blog

Zo win je de strijd om het personeel

Warehousing 1940

Zo win je de strijd om het personeel

Na Inditex landt mogelijk ook Zalando in Nederland. Wat te denken van grote Chinese partijen als JD.com en Alibaba. Hoe kan de oververhitte arbeidsmarkt de stroom van logistieke operaties aan? Tips en adviezen.

In 2017 voerde Stec Groep een onderzoek uit naar de logistieke arbeidsmarkt. Een belangrijke conclusie: regio’s moeten meer investeren in de arbeidsmarkt. Dat is een jaar later nog steeds het geval. De conclusies (zie onderaan artikel) en feiten in dit rapport zijn nog steeds super actueel.

Gevolgen van de krappere arbeidsmarkt – zo geven logistiek werkgevers aan die we vroegen in het onderzoek– zijn het oprekken van het zoekgebied voor personeel (tot 20-25 km verder dan nu gebruikelijk is). Stijging van loonkosten (een groot deel van de bedrijven verwacht een substantiële stijging) en een prominentere rol van de arbeidsmarkt (kwantitatief, kwalitatief, kosten) bij de locatiekeuze zijn andere gevolgen. Recent uitgevoerde locatiekeuzetrajecten bevestigen voor mij dit beeld.

Ondanks dit alles blijft Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie voor diverse logistieke investeringen, ook op gebied van arbeidsmarkt (kosten, beschikbaarheid, wetgeving, kwaliteit). Ik heb wel drie adviezen voor de logistieke sector:

1.    Meer aandacht voor aantrekken en houden talent

Voor logistieke bedrijven is het van strategisch belang om talent aan te trekken en te behouden. De ‘vervangingsopgave’ naar de toekomst is groot. Bovendien moet u uw werknemers opleiden tot nieuwe logistiek medewerkers die kunnen omgaan met een veelheid aan data, nieuwste technieken en technologieën en flexibiliteit en vrijheid. Deze sense of urgency wordt niet overal gevoeld. Maar er zijn hele goede voorbeelden. Bijvoorbeeld aan een sterke wervingscampagne van Simon Loos, bijscholingscursussen van Kuehne+Nagel en het strategisch medewerkersplan van CB Logistics.

Ideeën voor het verbeteren van uw HR en strategisch personeelsbeleid:

·         Werk – samen met overheid en onderwijs – aan een strategisch arbeidsmarktplan voor uw regio. Doe dit voor lange termijn. Een sterke relatie bouwt u niet in één jaar tijd. Zorg er bovendien voor dat lijnen kort zijn.

·         Maak een strategisch plan voor uw werknemers en reserveer middelen voor bijscholing. Investeer in persoonlijke ontwikkeling en doorgroei.

·         Organiseer – samen met andere (logistiek) werkgevers in uw nabijheid – bedrijvenpromotiedagen waarbij studenten en werkzoekenden laagdrempelig met u in contact kunnen komen.

·         Werk samen met andere ondernemers aan een flexibele pool aan arbeidskrachten waar u tijdens vraagpieken uit kunt putten.

 

 

Lees ook
West-Brabant Logistieke Hotspot nr. 1
Nederland opnieuw logistieke hotspot van Europa

 

U zult goed aangeschreven moeten staan als werkgever, merk en bedrijf. We noemen dit ‘employer branding’. Sterker nog: zorg ervoor dat uw werknemers uw verhaal vertellen; dat komt vele malen overtuigender over.

2.    Meer inzicht in regionale logistieke arbeidsmarkten

De waardering van de logistieke arbeidsmarkt door logistieke bedrijven is een 6,5. Regionale verschillen zijn niet of nauwelijks merkbaar, aldus de logistieke werkgevers in ons onderzoek. Uit ervaring weet ik dat er voor specifieke logistieke activiteiten (en daarmee de specifieke vraag op de arbeidsmarkt) zeker regionale verschillen zijn.

