blog

35 % van de mogelijkheden van WMS onbenut!

Warehousing 1804

35 % van de mogelijkheden van WMS onbenut!

Bij de meeste WMS implementaties blijft gemiddeld 35 % van de in het pakket aanwezige functionaliteit onbenut. Terwijl de onbenutte functionaliteit wel iedere dag voordelen op zou kunnen leveren. Mede hierdoor worden de potentiele voordelen van een WMS-systeem vaak niet gerealiseerd. Hoe kun je dit voorkomen en hoe kun je hiermee de ROI van uw investering verhogen?

Het aansturen van de dagelijke magazijnoperatie, waarbij een steeds hogere leverbetrouwbaarheid moet worden gerealiseerd, terwijl tevens de efficiente moet worden verhoogd, is niet eenvoudig. Dit is vooral lastig als je met handen en voeten gebonden bent aan de (on)mogelijkheden van het WMS-systeem. Toch worden de mogelijkheden van het WMS vaak onvoldoende benut.

WMS functionaliteiten

“Van wat ik heb gezien, is dat de gemiddelde magazijnoperatie niet meer dan 65 % gebruikt van de beschikbare functionaliteiten in het WMS” zegt John Hill, expert en senior consultant bij St. Onge Company. “Meestal begint men met het juiste concept en gaat men met de juiste bedoelingen van start, om het beste uit de WMS te halen. Helaas blijkt echter dat men na de implementatie het pakket niet verder ontwikkeld en de processen niet meer optimaliseert op basis van wat het pakket te bieden heeft”.
Hoewel de WMS-implementaties op zich steeds beter verlopen en men tijdens de implementatie zeer enthousiast is, daalt de aandacht na de Go Live om door te pakken en om het beste uit het systeem te halen. Men is tevreden dat het systeem draait, het projectteam wordt ontbonden en iedereen gaat over op de orde van de dag. Terwijl het dan eigenlijk pas begint!

 

Kom naar de WMS Dag op 19 april

De nieuwe WMS pakketten werken doorgaans in de cloud. Zijn deze systemen eenvoudiger te implementeren? En is dit gemakkelijk op te schalen, of niet? Tijdens de WMS-dag gaan we op deze onderwerpen in.

 

Op welke gebieden worden de mogelijkheden van het pakket nu onvoldoende benut en kan er veel meer uit het pakket worden gehaald, zonder extra investeringen. Het systeem is immers beschikbaar.
We gaan hierbij dieper in op een 5-tal functiegebieden, waar veel implementaties tekort schieten, terwijl het systeem wel mogelijkheden heeft.

John Hill, consultant with St. Onge Co.
‘Haal er uit wat er in zit’

 

Omnichannel

Door het geautomatiseerd aansturen van picking, packing en shipping, waarbij geborgd wordt dat de juiste artikelen in de juiste aantallen naar de juiste klanten worden gestuurd, helpt het systeem de leveringsperformance te verhogen. Dit is met name van belang omdat in de huidige omnichannel omgeving. Hierbij moeten niet alleen alle reguliere orders, maar tevens de afwijkende e-commerce orders snel, efficient en zeer nauwkeuring uitgeleverd moeten worden.
Hoewel het WMS al deze basis taken automatisch aanstuurt, wordt er onvoldoende nagedacht over verdere optimalistatie van het systeem. Het systeem zorgt er toch voor dat de medewerkers hun opdrachten krijgen! John Hill geeft aan, dat in veel magazijnen waar met WMS wordt gewerkt, de efficiëntie verbeterd zou kunnen worden door gebruikt te maken van alle functionaliteit in het systeem.

Goede WMS vergt goede voorbereiding

“Als je het logistieke concept goed hebt uitgewerkt en vervolgens de WMS-requirements hebt gedefinieerd, dan kun je op basis daarvan goed aangeven wat je op voorhand van het WMS verwacht. En kun je achteraf ook nagaan of het WMS-systeem ook doet wat het zou moeten doen. Hierdoor zie je de hiaten die je vervolgens kunt oplossen, door een optimalisatie van de configuratie van het systeem.” Aldus John Hill.

