nieuws

Automatische magazijnen groeien in populariteit

Warehousing

Automatische magazijnen groeien in populariteit

Wehkamp is het meest recente voorbeeld van een verlader, die volop de focus richt op automatische systemen in het nieuw te bouwen distributiecentrum. Bedrijven werpen hun schroom op dit punt van zich af, zo zal blijken op de binnenkort te houden Material Handling dag.

Wehkamp – in de persoon van Sander Bolmer, manager logistieke ketenprocessen – doet mee aan dit nieuwe evenement georganiseerd door logistiek.nl op 27 november in Den Bosch. Bolmer is één van de deelnemers aan de discussie tussen vooraanstaande verladers en wetenschappers over de betekenis van material handling systemen in de supply chain en in de logistieke prestatie van een bedrijf als schakel in de keten. In een tweede discussieronde komen de effecten van material handling systemen op medewerkers en op leiderschap in magazijnen aan de orde.

Inzet medewerkers en logistieke prestaties

De openingssessie van de Material Handling dag is bedoeld om inzichten en ervaringen met automatische magazijnsystemen te delen. Aan tafel zitten:

– Arthur Böhmer (Xenos)

– Sander Bolmer (Wehkamp)

– Paul Boswinkel (Hoogvliet)

– Koen van Doorn (Nedac Sorbo)

– Cees Pronk (CB Logistics)

– Willem Vesters (Office Depot)

– prof. Rene de Koster (Erasmus Universiteit)

– prof. Kees Jan Roodbergen (Rijksuniversiteit Groningen)

– prof. Michiel de Looze (VU Amsterdam)

Tijdens de discussie komen trends aan de orde (waaronder e-fulfilment), die direct van invloed zijn op keuzes over de inrichting van interne processen. Een aantal concrete innovaties – geslaagd en minder geslaagd – komt aan bod, maar vooral de vraag waar moderne systemen aan moeten voldoen en hoe ze ingezet kunnen worden om enerzijds de productiviteit te verhogen en anderzijds medewerkers een uitdagende  werkomgeving kunnen bezorgen.

Kennissessies met experts en praktijkcases

De rest van het programma van de Material Handling dag bestaat grotendeels uit 12 kennissessies rond specifieke thema’s. Zowel een onafhankelijk expert op dit gebied als een bedrijf dat een systeem in gebruik heeft, vertellen over hun visie en ervaring. Bedrijven die hun verhaal vertellen zijn onder andere:

–          Agristo

–          Heras

–          Nedac Sorbo

–          Rexel

–          Shimano

–          De Telegraaf

Aan het einde van de dag volgt een samenvatting met de belangrijke leerpunten en vraagstukken, die onderwerp kunnen zijn van nader wetenschappelijk onderzoek. Om die reden is er een nauwe samenwerking met het Material Handling Forum (MHF) waar wetenschap, industrie en logistieke bedrijven bij zijn aangesloten. MHF heeft al diverse keren bijeenkomsten belegd om te spreken over trends en oplossingen.

Inschrijven voor de Material Handling dag kan nog.

Reageer op dit artikel