nieuws

Coldstore capaciteit neemt wereldwijd toe

Warehousing

Coldstore capaciteit neemt wereldwijd toe
IARW Congres

Het 12e Europese Cold Chain Logistics Congres werd traditioneel weer georganiseerd door IFAW/WFLO. Ruim 200 internationale deelnemers lieten zich door een dertigtal gastsprekers uitgebreid informeren over de ontwikkelingen binnen de koel- en vriesbranche.

Duitsland en Nederland hebben de grootste koel- en vriescapaciteit binnen Europa. De grootste coldstores treffen we echter buiten Europa aan. De USA is de onbetwiste wereldleider met 70,74 miljoen kubieke meter, gevolgd door Japan (27,69), India (18,58), Rusland (16,00 en China (15,00). Tegelijkertijd is er een verschuiving gaande van bedrijven en verladers naar de diensten van 3pl koel- en vrieshuisspecialisten, constateert Europees directeur Theo van Sambeeck van de IARW.

 

 

 

Lezingen

De dertig lezingen waren verdeeld over twee dagen in meerdere zalen. Er moest dus door de genodigden vooraf een keuze worden gemaakt uit het lezingenprogramma. Opvallend was dat slechts een handvol lezingen specifiek over coldstore problematiek handelden, zoals de problematiek van de vervangende koelmiddelen. De overheid stelt niet alleen paal en perk aan het gebruik van de ozonlaag aantastende traditionele koudemiddelen als HCFK’s en HFK’s, maar stimuleert en subsidieert ook het gebruik van alternatieven, zoals ammoniak en CO2. Ammoniak wordt nu wereldwijd het meest toegepast, maar blijkt volgens de Amerikaanse gastspreker Bruce Badger ook uiterst brandbaar en gevaarlijk om mee te werken. Andere specifieke coldstore onderwerpen gingen over de energiehuishouding en de gevolgen voor het warehousepersoneel van het langdurig werken in koude omstandigheden.

 

Crossover

De meeste lezingen op de tweede dag gingen over kwesties die eigenlijk ook in traditionele warehouses spelen. Gastspreker dr. Kees Jan Roodbergen van de Erasmus Universiteit vindt het desgevraagd niet zo vreemd dat niet alle presentaties direct aan cold stores relateren. "Sommige zaken zijn natuurlijk specifiek voor cold stores, maar veel magazijnkwesties (zoals bij voorbeeld de voordracht van Erik van Dort (foto links) van Capgemini over de valkuilen van de implementatie van een WMS) zijn nu eenmaal hetzelfde voor alle soorten magazijnen ‘cold’, of niet. WFLO/IARW is volgens hem ook erg actief in het stimuleren van deze crossover, hetgeen onder meer heeft geleid tot uitbreiding van de WFLO scientific advisory counsil met meer economisch/logistiek gerichte wetenschappers, waartoe  dr. Roodbergen zichzelf ook rekent.

 

Visgraat

Dr. Roodbergen’s (foto links) lezing ging over een nieuwe magazijnindeling met stellingen opgesteld in een visgraatpatroon. Hiermee worden de rijafstanden in het magazijn met 20 procent verkleind vergeleken met de traditioneel dwarsgeplaatste stellingen en de daarbij behorende haaks op elkaar staande gangpaden. De visgraat magazijnindeling is ontleend aan twee Amerikaanse onderzoekers, die hetzelfde Fishbone-concept in 2006 bedachten. Het rijden van A naar B langs een diagonaal is meetkundig gezien altijd korter dan via een haaks verlopend patroon.

 

Vullingsgraad

De visgraatopstelling staat wel weer op gespannen voet met een maximale vullingsgraad van het koel- en vrieshuis. Het magazijn zal volgens dr. Roodbergen inderdaad zo’n 4 meter dieper moeten worden om ruimte te maken voor de dwarsgang. Welk percentage dat is van de totale oppervlakte hangt een beetje af van de ganglengte e.d., maar dat zal volgens hem zo’n 5 tot 10% zijn. "Samen met de extra constructiekosten zou je dat in ieder geval economisch (bijv. met een netto contante waarde berekening) af kunnen wegen tegen de besparing op arbeidskracht", stelt Roodbergen. "En je bespaart trouwens ook 20% op de stroomkosten van de heftrucks, dat compenseert misschien nog een beetje".

Reageer op dit artikel