nieuws

Summit Logistieke Hotspots smaakt naar meer

Warehousing 1963

Summit Logistieke Hotspots smaakt naar meer

Met een florerende logistiek vastgoedmarkt is de vraag waar ga ik als logistiek dienstverlener of verlader mijn nieuwe distributiecentrum vestigen een hot item. Meningen over wat nu de bij uitstek de beste vestigingslocaties is en waar heerst het beste vestigingsklimaat lopen uiteen, zo bleek dinsdag tijdens de goed bezochte Summit Logistieke Hotspots in Nieuwegein.

Het decor voor de bijeenkomst, het lege distributiecentrum van V&D in Nieuwegein, leende zich afgelopen dinsdag letterlijk en figuurlijk bij uitstek voor de eerste Summit Logistieke Hotspots  van Logistiek Magazine.

Diverse thema’s

In het zo goed als lege dc voerden de summit deelnemers op een speciaal ingerichte hoek op de mezanninevloer van het pand ronde tafelgespreken over de diverse thema’s die een rol spelen bij de vestiging van logistieke activiteiten zoals uiteraard locatiekeuze, hoe staat logistiek Nederland op de kaart, regionale gebiedsontwikkeling, beschikbaarheid en grondprijzen, arbeidsmarkt. trends op het gebied van duurzaam bouwen van distributiecentra en welke regionale en landelijke initiatieven zijn er om logistieke bedrijvigheid te ondersteunen.

Uiteenlopende visies

Voorafgaand aan de thematafeldiscussies – verdeeld over twee rondes- vond er op het podium van de summit een gevarieerde talkshow plaats onder aanvoering van dagvoorzitter Martijn de Greve en Heres Stad. Gasten als Jan Boeve (directeur TLN), Karsten Bulling (UWV) en Hub Ploem (STEC Groep) gaven hun uiteenlopende visies op het thema locatiekeuze en het fenomeen logistieke hotspots, waar zo blijkt uit de laatste logistieke hotspotverkiezing, er in Nederland inmiddels 28 van zijn.

Nieuwe invulling V&D dc

De aftrap werd gegeven door wethouder van Nieuwegein (financiën, grondbedrijf en vastgoed) Johan Gadella die uiteraard tekst en uitleg moest geven over de status van het lege dc van V&D op Het Klooster en de plannen voor het nog relatief lege bedrijventerrein van 75 hectare. “Ieder bedrijf dat wegvalt, is vervelend vooral ook als het gaat om het visitekaartje van een nieuw bedrijventerrein als deze. We zijn met de eigenaar (WDP Nederland) volop bezig met gesprekken om een nieuwe invulling te geven. Daarnaast zijn we begonnen met het bouwrijp maken met het zuidelijk deel van Het Klooster waar we medio dit jaar beginnen met de verkoop van kavels op het zuidelijk deel van Het Klooster.”

 

Markt corrigeert zich niet

Jan Boeve, sinds drie maanden de nieuwe directeur van TLN, liet zich tijdens de talkshow ontvallen dat hij parallellen ziet tussen de nieuwbouwdrift in de logistiek vastgoed en gemeentes die er alles aan doen om hun nieuwe bedrijventerreinen aan te prijzen als zijnde logistieke hotspot van Nederland. “Ik stond zelf in de jaren negentig aan de wieg van al die meubelboulevards langs de snelwegen in Nederland. Ik zie parallellen want iedere gemeente in Nederland beschouwt zich zo onderhand als logistieke hotspot. De markt corrigeert zich niet en met name het korte termijn denken overheerst. Ik snap de overwegingen van al die wethouders, maar gezond is het niet. Ik ben dan ook voorstander dat anderen meekijken en dat regio’s echt gaan kijken waar ze goed in zijn. Ik zie hiervoor bijvoorbeeld een regierol weggelegd voor provincies. Die moeten veel meer gaan reguleren.”

Grond moet goedkoop zijn

Op de vraag van Martijn de Greve wat leidend moet zijn bij de locatiekeuze was Boeve stellig. “In eerste instantie moet de grond goedkoop zijn en daarna voldoende arbeid.”

