nieuws

Material Handling dag 2015 – de dilemma’s rondom ROI

Warehousing

Material Handling dag 2015 – de dilemma’s rondom ROI

De Material Handling dag in Den Bosch stond in het teken van rendement en terugverdientijd. Taaie materie die zorgde voor veel discussies in de diverse kennis- en plenaire-sessies, maar waar lang niet altijd eensluidende antwoorden op kwamen, omdat ‘logistici’ nu eenmaal geen boekhouders zijn die de ROI van een investering tot achter de komma doorrekenen.

Over het ROI dilemma rondom een material handling systeem en in het verlengde daarvan de vraag wat levert automatisering mij uiteindelijk op werd woensdag door de gasten tijdens de eerste live talkshow volop gediscussieerd door fabrikanten (Frog Systems en Egemin), retailers (Accell en AS Watson) en logistiek dienstverleners (Rotra en Kuehne + Nagel).

Jonge generatie

Het spits van de live show, onder leiding van Martijn de Greve en sidekick Heres Stad (hoofdredacteur Logistiek Magazine) werd afgebeten door Jan Vercammen, CEO van Egemin, en Jaap van der Werff, directeur van AGV-producent Frog Systems. Laatstgenoemde stelde dat het rendement op een investering in een AGV steeds beter wordt omdat er in tegenstelling tot voorheen bij klanten nauwelijks meer twijfels bestaan over de betrouwbaarheid van dit systeem. “Met name jongeren gaan er vanuit dat een automatisch product werkt. Er is vandaag de dag nauwelijks discussie meer over wat als het systeem het niet meer doet. In het verleden was die er wel en moest er bij een nieuwe klant vaak een backup plan moest zijn. De jongere generatie die we spreken bij klanten gaan er vanuit dat het systeem het gewoon doet en willen vervolgens kijken hoe ze onze oplossing kunnen inpassen in de operatie.”

Klantreferenties belangrijk

De huidige trend is dat acceptatie van de AGV-techniek in combinatie met een magazijnsysteem veel groter is. Dit blijkt uit het feit dat klanten steeds beter inzien dat de investering sneller wordt terugverdiend, stelde Van der Werff. Tafelgenoot Jan Vercammen (CEO van Egemin) haakte hier op in: “Dit komt mede ook doordat we steeds meer met referenties kunnen aantonen dat een klant een logistiek probleem had en wat de investering deze klant in een nieuw systeem van ons uiteindelijk heeft opgebracht.”

Niet doorschieten in automatiseringsdrang

Van der Werff waarschuwde wel dat de industrie niet moet doorschieten in het brengen van geautomatiseerde oplossingen. “De huidige AGV-technologie is dusdanig doorontwikkeld dat je meer oplossingen kunt bieden dan tien jaar geleden. Laat onverlet dat er altijd mensen nodig blijven om processen te monitoren. We moeten er wel voor waken dat producenten in hun automatiseringsdrang doorschieten. Iedereen is bezig met wat kan ik nog meer automatiseren wat daarbij vaak ontbreekt is het gevoel wat heeft mijn klant daaraan? Dat is een perspectief wat je als bedrijf in de loop der tijd moet leren.”

Grillige orderstructuur

Jan Vercammen: “Het is niet alleen puur technologie die een rol speelt, loonkosten stijgen, de markt vraagt meer flexibiliteit door de steeds grillige wordende orderstructuur en automatisering helpt daarbij om die flexibiliteit te garanderen.” Vercammen stelde ook: “Het komt regelmatig voor dat we een klant hebben die alles wil automatiseren. Als we het dan hebben over rendement dan zeggen wij ook welk stuk niet geautomatiseerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan fast en slow movers in een distributiecentrum die processen hoef je niet altijd te automatiseren. Het vraagt toch altijd een bepaalde investering en als de handling die daarbij aan te pas komt zodanig laag blijkt dan moet je dat proces niet automatiseren.”

