blog

5x Waarom leiders geen Lean Thinkers zijn

Warehousing 3141

5x Waarom leiders geen Lean Thinkers zijn
Philip Holt

Veel is over Lean geschreven, veel bedrijven zetten Lean in: hét cruciale, magische ingrediënt van Lean Thinking ontbreekt nog steeds bij de meeste organisaties: leiderschap. De vraag is: Waarom? Of, om in Lean termen te spreken, 5x Waarom? Philip Holt legt uit.

Met zijn boek ‘The Toyota Way’ uit 2003, gaf Jeffrey Liker inzicht in Lean leiderschap. Dit was een vervolg van de inzichten van het Toyota Productie Systeem of The Toyota Way, die door Womack en Jones in 1990 werden geïntroduceerd in een poging de benodigde eigenschappen van de leider van een Lean organisatie te schetsen. Veel is over Lean geschreven, veel bedrijven zetten Lean in: hét cruciale, magische ingrediënt van Lean Thinking ontbreekt nog steeds bij de meeste organisaties: leiderschap. De vraag is: Waarom? Of, om in Lean termen te spreken, 5x Waarom?

In zijn artikel in het Lean Management Journal presenteert Likers een 5x Waarom assessment waarom de meeste leiders geen Lean Thinkers zijn en geeft hij als conclusie:

  1. Waarom? Het ontbreekt hen aan de benodigde discipline en focus.
  2. Waarom? Omdat ze niet zien wat dit nieuwe, extra werk uiteindelijk voor hen kan betekenen.
  3. Waarom? Omdat ze niet echt begrijpen waar deze specifieke verandering toe leiden en wat dat betekent voor henzelf en het bedrijf.
  4. Waarom? Omdat ze diep vanbinnen nog te weinig hebben geleerd om ‘dat hele Lean gedoe’ te geloven.
  5. Waarom? Omdat niemand die ze respecteren en vertrouwen doceerde en coachte toen zij in een verandering zaten.

De conclusie

Wat is de conclusie? “Leiderschap is zwak, niet gecommitteerd aan Lean Thinking en mist bekwaamheid en dieper begrip van de materie. Er moet een grote verandering plaatsvinden om een Lean Transformatie te ondersteunen en vast te houden. Een verandering die begint met ijver en een gedisciplineerde focus op zelfontwikkeling”, aldus Jeffrey Liker.

Verandering in gedrag

Ik zag dit fenomeen tijdens een aantal Lean Transformaties. Leiders gaan enthousiast met Lean aan de slag en hopen op de gewenste resultaten. Maar ze kunnen (of willen) niet begrijpen wat dit voor hen betekent en welke veranderingen in hun gedrag hiervoor noodzakelijk zijn om de Lean Transformatie mogelijk te maken.

Oplossing

Lean leiderschap moet centraal staan in de Lean Transformatie van het bedrijf. We moeten het lef hebben om de transformatie stil te zetten als de leiders hun rol niet goed vervullen. Een actieve definitie van het ‘Burning Platform’ voor verandering, Kaizen-events opzetten, naar de Gemba (een dagelijkse wandeling over de werkvloer door de leidinggevende om uitdagingen en afwijkingen te signaleren, red.) gaan voor probleemoplossing, Kamishibai (hulpmiddel van planbord en kaarten bij korte audits), coaching en Leider Standaard Werk. Het model en de aanpak die we voor de invoering gebruiken moeten deze elementen bevatten als centraal en fundamenteel onderdeel om succesvol te zijn. We moeten het lef hebben om de transformatie stil te zetten als de leiders hun rol niet goed vervullen.

Lean als onderdeel bedrijfsstrategie

Coaching en de ontwikkeling van het leiderschap moet gedaan worden door mensen die door de medewerkers worden vertrouwd en gerespecteerd. Niet enkel voor hun begrip van de Lean instrumenten, maar voor hun holistische benadering van Lean Thinking en hoe dit met de bedrijfsstrategie samenhangt. Wanneer het leiderschap beseft dat Lean Thinking een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is, en niet enkel een innovatie initiatief, zal zij de noodzaak voor verandering volledig begrijpen.

Advies

Mijn advies is om Hansei tijd (leren van fouten, red.) te nemen en te reflecteren of deze cruciale succesfactor in jouw Lean Transformatie is geïntegreerd en of je jezelf de kans hebt gegeven om te slagen.

Auteur is Philip Holt, Hoofd Operational Excellence, Philips Accounting Operations en een ervaren ‘Change Leader’ met een track record op het gebied van continue verbetering. Hij schreef het boek Leidinggeven aan Lean Transformaties.

Het artikel 5x Waarom verscheen eerder al op Sigmaonline

Reageer op dit artikel