nieuws

Vlaams Limburg wil zich ontwikkelen tot Europese logistieke hotspot

Warehousing

Vlaams Limburg wil zich ontwikkelen tot Europese logistieke hotspot
VIL-directeur Alex van Breedam

De Vlaamse provincie Limburg wil de komende jaren ‘resoluut’ inzetten op de groeikansen van de logistieke sector. Volgens een studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft Limburg groeipotentie in de rol van logistieke achterlandregio voor mainport Antwerpen. Deze extra focus op logistiek moet tot 2015 zorgen voor dertigduizend nieuwe banen in Limburg.

De haalbaarheidsstudie, die gisteren werd gepresenteerd in Hasselt, stelt dat logistiek vooral kans van slagen heeft in Limburg als wordt gefocust op de goederenstromen en logistieke activiteiten die toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de regio creëren. “Als we daar in slagen dan kunnen we ons ontwikkelen tot logistieke hotspot van Europa, want we beschikken over logistieke troeven als een centrale ligging, trimodale infrastructuur en de beschikbare ruimte”, aldus economisch gedeputeerde Marc Vandeput.

 

Snelle groei

Dat het Limburg op logistiek vlak voor de wind gaat blijkt uit het feit dat in deze Vlaamse provincie zich vierentwintig Europese en wereldwijde distributiecentra hebben gevestigd. Logistiek is bovendien in Limburg, naast toerisme, de snelst groeiende sector met een gemiddelde groei van zeven procent per jaar wat inhoudt 1200 extra banen op jaarbasis.

 

Waarde toevoegen

De studie, die is uitgevoerd in opdracht van Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), NV De Scheepvaart, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM), breekt verder een lans voor het bundelen en consolideren van de goederenstromen om logistieke groei in Limburg te realiseren. “Limburg moet zich richten op het tegenhouden van goederen. en er waarde aan toevoegen. Bedrijven die deze waarde kunnen toevoegen moeten we volop de ruimte geven”, aldus VIL-directeur Alex van Breedam.

 

Ruimtegebrek

Toch zal er voor de logistieke ontwikkeling van Limburg geïnvesteerd moeten worden in de beschikbare ruimte. Het huidige aanbod aan bedrijventerreinen blijkt ontoereikend. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in Limburg circa 9.782 hectare oppervlakte ingenomen door bedrijventerreinen. De in totaal 1.084 hectare die nog overblijven zijn onvoldoende. Alleen in de regio’s Genk (154 hectare) en Lommel (225 hectare) is er op dit moment nog voldoende ruimte vrij die gebruikt kan worden voor logistiek.

 

Vijf logistieke clusters

Het VIL heeft vijf logistieke clusters benoemd die de beste kansen hebben om Limburg als Europese logistieke topregio verder uit te bouwen. Genk vormt hier de centrale knoop die met name gericht is op vervoer en distributie, Lommel – Tongeren die zich in de eerste plaats focust op industriële logistiek en Lanaken – Ham in de rol van logistieke ondersteuning en facilitering. Ook andere clusters, rond Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren hebben volgens het VIL de potentie om zich te voegen bij deze kansrijke logistieke clusters.

 

IJzeren Rijn

De provincie Limburg wil bovendien op logistiek gebied ook in Euregionaal verband nauwere samenwerkingsverbanden aangaan met Nordrhein Westfalen, Maastricht-Aken en Nood-Oost Brabant en dan met name Eindhoven.

Het reactiveren van de IJzeren Rijn goederenspoorlijn vormt in de relatie met Nederland nog een heet hangijzer. Dit spoor verbindt de haven van Antwerpen met het Ruhrgebied. Uitstellen van heropening van de IJzeren Rijn verhindert op dit moment de directe verbinding met Genk en de verbinding Bilzen met Maastricht via Lanaken. “Ik verwacht echter dat we op korte termijn een akkoord zullen sluiten met de Nederlandse overheid over het reactiveren van deze lijn”, aldus Vandeput.

 

Lees ook:

 

  

Reageer op dit artikel