nieuws

Meerdere uitbreidingsfasen gepland

Warehousing

Meerdere uitbreidingsfasen gepland

“We merken dat de interesse in Stichtsekant als logistiek park weer aan het toenemen is. Dat is een direct gevolg van de zich verbeterende economie. En ook de komst van A-Ware Food Group helpt natuurlijk. Dat bedrijf gaat binnenkort twee panden betrekken”, vertelt Debby Kruit, adviseur Economische Zaken vanuit de gemeente Almere.

De gemeente heeft nog steeds grootse plannen met Stichtsekant. Het terrein dat nu in gebruik is, is slechts eenderde van het totale oppervlak van het logistieke park dat in Almere aan de rijksweg A27 beschikbaar is. Blijven investeren in relaties en voorzieningen is volgens Kruit één van de manieren om de aanwakkerende interesse vast te houden. Concreet zet Almere hierbij stappen door de op handen zijnde tender voor een truck facility point. “Daaraan ontbreekt het hier nu nog.” De plannen voor het facility point zijn klaar en er is veel  interesse van partijen. Na de tender kan het volgens Kruit snel gaan met de bouw ervan.

Inspelen op ad-hoc vragen

Almere heeft volgens Kruit de behoefte om te zich te profileren als stad die goed wil inspelen op de vraag uit de markt. “Dus bij interesse van een bedrijf, of een initiatief uit de markt willen we meedenken met het bedrijf en in goed overleg kijken waar we het initiatief mogelijk kunnen maken. Er staat daarvoor een team klaar met personen die op allerlei gebieden kunnen helpen. Denk aan het rondmaken van vergunningen of het helpen bij het vinden van het juiste personeel.”

Inspelen op e-commerce

De infrastructuur van de eerste fase van Stichtsekant is gereed. Gewerkt wordt er nu door de gemeente aan fase twee, waarbij het logistieke park een uitbreiding krijgt van negenendertig hectare. Daarvan is het grootste deel gereserveerd voor logistieke activiteiten. En er is aansluitend nog meer grond beschikbaar volgens Kruit. “Als een klant zou aangeven dat hij de beschikking wil hebben over twintig hectare, dan kan dat zeker. We hebben tot in totaal honderdtwintig hectare beschikbaar.” Met de uitbreidingsmogelijkheden die er op Stichtsekant zijn wil Almere onder andere inspelen op e-commerce activiteiten. “Als gemeente nemen we deel aan enkele expertgroepen, bijvoorbeeld in Shopping 2020, zodat we weten wat er speelt en tijdig op ontwikkelingen in de markt kunnen inspelen.”

Er is een busverbinding tussen de stad Almere en Stichtsekant, maar volgens Kruit komen de meeste werknemers met eigen vervoer. “Mocht er met de groei van de bedrijvigheid behoefte zijn aan uitgebreidere OV-verbindingen, dan gaan we uiteraard samen met de vervoersbedrijven kijken of daarvoor een oplossing kan worden gevonden.”

Infrastructuur

Wegen: Direct gelegen aan de A27 en de Waterlandseweg. De Waterlandseweg wordt verdubbeld in omvang. Daarnaast ligt Stichtsekant vlakbij de A6 en A1.

Spoor:  geen aansluiting
Water: geen aansluiting

Belangrijkste gebruikers

A-ware Food Group

Volvo Truck Center Nederland
Antalis BV
Gembird Europe BV

Projectontwikkelaars en makelaars
Prologis
DTZ
Zuiver Almere

Meer informatie: www.ikonderneeminalmere.nl

 

“Als locatie voor nationale distributieactiviteiten is Stichtsekant een erg geschikt logistiek park”, aldus Bram Verhoeven, country manager bij vastgoedontwikkelaar Prologis. Verhoeven’s bedrijf is eigenaar van twee panden op het park in de gemeente Almere. Het betreft de panden van Antalis en Geodis.
De uitbreidingsplannen die de gemeente heeft bieden wat Verhoeven betreft potentieel. Toch ziet hij liever eerst de bestaande kavels bezet worden. “De beperkte bezetting zorgt ervoor dat het park het nog niet helemaal heeft, er mist wat dynamiek. Dat is overigens niet bedoeld als kritiek, want de rol en de inzet van de gemeente vind ik goed.” Enkele als ideaal ogende kavels zijn noodgedwongen aangepast als gevolg van archeologische vondsten. “Ook de manier waarop de gemeente hiermee is omgegaan is positief.”
Het ontbreken van kritische massa leidt ertoe dat bepaalde faciliteiten, die Verhoeven wel graag aanwezig zou zien, er nog niet zijn. Zoals een plek waar werknemers of vervoerders iets kunnen eten. Terwijl je als gebruiker vermoedelijk hoopt dat de gemeente hiervoor stevig op het gaspedaal gaat staan.” Overleg tussen gebruikers is er voldoende meent Verhoeven en ook het openbaar vervoer is toereikend voor de huidige situatie.

Reageer op dit artikel