar het gaat om efficiency. Hier zijn de zes tips om ook op beide aspecten te groeien.

Efficiënt en veilig werken gaan juist heel goed samen
Eric Hereijgers

Tijdens de Logistica is dit jaar ook – voor het eerst – de Dag van het Magazijn met de uitreiking van de Prijs Veiligste Magazijn. Jurylid Eric Hereijgers bezoekt al jaren potentiële prijswinnaars. “Van alle genomineerden kun je zeggen dat niet alleen op veiligheidsgebied, maar ook voor wat betreft de algemene performance een betere score hebben dan vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche.” Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs op 28 november houdt Hereijgers een workshop over dit onderwerp.

Passen in de werkzaamheden op de vloer

“Aandacht voor veiligheid heeft vaak een negatief karakter. Dit komt omdat er te veel geboden en verboden worden ingevoerd, zonder dat het management zich afvraagt welke invloed dit heeft op de medewerkers. Maatregelen die niet passen in het dagelijkse logistieke proces, of die de uitvoering van de werkzaamheden hinderen, worden meestal niet opgevolgd en zijn daarom zinloos. Veiligheid moet een onderdeel te zijn van een breed in de organisatie gedragen beleid om de medewerkers zelf hun eigen werkprocessen te laten verbeteren en veiliger te maken. Verbeteringen hebben zowel betrekking op efficiëntie, als op kwaliteit, ergonomie en veiligheid op de werkvloer. Deze zes elementen zijn in mijn ogen cruciaal om een veilig magazijn te worden en te blijven.

1. KPI”s en terugkoppeling

Iedereen gedraagt zich conform de manier waarop hij beoordeeld wordt. Er zal ook gewoon goed gepresteerd moeten worden. Efficiency en kostenbesparingen zijn uiteindelijk altijd van belang. Dit snapt iedereen. Definieer daarom ook duidelijke KPI’s over hetgeen belangrijk is voor het magazijn. Dus ook veiligheid. Meet vervolgens de resultaten en koppel deze terug. Hiermee heb je een aanjager om medewerkers nieuwe verbetervoorstellen te laten genereren. Men zoekt graag naar redenen waarom men de gewenste performance niet heeft kunnen halen. Efficiency, kwaliteit, verbetervoorstellen, veiligheidsincidenten zijn KPI’s die dagelijks aandacht behoeven.

2. 5S en continous improvement

Veilige en efficiënte magazijnen werken allemaal  met (een vorm van) lean logistics, bestaande uit 5S en contiunous improvement. Belangrijk onderdeel hiervan is het structuren van de processen en het nagaan of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zoals de bedoeling is. Als de processen gestructureerd zijn, kan belijning, visual management helpen om het proces in stand te houden. Ook dit bevordert de efficiency en de veiligheid bij de uitvoering van het proces. Dat geldt ook (juist!) voor medewerkers die op tijdelijke basis in het magazijn werkzaam zijn.

3. Gemba walk

Iedere medewerker loopt samen met een teamleider/management enkele keren per jaar een Gemba walk. Samen door het magazijn lopen, bespreken waar zich knelpunten bevinden en wat er verbeterd kan worden. Door met een andere bril op door het magazijn te lopen, ziet iedereen vaak al snel de mogelijke verbeteringen.

4. Opvolgen verbetervoorstellen

Verbetervoorstellen van medewerkers worden door het management daadwerkelijk opgevolgd en er komt altijd een terugkoppeling. De kracht van goede magazijnen zit in het opvolgen en uitvoeren van de verbetervoorstellen, die door de medewerkers worden aangedragen. En het geven van terugkoppeling als iets toch niet wordt ingevoerd. Het kan ook geen kwaad om een (kleine) financiële vergoeding te geven voor ieder verbetervoorstel dat wordt aangedragen en ook wordt ingevoerd. Dit verdient zich vanzelf terug.

5. Betrekken en motiveren 

Het motiveren van en pro-actief mee laten meedenken van de medewerkers is één van de belangrijkste taken van de teamleiders. Maar vaak ook erg lastig, zeker als de teamleiders hierin niet ondersteund worden door de warehousemanager. Dit kost veel tijd en energie; het rendement daarvan is niet direct zichtbaar. In veel magazijnen krijgen de teamleiders helaas onvoldoende ondersteuning van het management. Dagelijkse communicatie naar alle medewerkers en goede opstartbesprekingen die niet langer dan 5 minuten hoeven te duren doen hierbij wonderen en verdienen zich altijd terug.

6. Management geeft het goede voorbeeld

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Loop als manager dagelijks een keer over de magazijnvloer. Ruim zelf ook rommel op en geef het goede voorbeeld. Maar spreek mensen ook direct aan op ongewenst gedrag. Hiermee steunt het management op een direct  manier de teamleiders.”

Lees ook: Veiligheid magazijnstellingen – onderschat risico

Meer toelichting op deze punten volgt tijdens Dag van het Magazijn, drie dagen lang op de beursvloer van de Logistica. De eerste workshop is op dinsdag 28 november van 13.30 tot 14.00 uur voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Reageer op dit artikel