Om tot een strategische afweging te komen bij een locatiekeuze, huurverlenging, consolidatie of verplaatsing, vinden we het van belang dat de komende jaren meer geïnvesteerd wordt in transparante informatie over regionale arbeidsmarkten, maar ook de effectiviteit van de arbeidsmarktinspanningen die ontplooid zijn of gaan worden. Denk aan informatie over:

·         Loonkosten, van diverse functieniveaus

·         Aanbod en beschikbaarheid van personeel (naar leeftijd, opleidingsniveau, flexibele krachten, competenties), nu en in de toekomst, naar vaste en flexibele schil

·         Output, onder andere productiviteit, motivatie, moraal en loyaliteit

·         Onderwijsaanbod, instroom, uitstroom, aanbod, etc.

·         Overheidsinspanningen om aanbod werknemers te vergroten of bij te scholen, inclusief bewezen (!) effectiviteit van dergelijke programma’s.

·         Organisatiegraad van bedrijven onderling, inclusief effectiviteit/output.

3.    Betere afweging bij locatiekeuze van DC’s

De arbeidsmarkt is één van de aspecten die aan bod komen bij het bepalen van de ‘ideale’ vestigingslocatie. Tot op heden blijkt de arbeidsmarkt echter slechts in beperkte mate doorslaggevend. Naar de toekomst is een meer strategische afweging wenselijk. Voor een nieuwe dc van een grote retailer brachten we recent arbeidsmarktadvies uit. De arbeidsmarktverschillen tussen regio’s is groot.

En ze worden groter. Handel hiernaar en voeg naast centre of gravity de arbeidsmarktmogelijkheden van regio’s toe als belangrijke factor. Dan bent u klaar voor de toekomst.

 

Highlights uit het onderzoek van Stec
·         Logistieke bedrijven waarderen hun regionale logistieke arbeidsmarkt ‘slechts’ met een 6,5. We constateren dat in de afgelopen vijf jaar het aantal banen bij logistiek dienstverleners is gegroeid met 17%. Bij de ‘top-10’ is dit meer dan 20%. Ook bij verladers heeft een dergelijke groei in logistieke banen zich voorgedaan. Logistieke bedrijven werken met een flexibele schil en een groot deel van het personeel werkt op basis van een tijdelijk contract. Onder andere door e-commerce activiteiten en bijbehorende ‘vraagpieken’ is deze flexibele schil steeds groter geworden. Het leidt op piekmomenten tot een verdubbeling van het personeel.

·         Hoofdzakelijk in de logistieke hotspots verwachten we een sterke aantrekkingskracht en daarmee werkgelegenheidsgroei. In totaal circa 50.000 nieuwe logistieke banen tot 2030; het merendeel in Limburg en Brabant. Daarnaast vergrijst de logistieke sector. Tot 2030 moet circa de helft van alle banen ‘vervangen’ worden als gevolg van uitstroom en pensionering. Het gaat om 300.000 – 350.000 logistieke banen in Nederland. In de hotspots is de opgave het grootst. De impact van robotisering en automatisering is hierin nog niet verwerkt. Uit recente onderzoeken (Hays, 2017 en Roland Berger, 2016) blijkt dat circa 10-30% van de banen mogelijk vervangen wordt als gevolg hiervan. Ondanks deze ontwikkelingen constateren we dat nog steeds een invulling nodig is voor 250.000-350.000 logistieke functies. Een grote opgave dus, mede gelet op de aanwezige knelpunten op de huidige arbeidsmarkt.

·         Functies en competenties van logistieke arbeidskrachten veranderen. Steeds vaker wordt meer creativiteit, interpretatie van data en/of specifieke kennis gevraagd van werknemers. Dit uit zich in een toenemende vraag naar data-experts, technologisch onderlegd, servicegericht en zelfstandig opererend personeel. Krapte wordt nu met name gevoeld bij chauffeurs, planners en technisch personeel. De werving van nieuw talent en het behouden van zittend personeel wordt een steeds belangrijker opgave voor de logistieke sector de komende jaren. Tempo Team (2018) constateert op vrijwel alle niveaus en elke regio een grotere krapte.

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel