blog

Vijf redenen waarom automatisering in kleine magazijnen ook kan

Warehousing 3183

Er is al veel geschreven over de impact die Industry 4.0 zal hebben op warehousing en distributie en waarom bedrijven deze vierde industriële revolutie zouden moeten omarmen. Wie een klein magazijn of distributiecentrum heeft, ziet Industry 4.0 wellicht als ‘ver van zijn bed show’; iets voor de grote jongens. Het tegendeel is volgens Michiel Veenman waar.

Vijf redenen waarom automatisering in kleine magazijnen ook kan

Juist kleinere bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van Industry 4.0. In deze context definieer ik Industry 4.0 zeer ruim. Voor mij gaat het om zaken als het Internet of Things (IoT) – waarbij machines met andere machines communiceren – big data, kunstmatige intelligentie, Machine Learning en collaboratieve robotica.

Echt plug & play

Een van de obstakels bij conventionele geautomatiseerde material handling systemen was, dat er altijd een aanzienlijke hoeveelheid projectspecifieke engineering en ontwikkeling van besturing en software vereist was. Neem conveyor systemen; die hebben vaak specifieke PLC- code nodig om een optimale inzet te leveren, waarbij bijvoorbeeld prioriteiten gegeven kunnen worden op merges; om een maximale doorvoer te realiseren. De ‘verkeersregels’ verschillen per lay-out en zijn bovendien afhankelijk van specifieke processen van de gebruikers. De kosten voor het klantspecifiek installeren en in bedrijf stellen van een systeem verhouden zich daarnaast niet lineair met de grootte van het systeem. Waar de overheadkosten op grote systemen vaak beheersbaar zijn, kunnen deze bij kleinere systemen tot wel 40% van de totale oplossing bedragen.

 

 

 

Voor kleinere operaties maakte dit automatisering vaak onbetaalbaar. Door de IoT-principes te combineren met kunstmatige intelligentie en Machine Learning wordt dit obstakel eenvoudig overwonnen. Conveyor elementen (of andere geautomatiseerde oplossingen) kunnen simpelweg op de gewenste locatie worden geplaatst, waarna elk element zichzelf automatisch identificeert en koppelt aan de ‘buren’. Het systeem brengt zich als het ware zelf in kaart. Ondertussen wordt door het toepassen van big data analyse op de bestaande, nog steeds handmatige operatie inzicht verkregen in de magazijnprocessen. Hierdoor kan een eerste, baseline-logica worden opgezet voor het nieuwe, geautomatiseerde systeem.

Zodra die geautomatiseerde systemen zijn geplaatst en in gebruik zijn genomen, zal machine learning snel bepalen hoe de apparatuur optimaal kan worden gebruikt en hoe de juiste verkeersregels kunnen worden ingesteld op de specifieke lay-out en gebruikersprocessen. Projectspecifieke ontwikkeling van besturing en software behoort daarmee definitief tot het verleden, waardoor overheadkosten aanzienlijk worden gereduceerd; tot een niveau waarop automatisering óók voor kleinere operaties rendabel wordt.

 

Lees ook: DC automatiseren? Vergeet deze 9 punten niet

Slimme systemen passen zich aan

De meeste magazijnen, zeker de kleinere, zijn ontworpen om manueel te worden bediend. Mensen lopen met karren of trolleys, of rijden met intern transportmaterieel tussen rijen stellingen door om de orders te verzamelen. Bij een overstap naar een geautomatiseerde oplossing moesten deze processen tot voor kort volledig worden vervangen. Geautomatiseerde systemen, zoals robots, konden immers enkel worden ingezet in een zeer duidelijk gedefinieerde omgeving, vrij van onverwachte onderbrekingen. En hoewel een manueel magazijn heel overzichtelijk kan ogen, zijn er vaak kleine afwijkingen; waar mensen gemakkelijk mee om kunnen gaan, maar robots niet. Denk bijvoorbeeld aan een groter product, dat een paar centimeter uitsteekt, of aan een trolley of palletwagen die tijdelijk is ‘geparkeerd’ in het gangpad terwijl de medewerker een sanitaire stop maakt. Het veranderen van zo’n magazijn is een grote stap die gemakkelijk storingen en risico’s kan veroorzaken.

 

Logistiek 4.0 bent u er klaar voor?

 

De (op)komst van een nieuwe generatie collaboratieve robots brengt hierin verandering. De nieuwe robots werken veilig samen met mensen en gebruiken ook geavanceerde sensoren en kunstmatige intelligentie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat maakt de inzet van één of meer robots binnen de bestaande bedrijfsvoering aanmerkelijk eenvoudiger. De nieuwe, geautomatiseerde ‘collega’s’ werken soms letterlijk zij aan zij samen met de mensen om zich heen, waardoor drastische veranderingen in het magazijn of de processen niet nodig zijn. En als er na verloop van tijd behoefte is aan een hoger automatiseringsniveau, kan het aantal robots even eenvoudig worden uitgebreid.