Lees ook
WMS binnen 8 verschillende applicatielandschappen

5 belangrijke aandachtsgebieden

“Bij het definiëren van de WMS-requirements, moet men verder gaan dan het oplijsten van 2 pagina’s met basis-functionaliteiten. Als je het logistieke concept goed uitwerkt, kom je tot een document met misschien wel 200 pagina’s. Eric Hereijgers van St. Onge Company: ““Hoe beter je opschrijft wat je wilt, hoe groter de kans dat je krijgt wat je wilt. “Laat iemand nagaan hoe het WMS-systeem het magazijn aanstuurt, en hoe het systeem het magazijn aan zou kunnen sturen”, vult  Joe Vernon, senior manager, North America supply chain technology Capgemini aan.

1: Definieer de e-commerce uitdagingen

Bij het uitwerken van de optimale distributie strategie voor het beleveren van de reguliere en de e-commerce orders, moet worden nagegaan hoe het WMS het magazijnproces het beste kan ondersteunen. “Het integreren van het e-commerce proces in het algemene logistieke proces in het magazijn, is vaak behoorlijk lastig en wordt onderschat” aldus Joe Vernon. Er zullen veel afwegingen moeten worden gemaakt.
Er wordt onvoldoende nagegaan hoe dit op een zo efficient mogelijk manier geimplementeerd kan worden. Het balanceren van de bulk- en pickvoorraden, alsmede het balanceren van de werklast in het magazijn,moet op de juiste manier beheerd en aangestuurd worden door het WMS.

2: Optimaliseer wave picking

Wave picking (Wave picking is een groep van orders die tegelijk wordt vrijgegeven om te picken) kan door veel WMS-systemen goed worden ondersteund en biedt veel mogelijkheden. De mogelijkheden blijven vaak onderbenut. Ook vormen van “waveless-picking”, waarbij de gepickte goederen via pigeon holes worden geconsolideerd, vereisen wel een juiste “dispatching” vanuit het WMS, om zowel de efficiëntie te verhogen als de doorlooptijden te minimaliseren.

Batch picking, zone picking, wave picking: voorkom WMS-begripsverwarring

“De WMS-systemen bevatten vele parameters en instellingen voor het optimaliseren van de waves. Dit vereist echter veel inzicht in de processen en de mogelijkheden van het systeem. “Dit kost veel inleertijd en ervaring, en men moet hier creatief mee omgaan.” aldus Vernon. Al doende leert men.
Om het beste te halen uit de wave-picking mogelijkheden die het systeem biedt, is het gewenst om dit proces jaarlijks op een gestructureerde manier te evalueren. Er moet worden nagegaan hoe de order batches worden aangemaakt en geoptimaliseerd, wat voor verbetermogelijkheden er zijn, en om vervolgens met behulp van specialisten na te gaan hoe dit beter ingericht kan worden in het WMS.

3: Performance management

Het WMS registreert en bewaart alle transacties en bewegingen die plaats vinden. “Maar wat doe je met deze brei aan gegevens? En maak je optimaal gebruik van deze gegevens? De meeste magazijnen niet” aldus John Hill. Performance meeting is één van de belangrijkste functies en sterkste punten van een WMS-systeem en is onmisbaar in de huidige competitieve markt. “Meten is weten” aldus Eric Hereijgers. Het continu en dagelijks genereren van de juiste rapportages en online overzichten, helpt bij het optimaliseren van je proces en wordt vaak onderschat. Gebruik deze gegevens echter ook om jezelf te vergelijken met andere magazijnomgevingen.

