nieuws

Zonder robots en automatisering gaat het niet

Warehousing

Zonder robots en automatisering gaat het niet

Het debat over een nieuwe automatiseringsgolf – ook in magazijnen – leeft weer volop met dank aan de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher. Ook tijdens de Material Handling dag staat dit thema in de schijnwerper.

Diverse wetenschappers buigen zich over de gevolgen van automatisering voor de arbeidsmarkt. Onderzoeker Charissa Freese van de Universiteit van Tilburg voorspelt op het economenplatform Me Judice een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Aan de ene kant zorgt verdere automatisering van productieprocessen ervoor, dat de kenniseisen voor werknemers toenemen. Tegelijk neemt het totale arbeidsaanbod door de vergrijzing (meer 65-plussers) en de ontgroening (minder jongeren) af. “Samen zorgt dat voor een oplopend tekort aan goed geschoold personeel. Bedrijven worden geconfronteerd met snelle technologische veranderingen, maar reageren daar in hun personeelsbeleid vaak te traag op. Ze vinden het moeilijk om nu al te formuleren welke vaardigheden ze in de toekomst nodig hebben”, aldus de wetenschapper.

Doemscenario snel vergeten

Volgens oud-politicus Willem Vermeend, met een nieuwe leerstoel aan de Open Universiteit in Heerlen, moeten we het doemscenario van minister Asscher over massawerkloosheid en inkomensongelijkheid veroorzaakt door robots en internet snel vergeten. De harde feiten maken juist duidelijk dat Nederland de combinatie van internet en nieuwe technologie, zoals robots hard nodig heeft om de lage economische groei aan te jagen en nieuwe werkgelegenheid te scheppen. Hij signaleert een aantal hardnekkige misverstanden, die er op neerkomen dat robottechnologie per saldo leidt tot banenverlies en minder belasting voor de schatkist. Los van deze onjuiste veronderstelling, volgens Vermeend, heeft Nederland in zijn ogen geen keuze tussen wel of geen of minder robots. “Digitalisering en robots zijn juist hard nodig.”

Veel minder robots dan gedacht

Op logistiek.nl gaat de discussie verder. Hieronder een paar citaten van het social media platform Logistiek Link:

  • Laten we elkaar toch niet gek maken met doemdenken. We hebben creatieve oplossingen nodig. Robots moet je op die manier gaan toepassen. Ze kunnen vaak veel meer dan mensen nadoen. Kijk maar eens naar robots die als 3-D printer worden toegepast
  • Aspecten als esthetiek en productkwaliteit worden in de beschouwingen over robotisering vaak onderschat. Aan menselijk intellect zal op alle niveaus hogere eisen worden gesteld
  • Of het voor het gevoel van eigenwaarde van de medewerker nu boeiender is om met papier orders te lopen (of met voice of vision) of liever als collega een robot heeft, dat zullen we aan de medewerker zelf moeten vragen
  • Robots blijven komen, ook in het magazijn. Nederland staat wereldwijd op de 15de plaats, dat is veel lager dan verwacht en vaak wordt gedacht. Er moet nog heel wat gebeuren om productiever te blijven dan buitenlandse bedrijven
  • Hoe kijken we naar mensen met minder leercapaciteiten – hoe omvangrijk is die uitvallende groep ten opzichte van de mensen met wél voldoende leercapaciteiten?
  • Leidt robotisering en verdere automatisering inderdaad tot een hoger inkomen per uur voor een voldoende deel van de in arbeid actief zijnde mensen?

Doe mee met de discussie op Logistiek Link

Reageer op dit artikel