WDP optimistisch over V&D dc

Rien van Ast (directeur van WDP Nederland) kreeg aansluitend de onvermijdelijke vraag voor zijn kiezen of er al gegadigden zijn voor het lege V&D dc. “Drie partijen hebben interesse. Complex is dat de miniload installatie op de tussenvloer, waar ABN Amro de eigenaar van is, er uit moet en dat is lastig aangezien deze installatie tijdens de nieuwbouw via een gat in het dak is ingehesen.” Laat onverlet dat Van Ast optimistisch gestemd is over de mogelijk verhuur van het dc, waarvan de huurinkomsten twee procent van de totale omzet van het beursgenoteerde vastgoedbedrijf bedroegen. “De grote tussenvloer bijvoorbeeld is bij uitstek geschikt voor e-commerce-activiteiten. We merken ook nu dat met name uit die hoek en vanuit retailers interesse bestaat voor dit pand.”

Markt gaat veranderen

Van Ast stelde verder dat de logistiek vastgoedmarkt de komende tien gaat veranderen. “Met name de groei van de e-commerce sector heeft grote consequenties voor de markt. Er zal bijvoorbeeld veel meer behoefte ontstaan naar kleinere panden aan de rand van steden.”

Meer herontwikkeling nodig

Hub Ploem, senior adviseur van de STEC Groep, liet tijdens de talkshow zijn licht schijnen op de laatste ontwikkelingen binnen de logistiek vastgoedmarkt en de logistieke hotspots. “Wat wij zien, is dat er door gemeentes onvoldoende investeren in het herontwikkelen van oude bedrijventerreinen. De nadruk bij gemeentes ligt nog teveel op grote greenfield locaties.”

Meer afstemming en regie

Laat onverlet dat regio’s in de provincie Brabant hier meer afstemming in aan willen brengen onderling. “Ik ben nu vanuit de provincie aan het kijken of we meer lijn kunnen aanbrengen in het begeleiden en meedenken in bijvoorbeeld het bepalen welke locaties geschikt zijn voor grote warehouses.”

Behoefte aan Mbo-plussers

Ook de beschikbaarheid van logistiek personeel wordt als gevolg van de vergijzing volgens Ploem een probleem in diverse regio’s. “De echte druk ontstaat bij het vinden van goede teamleiders en warehouse managers met een goede Mbo-plus achtergrond. De logistieke sector moet er meer aan doen om deze mensen te verleiden voor een baan in deze sector.”

Tekort aan chauffeurs en planners

Ploem kreeg daarbij steun van Karsten Bulling van het UWV. “Met name in die hoek liften we mee op dit moment met allerlei initiatieven van het STL om onder andere het tekort aan vrachtwagenchauffeurs op te lossen alsmede het gebrek aan planners. We verwachten hier veel van mede door de krimp die op dit moment in de retail ontstaat waardoor mensen uit die hoek kunnen zijinstromen met een baan in de logistiek.”

Vacatures recordniveau

Volgens Bulling staat het aantal onvervulde vacatures binnen de sector transport en logistiek op een recordniveau. “Tussen 2018 en 2020 zal het aantal vacatures alleen maar stijgen. We zitten nu al op 35.000 vacatures in de transport en logistiek en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen is onze verwachting.”

Themadiscussies

Na de talkshow gingen de summit-deelnemers, 120 in getal en afkomstig uit de vastgoed ontwikkeling, aannemerij, logistiek dienstverlening, verladers en uiteenlopende regio’s aan ronde tafels met elkaar in discussie over uiteenlopende thema’s gerelateerd aan het onderwerp locatiekeuze.

Venlo-Venray logistieke hotspot nr. 1

Sluitstuk vormde bekendmaking van de Logistieke Hotspot van het Jaar. Die eer ging wederom naar regio Venlo-Venray gevolgd door West-Brabant en Tilburg-Waalwijk. De Summit Logistieke Hotspots krijgt -gezien de positieve reacties van de deelnemers -volgend jaar zeker een vervolg.

 

Reageer op dit artikel