blog

Requirements engineering is noodzaak voor de toekomst

Warehousing 1212

Requirements engineering is noodzaak voor de toekomst

Grote investeringen in ERP, TMS of WMS worden nog steeds gedaan op basis van een zeer summiere specificatie. Vergeten wordt dat er ook een implementatie nodig is, extra modules (vooraf even vergeten), training van mensen en vaak nieuwe servers, rapportagetools en de nodige downtime bij het migreren.

De oude software voldoet niet meer of kan bepaalde functies niet uitvoeren. Of er is een regelmatig dispuut met de leverancier. De organisatie praat eens met een collega bedrijf en hoort dat leverancier X het daar heel goed doet. Twee gesprekken later wordt besloten over te stappen op de nieuwe software. Het bedrijf stapt gelijk maar over naar een cloudoplossing en moet daarom ook nog een aantal koppeling opnieuw laten ontwikkelen.

Een dergelijk scenario komt vandaag de dag vaak voor. De aanleiding is meestal een geïsoleerd maar acuut probleem.  Maar het is veel erger als achteraf blijkt dat met de nieuwe software het probleem wel is opgelost, maar een reeks andere punten bijgekomen zijn. Dit kost minimaal een paar jaar om alle punten weer glad te strijken, soms met maatwerk of extra modules.  Dit is geen doemscenario, het is helaas de praktijk.

Maatvoering

Trek de vergelijking met het bouwen van een huis in 1850: in die tijd maakt een bouwbedrijf een schets en op basis daarvan werd begonnen met bouwen. Het bouwen was simpel, er was alleen een riool of beerput. Zaken als stromend water, centrale verwarming en elektriciteit waren er nog niet. Hoe ander is het vandaag: het bouwen van een huis is volledig gespecificeerd: maatvoering, gebruikte materialen en merken, wijze van afwerken. Dit wordt verdeeld over alle onderaannemers en geplot op de planning. Het bouwproces kan zo op de meest efficiënte wijze worden uitgevoerd, vooraf gepland en met een vooraf te berekenen resultaat.

“Een goede checklist zal veel meer zijn dan het standaard A4-tje”

 

Hoe anders is het bij softwareontwikkeling. Het toverwoord anno 2018 is Scrum en Agile. Daarbij worden (vaak) 2-wekelijks nieuwe functies opgeleverd. Er is wel een ‘visie’ (zoals de schets van het huis in 1850) maar die is vaak weinig concreet. Specificaties zijn er in beperkte mate en worden lopende het proces opgesteld. Vaak met de constatering dat het handiger was vooraf dat veel beter te hebben doorgedacht.

Gedwongen optimalisatie

\In de logistiek is er momenteel een enorme omslag gaande. We hebben dat nauwelijks in de gaten maar over 10 jaar ziet de wereld er serieus anders uit. De E-commerce golf zal niemand meer ontkennen. De komende jaren gaan we te maken krijgen met gedwongen optimalisatie, mede door wetgeving en een toenemend gebrek aan uitvoerend personeel, te beginnen met chauffeurs en warehouse medewerkers.

 

Lees ook
Selectietool WMS moet keuze vereenvoudigen

 

De eerste logistiek dienstverlener die het voor elkaar krijgt zijn product minimaal 20% efficiënter te realiseren  (bij een zelfde of betere betrouwbaarheid) zal in rap tempo een koppositie in de markt verwerven. De restcapaciteit die er vandaag de dag nog is maakt dat zonder meer mogelijk. De huidige systemen zijn daar echter niet ingericht en voor de medewerkers is dit te complex om uit het hoofd te doen. Maar hoe zou zo’n verbeteringsslag  kunnen lopen?

 

Mogelijk toekomstscenario voor de marktleider in 2025

·         Een ondernemer met echte operationele kennis zet zijn visie op papier: stromen, opdrachtgevers, uitvoering, voorwaarden.

·         Onderdelen in het plan zijn het koppelen met opdrachtgevers (2 richtingen), het vastleggen van voorwaarden (kennis) op alle relevante aspecten ter voorkoming van fouten bij de uitvoering, een real time inzetoptimalisatiemodule, en een volledig automatische administratieve afhandeling.

·         Er komt een module voor het (real time) monitoren en afstemmen met eigen middelen en charters: zet die partijen in die het kunnen, optimaal geschikt zijn en kies partijen die betrouwbaar goede prestaties leveren.

 

 

Bekijk ook
Vijf tips voor succesvolle uitrol ICT-systeem

 

 

·         Beschrijf het hele proces en leidt daar alle requirements vanaf: alle bovenstaande punten gecombineerd in een checklist.

·         Voeg daar ook niet-functionele requirements aan toe zoals gebruiksvriendelijkheid, snelheid van werken en ondersteunde platforms.

Proceskennis essentieel

Een goede checklist zal veel meer zijn dan het standaard A4-tje van dit moment. Zoek hierbij een leverancier of ontwikkelaar die het concept ook echt kan realiseren. Net als in de bouw zal een ontwikkelaar blij zijn met de requirements : hij weet in detail wat gevraagd wordt en wat de programmatuur moet doen om succesvol te zijn. Het is ook beter te plannen want er kan een goede en logische roadmap gemaakt worden, tegen veel beter in te schatten doorlooptijd en kosten. Een belangrijke voorwaarde is overigens een ondernemer die het proces ook echt kent. Een verkeerd ontwerp leidt niet tot succes. Daarbij is een goede visie op de veranderende wereld en de nodige flexibiliteit een tweede voorwaarde.

Niet voor niets is requirements engineering een relatief nieuw vakgebied in de mangement en IT opleidingen. De studenten die komende jaren gaan afstuderen hebben hiermee ervaring opgedaan en gaan hopelijk die ondernemers ondersteunen om marktleider te worden over 10 jaar. De logistiek heeft deze efficiencyslag ook echt nodig, en liefst nog wat meer.

 

Reageer op dit artikel