nieuws

Logistiek Park Moerdijk weer stap dichterbij

Warehousing

De gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant hebben hun fiat gegeven aan de plannen voor het Logistiek Park Moerdijk. Bestuurders van de gemeente en provincie hebben ingestemd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst, waarin afspraken tussen gemeente, provincie en het rijk zijn vastgelegd over de financiën.

Logistiek Park Moerdijk weer stap dichterbij
Logistiek Park Moerdijk is weer een stap dichterbij.

 

Beide partijen verwachten dat het rijk op 18 juni zal instemmen. Met hun instemming geven ze het startsein om het Logistiek Park Moerdijk en verbeteringen in de leefomgeving verder uit te voeren.

 

Het Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk, een combinatie van negen plannen die de economie en de leefbaarheid in deze regio moeten stimuleren. Het Logistiek Park Moerdijk betreft een terrein van 150 hectare tussen de A16 en A17.

 

Extra arbeidsplaatsen

Samen met een betere benutting van het bestaande industrieterrein moet het Logistiek Park Moerdijk voor 6000 extra arbeidsplaatsen zorgen. Daarnaast moet door verplaatsing van bedrijven die dicht tegen de woonkernen staan, meer ruimte komen voor woningen en natuur.

 

Het Logistiek Park Moerdijk moet een verregaand duurzaam karakter krijgen, niet alleen op gebouwniveau maar voor het hele terrein. Er is multimodaal transport mogelijk: diep vaarwater, spoor en weg. Door aanleg van een interne baan vormt het park een eenheid met het bestaande industrieterrein. Ook de haven van Moerdijk kan daardoor beter worden benut.

 

2013

Op 10 en 16 juli worden de plannen behandeld in respectievelijk de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Bij een definitief akkoord zullen vanaf medio 2009 de ruimtelijke procedures worden opgestart. De eerste bedrijven moeten zich vanaf 2013 in het park kunnen vestigen.

 

Dowload hier het Programma van Eisen met betrekking tot het Logistiek Park Moerdijk: 

 Publiek Programma van eisen Logistiek Park Moerdijk
Reageer op dit artikel