nieuws

Robot/Cobot komt – maar niet zo snel

Warehousing 1643

Alarmerende cijfers vorige week over de te verwachten robotisering in magazijnen. In de Europese landen staan volgens een rapport van Roland Berger 1,5 miljoen banen op de tocht. Maar loopt het wel zo’n vaart?

Robot/Cobot komt – maar niet zo snel

De investerings- en gebruikskosten van robots dalen in een rap tempo en naderen omgerekend het uurloon van een orderverzamelaar in loondienst of als uitzendkracht. Dat is de belangrijkste conclusie uit de analyse van het onderzoeksbureau. Volgens Steven Dhondt (TNO, KU Leuven) is het geen vraag meer of de robotisering toeneemt, maar in welk tempo. Dat is niet zozeer afhankelijk van de technologische voortgang, maar van de economische kant van de zaak.
“Natuurlijk dringt technologie overal door. De snelheid is echter lastig zomaar lineair door te trekken. Het succes van de robots is afhankelijk van de markt die er zal zijn, Blijven we vooral standaardproducten afnemen, dan zullen robots veel werk overnemen. Als we met z’n allen steeds meer heel gepersonaliseerde producten of diensten afnemen, dan zal de complexiteit toch te groot zijn voor robotisering. Zolang we dat niet meewegen is lastig te voorspellen wat de omvang van het werk is dat overblijft.”

Technologie zorgt voor groei

Wat Dhondt betreft is het maar de vraag of robotisering leidt tot zoveel banenverlies. Robotisering kan ook een instrument zijn om marktaandeel te winnen. Cijfers laten volgens de wetenschapper zien, dat de logistieke sector in Nederland groeit en de relatieve omvang meer is dan elders in Europa. Hij constateert: landen met de meeste robots hebben ook de hoogste werkgelegenheidsgraden. Waar het om gaat is of logistieke dienstverleners hun sales goed op orde hebben. Dhondt stelt vast dat vooral kleinere bedrijven hun efficiency met robotisering aanzienlijk kunnen verbeteren en daardoor interessanter zijn voor opdrachtgevers. Met deze technologie kunnen kleine bedrijven snel groot worden.

Collaboratieve robot beperkt inzetbaar

Hij wijst verder op de zogenaamde ‘Cobot’ systemen, flexibele robots die vooral de samenwerking met de mens als uitgangspunt hebben. VIL (het Vlaams Instituut voor de Logistiek) kwam vorige week met een bericht, dat de Cobot als extra medewerker in logistieke processen nog wel even op zich laat wachten. VIL deed onderzoek bij twaalf bedrijven met de mensgrote, flexibele robot die zich vooral collaboratief moet opstellen.

Baxter-StandbyScrew-Daisy
Toepassing in magazijnen is, zo geeft het onderzoek aan, beperkt. Met name vanwege de aanlevering van goederen en gebrek aan standaardisatie, die van invloed is op de ‘pickbaarheid’ van producten. Op papier zijn de voordelen van de inschakeling van cobots omvangrijk. Cobots kunnen gemakkelijk en snel ingeschakeld worden, doordat ze eenvoudig taken aanleren en de investeringskosten beperkt zijn. Ze kunnen flexibel worden aangepast aan andere taken en, anders dan industriële robots, zijn ze ook in staat samen met mensen te werken zonder fysieke afscherming.

Niet zonder aanpassingen

Voor een aantal logistieke activiteiten – zoals verpakken of sorteren – zouden cobots het (duurdere) magazijnpersoneel in hun activiteiten kunnen ondersteunen, waardoor de productiviteit per werknemer toeneemt. Bij het sorteren van avocado’s, één van de twaalf bedrijven, bleek dat uiteindelijk de menselijke productiviteit wel haalbaar is, maar alleen met diverse aanpassingen in het proces.
Dhondt: “De samenwerking met de mens blijft een centraal vraagstuk. Daar moeten we in de komende jaren nog oplossingen voor vinden. Er zijn zeker nog technologische en mens-techniek redenen die grenzen stellen aan de voorspelde groei.”

Lees ook: verslag WMS-dag 2016

Reageer op dit artikel