Rotra: Investeren in langdurige relatie

Machiel Roelofsen (commercieel directeur Koninklijke Rotra) en Tim Beckmann (directeur Contract Logistics Kuehne + Nagel Nederland) lieten aansluitend vanuit het perspectief van de logistiek dienstverlener hun licht schijnen op magazijnautomatisering in relatie op ROI. Koninklijke Rotra investeerde in 2003 tien miljoen euro in een geautomatiseerd fietsenmagazijn voor klant Gazelle. Volgens Roelofsen een forse bedrag voor een familiebedrijf maar wel noodzakelijk. “Daar hebben we hard over moeten nadenken maar de investering was noodzakelijk omdat we beide tot een innovatie wilden komen. Vijf jaar, wat Gazelle in eerste instantie voorstelde, was geen optie omdat het dan niet mogelijk was om een dergelijke investering te doen. Oprekken naar tien jaar was ook de enige optie om de investering terug te kunnen verdienen.”

Eenvoudiger op- of afschalen

Tim Beckmann (directeur Contract Logistics Kuehne + Nagel Nederland) stelde dat zijn bedrijf veel investeert in mechanisering en automatisering van magazijnen. “Dat we dat doen heeft te maken met kosten, kwaliteit en flexibiliteit. Wij zien vaak dat investeringen in mechanisatie op al die drie aspecten verbeteringen met zich meebrengen. Gemechaniseerde systemen zijn met name flexibel bij het afhandelen van volumes bij pieken en dalen dan hoef je niet op of af te schalen met bijvoorbeeld tijdelijke arbeidskrachten. Dat scheelt heel veel en bovendien heb je bij piekperiodes niet te maken met een andere kwaliteit van dienstverlening en je kunt dankzij de mechanisering ook sneller afschalen. Voorwaarde is wel dat mechanisatie onderdeel wordt van je proces dus mensen moeten begrijpen welke rol de techniek in de operatie speelt.”

Lange looptijd

In de ‘retailronde’ liet Marcel Evers, dc-manager van A.S. Watson, het bedrijf achter de ketens Kruidvat en Trekpleister weten dat het bedrijf sinds 2009 in het distributiecentrum gefaseerd in Heteren diverse miljoenen kostende automatiseringsprojecten heeft afgewikkeld die in 2012 zijn opgeleverd. Over het terugverdienen en het rendement van die investeringen zei Evers gisteren: “In grote lijnen kloppen die. Het lastige met dit soort grote projecten is dat ze een lange looptijd hebben voordat ze operationeel zijn. Je moet dus blijven toetsen of de investering van toen op dit moment ook nog rendabel zou zijn en daaruit blijkt nog altijd dat we een bewuste keuze hebben gemaakt.”

Doorlooptijd artikelen versnellen

Michiel Harmsen, operations manager van fietsenproducent Accell Nederland, liet weten dat de investering in een Autostore systeem voor het onderdelenmagazijn in Apeldoorn noodzakelijk was om de doorlooptijd van de artikelen te versnellen. “Tachtig procent van onze producten zit in de bakken van dit systeem en dat veroorloofde ons om te investeren in dit systeem omdat de voordelen dan dusdanig groot zijn dat het zich terugverdient.”

Material Handling is toys for boys

Na twaalf inspirerende kennissessies, waar een keur aan praktijkvoorbeelden van geslaagde magazijn automatisering voor het voetlicht werden gebracht, volgde aan het eind van de goed bezochte derde editie van de Material Handling dag nog een slotakkoord met een ‘zeepkistsessie’ waar experts en ervaringsdeskundigen Arjan Kuyvhoven (Eilogic), Raymond Cools (Audax Media Logistics) en Robert van Ree (St. Onge Company) op geheel eigen wijze op een prikkelende stelling hun mening gaven. Cools ging in onder andere in op de stelling: een gegronde ROI voor het berekenen van het rendement op geautomatiseerde material handling systemen is schier onmogelijk. “In de logistiek is het nog altijd zo dat material handling systemen nog altijd ‘toys for boys’ zijn dus daar kun je geen ROI op loslaten. Boekhouders kunnen een perfecte ROI berekenen tot drie cijfers achter de komma. Logistiekelingen en supply chain mensen zijn mensen met gevoel en willen innovatie en zijn dus niet in staat om een perfecte ROI te berekenen.” De voormalig Logistiek Manager van het Jaar lichtte zijn stellingname toe door toe te onthullen dat hij in het verleden investeringen heeft gedaan met een bepaalde verwachting waar echter halverwege uit bleek dat het systeem die verwachting niet na kon komen. “Dat betekende dat 250.000 euro naar het oud ijzer kon. Nu staan er twaalf totaal andere machines die uiteindelijk wel voldoen aan de gestelde verwachtingen.”

Reageer op dit artikel