nieuws

Houten pallet minder milieubelastend dan kunststof pallet

Warehousing

De druk van houten pallets op het milieu is 25 procent minder dan die van kunststof pallets. Deze conclusie trekt de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV) op basis van een vandaag gepresenteerde studie van het onafhankelijke Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Houten pallet minder milieubelastend dan kunststof pallet

De kunststof pallet wordt al jaren gepresenteerd als het alternatief voor de traditionele houten pallet. Vanuit de hoek van producenten wordt onder andere benadrukt dat de kunststof pallet lichter is dan de houten, een langere levensduur heeft en dat de milieudruk door het toepassen van recyclebare kunststof flink is afgenomen.

LCA voor de Nederlandse palletmarkt

Een echte vergelijking op dit laatste aspect is nooit echt gemaakt dus daarom heeft de EPV het NIBE gevraagd om een Life Cycle Analysis (LCA) uit te voeren voor de Nederlandse palletmarkt waarin de milieubelasting van houten pallets en kunststof HDPE (hogedichtheidpolyetheen) pallets is vergeleken.

Best presterende kunststof en houten pallet

Verschillende fasen van de levenscyclus zijn in de LCA door het onderzoeksinstituut getoetst: productie, levering, gebruik en verwerkingsfase (recycling, hergebruik, verbranding en stort). Verschillende type pallets zijn daarbij vergeleken. Het NIBE heeft bij het onderzoek, dat vandaag is gepresenteerd, een vergelijking gemaakt tussen de best presterende houten, meermalige europallet met volhouten klossen en de best presterende kunststof pallet.

Houten pallet 25 procent minder milieubelastend

“De optelsom van alle fasen (levensduur) en de gemeten milieueffecten toont aan dat de houten pallet 25 procent minder milieubelastend is dan de kunststof pallet. Als je de houten pallet met geperste klossen vergelijkt met diezelfde kunststof pallet, is het verschil nog altijd 15 procent in het voordeel van hout”, verklaart Jurgen Kemps, voorzitter van de PR-commissie van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV), waar volgens opgave van de EPV 80 procent van de in Nederland opererende palletbedrijven lid van zijn.

Functionele eenheid van 100.000 trips

Volgens Kemps, in het dagelijks leven algemeen directeur van palletbedrijf Dongen Pallets, is in de LCA door het NIBE berekend wat de totale milieudruk van een product (in dit geval houten en kunststof pallets) is gedurende de levenscyclus. “Uitgangpunt van deze LCA is de functionele eenheid van 100.000 trips van een vierwegpallet met een afmeting van de pallet van 0,80 x 1,20 m, met een maximaal draagvermogen van 1250 kilogram en een maximaal statisch draagvermogen van 4000 kilogram.”

Drie kunststof pallet varianten

Voor de kunststof HDPE-pallet zijn tijdens de 100.000 trips drie verschillende varianten aangehouden, eentje met 100 procent primair HDPE (exclusief wapening), 100 procent secundair HDPE (exclusief wapening) en tot slot een kunststof pallet bestaande uit 100 honderd procent secundair HDPE, inclusief stalen wapening.

Productie houten pallet kost minder energie

Kemps: “Als we op basis hiervan een vergelijking maken dan blijkt dat hout een oneindige grondstof is mits we aanplanten en dat doen we als sector in Nederland. Kunststof wordt geproduceerd uit aardolie een fossiele brandstof die als nadeel heeft dat het ooit opraakt. Uit de LCA (waar het NIBE drie jaar voor uittrok, red.) blijkt ook dat het productieproces van een houten pallet veel minder energie verbruikt dan die van een kunststof pallet.”

Milieudruk kunststof pallet is in euro’s hoger

Daarnaast komt het NIBE tot de conclusie dat de milieudruk van een houten pallet met volhouten klos bij 100.000 trips 15.000 euro is en die van een kunststof pallet van 100 procent secundair materiaal bij dezelfde hoeveelheid trips 5.000 euro meer bedraagt.

Houten pallet wordt niet gestort

Kemps: “Een ander voordeel is dat houten pallets in Nederland aan het eind van de levensfase niet gestort worden. Vijf procent van de HDPE-pallets daarentegen worden gestort. Bij hout wordt bovendien 67 procent verbrand en er wordt bij dat proces gelijk ook energie teruggewonnen. Dat heeft een positief effect op de global warming want we hergebruiken de energie die vrijkomt voor het drogen van de pallets. 85 procent van de kunststof pallets wordt ook verbrand maar dit proces heeft als nadeel dat het een negatief effect heeft op de global warming.”

 

Lees ook: Eeuwige discussie over houten of kunststof pallets

Reageer op dit artikel