nieuws

Welke invloed heeft lean op warehouses?

Warehousing

Welke invloed heeft lean op warehouses?

Jeffrey de Visser schuift aan tijdens de Material Handling dag op 13 november. Hij deed onderzoek naar lean aspecten in een warehouse omgeving. Wat blijkt? Het effect is nogal wisselend.

“De conclusie van mijn onderzoek is dat lean variërende effecten heeft op het resultaat van een warehouse operatie. Op het gebied van productiviteit en medewerkerstevredenheid is er geen of zelfs een negatief effect. Maar op het gebied van kwaliteit (foutreductie) levert lean wel een positieve bijdrage.”

Uniek in logistiek

De Visser rondde dit jaar zijn masterstudie Supply Chain Management af aan de Erasmus Universiteit bij prof. René de Koster. Hij deed voor zijn afstudeeropdracht onderzoek bij Philips Lighting. De distributie organisatie van Philips Lighting binnen Nederland bestaat uit twee dc’s. Samen  vormen deze locaties het dc North West Europe. Binnen Philips is lean op grote schaal geïmplementeerd in productieprocessen. Maar dit dc heeft als enige logistieke organisatie de lean principes omarmd.

Benchmark met andere organisaties

Het onderzoek van De Visser moest aan het licht brengen of de toepassing van lean production principes in een warehouse omgeving ook lonend is. “De dc’s van Philips hebben een uitgebreid lean programma. Het was echter onduidelijk wat de lean transformatie heeft betekend voor de prestatie in de warehouses. Binnen mijn afstudeeronderzoek heb ik geprobeerd de link te leggen tussen prestatie en lean. Dit heb ik gedaan door naast de Philips dc’s ook verschillende dc’s van logistiek dienstverleners in een benchmark onder te brengen en te vergelijken op het gebied van productiviteit, medewerkerstevredenheid en kwaliteit.”

Geschikt voor hogere betrouwbaarheid

Ook uit de literatuur die De Visser raadpleegde, bleek niet overduidelijk dat lean in warehouses alleen maar positieve effecten heeft. “Een echte lean organisatie zou moeten resulteren in dezelfde output – maar dan met minder input – door het vermijden van overbodige activiteit en een constant streven naar perfectie in de operatie. Voor mij was het verbazingwekkend, dat het onderzoek uitwees dat lean zelfs een negatieve impact heeft op de prestatie. Wel blijkt, dat lean warehousing een sterk instrument is om tot minder (pick) fouten te komen. Samengevat stel ik vast dat organisaties die vooral sturen op kostenreductie niet zoveel opschieten met lean. Maar als de focus ligt op leverbetrouwbaarheid, dan kan lean wel een geschikt managementmethode zijn.”

Mooie toekomst in dit vakgebied?

Tijdens de komende Material Handling dag op 13 november in Den Bosch geeft De Visser een toelichting op de resultaten van zijn onderzoek, maar zal hij ook vertellen over zijn keuze voor dit vakgebied en zijn toekomstverwachtingen. Inmiddels is De Visser in dienst bij Capgemini als consultant.

Bekijk hier het totale programma van de Material Handling dag en meld u aan.

Reageer op dit artikel