Implementatie technieken

Door beter gebruik te maken van de informatie die door het WMS wordt gegeneerd, kan ook beter worden bepaald waar nieuwe technologie rendabel is en waar niet. Na implementatie van de nieuwe technieken, kan het WMS ook een juiste vergelijking maken tussen de nieuwe en de oude situatie, om aan te geven hoe de performance verbeterd is en wat het aan ROI heeft opgeleverd. Het inzichtelijk maken van de financiële voordelen van de gedane investeringen, helpt ook weer bij het verkrijgen van budget voor de volgende stappen. En deze kunnen bij andere magazijnen (van dezelfde organisatie) worden ingevoerd.
De mogelijkheden zijn beschikbaar in WMS; toch wordt er nog onvoldoende op een gestructureerde manier gebruik van gemaakt. Het maken van veel excel lijstjes op- basis van de gegevens uit het WMS, wil nog niet zeggen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de WMS-mogelijkheden. “Door het WMS van het begin af aan te koppelen aan een passend BI systeem, kun je wel optimaal gebruik maken van de door het WMS gegenereerde data.”

Clint Reiser, research analyst with ARC Advisory Group: “Door de user interfaces te verbeteren, is de operatie ook in staat om beter gebruik te maken van de mogelijkheden van het WMS. En krijgt men meer inzicht in het functioneren van het systeem en het magazijn.”

4: Geef voldoend aandacht aan de “human-factor

Het succes van ieder software systeem, wordt bepaald door de mensen die het gebruiken. Zoals John Hill eerder aangaf: De personen die het systeem hebben geselecteerd en geïmplementeerd, zijn niet altijd de mensen die het blijven gebruiken. Terwijl de voordelen van het WMS-systeem pas na 6 maanden tot 1 jaar volledig worden uitgenut. Dan pas wordt echt gebruik gemaakt van alle functionaliteiten en mogelijkheden van het systeem. Omdat de mensen die het systeem hebben geïmplementeerd dan vaak weer verdwenen zijn, moet de kennis van het systeem wel zijn overgenomen door anderen. Daar gaat helaas veel kennis en voordeel verloren.

5: Maak beter gebruik van mobiele apparatuur

De meeste bedrijven maken gebruik van mobiele apparatuur om het proces continu te monitoren en bij te sturen. Er kan eerder worden gereageerd op alerts en er kan worden aangegeven of interventie nodig is. WMS-systemen ondersteunen het gebruik van mobiele apparatuur en ontwikkelen deze steeds verder. De mogelijkheden hiervoor zijn in het algemeen groter dan men denkt en er wordt onvoldoende gebruikt van gemaakt. “De toegevoegde waarde van mobiele apparatuur wordt nog onderschat”. John Hill verwijst hierbij onder andere naar Manhattan Associates, High Jump en JDA, hoewel andere WMS-leveranciers niet achterblijven.

“Er worden steeds meer functionaliteiten en apps ontwikkeld waarmee de magazijnmedewerkers met behulp van hun mobiele telefoon gebruik kunnen maken van het WMS. Door de ontwikkeling van de OIS en Android applicaties, kan men via de smart phone continu gebruik maken van nieuwe mogelijkheden van het WMS,” aldus Raiser.
De mobiele telefoons kunnen ook gebruikt worden voor de orderverzamelwerkzaamheden. Met name in omgevingen waar veel medewerkers tijdelijk aanwezig zijn om piekbelastingen mee op te vangen, is het handig dat er gewoon gebruik kan worden gemaakt van de mobiele telefoons, die men toch al heeft en waar men mee vertrouwd.

Waarom investeren in WMS?

 

Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst zal het WMS meer en meer worden geïntegreerd in de totale aansturing van de supply chain, het magazijn en de overige logistieke processen. Een voorbeeld hiervan is de integratie van Distributie Order Management (DOMs) en het gebruik van grafische ondersteuning. De WMS-systemen ondersteunen meer en meer het gebruik van windows, icons, menus, ios, Andraoid etc.

Nieuw WMS tijdperk breekt aan

“WMS leveranciers ontwikkelen continu nieuwe functionaliteiten om de warehouse managers op een snelle, eenvoudige en overzichtelijke manier inzicht geven in de voortgang van het logistieke proces in het magazijn”, aldus Raiser. Enerzijds heeft men meer overzicht over de voortgang van het proces; anderzijds kan men telkens via drill down menu’s dieper op de details in kan gaan.
Zorg er echter wel voor, dat je gebruik maakt van deze nieuwe functionaliteiten. Anders laat je een hoop winst liggen.

Reageer op dit artikel