Kleine bedrijven willen niet klein blijven

Veel kleine logistieke ondernemers hebben ambitieuze groeiplannen. En niet zelden worden die doelen bereikt. Kijk bijvoorbeeld naar de e-commerce sector. Het blijkt echter lastig om te voorspellen hoe snel en in welke richting deze bedrijven zich ontwikkelen. Automatisering, in welke vorm dan ook, zal daarom flexibel moeten zijn, zodat het bedrijf kleinschalig kan starten, maar snel kan opschalen bij groei. Nieuwe technologieën, zoals autonome mobiele robots, passen perfect binnen dit scenario. Een groeiend bedrijf kan eenvoudig starten met enkele robots en even gemakkelijk opschalen zodra daartoe behoefte is. Dankzij peer-to-peer communicatie en intelligente software zijn deze voertuigen bovendien eenvoudig te implementeren, waardoor ze zelfs in kleine aantallen rendabel zijn. Opschalen is net zo eenvoudig. Nieuwe, aanvullende robots zullen zich melden bij de bestaande robots en de complete oplossing zal zich aanpassen en optimaliseren.

Lees ook: Checklist: hoe past automatisering naadloos in magazijnomgeving

 

Slimme distributienetwerken helpen om magazijnen klein te houden

Het klinkt tegenstrijdig met punt 3, maar dit geldt dan ook voor een andere groep bedrijven. Met de continue ontwikkelingen in e-commerce worden ook de grenzen van de levertijden voortdurend verlegd. Same day delivery wint terrein en wordt door steeds meer bedrijven aangeboden. Producten worden daarom dicht bij de consument opgeslagen; in gebieden waar vaak weinig ruimte is om een magazijn te bouwen. Om magazijnen klein te houden en tegelijkertijd de servicelevels te verhogen, wordt gebruik gemaakt van Industry 4.0-gerelateerde kennis, zoals ”predictive shipping”. Goederen worden hierbij vanuit een centraal magazijn naar een kleiner, stedelijk magazijn verzonden; nog voordat ze zijn besteld. Dit concept is gebaseerd op big data als bron om het gedrag van klanten te begrijpen en nauwkeurig te voorspellen. Een andere methode is gedistribueerde orderafhandeling.

 

Investeren in automatisering vraagt om een langetermijnvisie en een ondernemende aanpak.

 

Een specifiek product kan op een willekeurig aantal locaties binnen het gebied van de klant beschikbaar zijn. Die locaties kunnen de stedelijke magazijnen van de verkoper zijn, een magazijn van een derde partij, een winkel, of www.swisslog.com zelfs de thuislocatie van een andere consument, die het product wil retourneren (en nog in afwachting is van het ophalen van de retour te sturen goederen). Door al deze locaties in een real-time netwerk met elkaar te verbinden, kan de meest efficiënte ‘bronlocatie’ voor het product worden gevonden. Ook hierbij beheren big data en kunstmatige intelligentie de complexiteit van het proces, terwijl blockchain technologie een veilige overdracht van data en geld tussen potentieel concurrerende aanbieders mogelijk maakt.

Kleine bedrijven zijn ondernemend – maar hebben weinig geld

Investeren in automatisering vraagt om een langetermijnvisie en een ondernemende aanpak. Zeker als het gaat om investeringen in nieuwe, baanbrekende technologieën. Deze mentaliteit is vaak te vinden bij kleine tot middelgrote bedrijven en familiebedrijven. Beslisprocessen zijn er korter, wat het gemakkelijker kan maken om een visie te realiseren. Om die reden lopen kleine, startende bedrijven vaak voorop bij de adoptie van nieuwe technologieën. Daar staat tegenover dat de beschikbaarheid over de benodigde financiële middelen een uitdaging kan zijn. En automatisering vereist doorgaans toch een serieuze kapitaalinvestering. Maar ook hier biedt nieuwe technologie uitkomst. Conventionele geautomatiseerde systemen zijn vaak verregaand op maat gemaakt en lastig te installeren, te vervangen of aan te passen.

 

Material handling systeem aanschaffen? zo voorkom je verrassingen

 

 

Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf, gekoppeld aan een bedrijfsmiddel met zeer weinig (rest)waarde buiten dat bedrijf, resulteert in een kostbare financiering. ‘Plug & Play’, zelfleren en een hoge mate van flexibiliteit houden tevens in dat het net zo eenvoudig zal zijn om apparatuur te vervangen en elders opnieuw in te zetten. Die herbruikbaarheid zal het financieringsrisico beperken en de stap naar automatisering goedkoper maken. Tevens maakt het de weg vrij voor diverse financieringsconstructies, zoals verhuur of leasing.

 

 

 

 

Al met al zal de echte groei in magazijnautomatisering niet plaatsvinden met conventionele, grote systemen. Natuurlijk, die systemen zullen er altijd blijven en eveneens oneindig slimmer worden. In aantallen zullen ze echter afnemen, terwijl er duizenden kleine magazijnen zijn die historisch gezien altijd te klein waren om te automatiseren. Wáren, want dankzij Industry 4.0 speelt grootte niet langer een rol.

Auteur: Michiel Veenman, Head of Competence Center Warehouse & Distribution Solutions bij Swisslog

Reageer op dit artikel